Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Funktionærers løn

Lønfastsættelse sker ved forhandling mellem arbejdspladsens parter. Dette gælder også for funktionæransatte, der ellers har deres ansættelsesforhold reguleret gennem funktionærloven. Funktionærers løn fastsættes gennem aftale mellem den ansatte funktionær og arbejdsgiveren.

Funktionærer ansættes typisk med en fast månedsløn, der ikke er afhængig af, hvor mange timer den ansatte funktionær arbejder. Funktionærer har nemlig i tilfælde af sygdom ret til fuld løn, denne ret følger af funktionærloven.

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Løn


Hvad er en funktionær?

Funktionærloven yder en minimumsbeskyttelse til ansatte, der er funktionærer, eller ansatte i en funktionærlignende stilling. Det er derfor vigtigt at vide, om ens ansattes ansættelsesforhold er reguleret af funktionærloven eller ej.

For at være omfattet af funktionærloven skal den ansatte minimum arbejde 8 timer ugentligt. Der er tale om et gennemsnitskrav, hvorfor den ansatte ikke behøver at arbejde 8 timer hver uge, dog så længe at den ansatte opnår 8 timer på en gennemsnitlig uge.

Derudover skal arbejdets art være af en sådan karakter, at den ansatte kan betegnes som funktionær. De forskellige arter af arbejde der er omfattet af funktionærloven er:

   • Handels- og kontor medarbejdere, der overvejende er beskæftiget med køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.
   • Ansatte, hvis arbejde overvejende består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
   • Ansatte, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

   Det kan være aftalt i en overenskomst at ansættelse skal ske på funktionærlignende vilkår, således at personer der ikke opfylder funktionærlovens krav tillægges samme rettigheder som funktionærer.

Hvordan fastsættes funktionærers løn?

Den enkelte funktionærs løn er afhængig af, hvad den ansatte funktionær og arbejdsgiveren har aftalt. Funktionærer har ret til at få den løn, som der er aftalt i ansættelseskontrakten, eller den løn som fremgår af en kollektiv overenskomst.

Der gælder ingen lovfastsat løn- eller mindsteløn, for funktionærer. Den ansatte funktionær og arbejdsgiveren står således frit for at aftale hvilken løn, den ansatte funktionær har ret til. Mange funktionærers ansættelsesforhold er reguleret gennem en kollektiv overenskomst. Der kan heri være fastsat en mindsteløn, som funktionæren har ret til. Hvis ikke lønnen er reguleret i overenskomst, så kan funktionæren og den ansatte frit aftale lønnen.

Funktionærers ret til løn

Funktionærer har en ret til at få løn, for det arbejde som denne udfører. Funktionærer har ligeledes ret til løn ved fravær fra arbejdspladsen, hvis fraværet er lovligt. Et eksempel på fravær, der er lovligt forfald, er sygdom. Funktionærer har ikke ret til løn, hvis fraværet fra arbejdet er ulovligt.

Mange funktionærer vil være omfattet af en kollektiv overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet. I sådanne tilfælde kan funktionærens rettigheder være udvidet, men ikke indskrænket. En funktionær kan altså stilles bedre, end hvad denne har ret til ifølge funktionærloven, men ikke dårligere. Dette ses typisk i forbindelse med fravær, som følge af børns sygdom.

Funktionærer ansættes ofte med en fast månedsløn, der er uafhængig af det antal timer, den ansatte arbejder. Funktionærer kan også ansættes på timeløn, hvilket du kan læse mere om straks nedenfor.

Timelønnet funktionær

Funktionærer skal ikke nødvendigvis være månedslønnede. De kan sagtens være ansat som timelønnede. Såfremt en funktionær er timelønnet, vil de få løn for det antal timer, de udfører et arbejde - ligesom de øvrige timelønnede gør. Forskellen ligger dog i, at funktionærer fortsat er omfattet af de andre regler i funktionærloven samt eventuelle overenskomster for funktionærer.

Funktionærloven skal således fortsat overholdes, selvom vedkommende er ansat som timelønnet funktionær. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores advokater, som er specialiserede i arbejds- og ansættelsesret. De kan kontaktes via telefon eller mail.

Funktionær løn under sygdom

Det følger af funktionærloven, at funktionæransattes sygdom anses for lovligt forfald.

En funktionæransat har derfor i tilfælde af dennes egen sygdom, ret til at få løn. Dette kan ikke fraviges ved ansættelsesretlig aftale. Funktionærens ret til løn under sygdom er personlig, det vil sige at funktionæren kun har ret til løn under sin egen sygdom - og dermed ikke i tilfælde af andres sygdom. Derfor er der i mange kollektive overenskomster aftalt en ret, der sikrer funktionærer ret til løn i tilfælde af et barns sygedag. Funktionæren kan derfor have ret til løn ved fravær på grund af andres sygdom, hvis det følger af en ansættelsesretlig aftale. 

Læs mere om funktionærers ret til løn under sygdom her. 

Løn ved opsigelse

Funktionærer har ret til løn, når de arbejder, eller når deres fravær er lovligt forfald. Den ansatte har derfor ret til løn i opsigelsesperioden, medmindre at der er ulovligt fravær i opsigelsesperioden. Retten til løn gælder uanset om det er den ansatte eller arbejdsgiveren, der opsiger ansættelsesforholdet. Den ansatte har også en ret til løn i en periode, svarende til opsigelsesvarslet, hvis funktionæren fritstilles.

Hvis funktionæren bortvises, så bringes ansættelsesforholdet til ophør øjeblikkeligt. Derfor vil funktionæren i tilfælde af bortvisning ikke have en opsigelsesperiode, og dermed ikke have krav på løn.

Efter opsigelsen er der ikke krav på yderligere løn. Den ansatte kan i medfør af funktionærloven være tillagt en ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis denne afskediges. Der kan derudover være fastlagt særlige ordninger for fratrædelsesgodtgørelse i medfør af en kollektiv overenskomst.

Advokat?

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Læs mere om reglerne i forbindelse med lønfastsættelse for funktionærer, samt retten til løn her.  Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er helt uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Mød hele teamet med speciale i erhvervsret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon