Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4450

Hvordan forberedes en retssag?

Når det står klart, at der består en uoverensstemmelse mellem parterne, der kun kan løses gennem retssystemet, indledes retssagen med at sagsøger udtager stævning. Når sagsøger udtager stævning, skal sagsøger samtidig indbetale en retsafgift til staten. 

Rækkefølgen af processkrifter er som følger:


  • Stævning
  • Svarskrift
  • Replik
  • Duplik
  • Processkrift 1
  • Processkrift A
  • Processkrift 2
  • Processkrift B
  • ff.
  • Påstandsdokument


Telefonretsmøder

Efter der er udtaget stævning og afgivet svarskrift, indkalder retten normalt advokaterne til et telefonretsmøde. Under mødet drøfter advokaterne med retten hvordan sagens bevis-førelse skal foregå, og herunder om der skal afholdes syn og skøn i sagen. Det drøftes også, om parterne ønsker at forsøge at forlige sagen med hjælp fra retten eller fra en me-diator, samt hvordan resten af sagens forberedelse påtænkes at forløbe.


Syn og skøn eller sagkyndig erklæring

Hvis der ikke allerede er afholdt syn og skøn ved en isoleret bevisoptagelse, skal der ofte afholdes syn og skøn og/eller der skal indhentes en sagkyndig erklæring efter afgivelse af stævning og svarskrift. Den part, der anmoder om syn og skøn eller en sagkyndig erklæ-ring, skal udarbejde de spørgsmål, der ønskes besvaret af skønsmanden/den sagkyndige.

Syns- og skønsmandens og/eller den sagkyndiges besvarelse, tillægges ofte ganske stor betydning i sagen.


Forberedelsens afslutning

Når sagen er tilstrækkeligt belyst gennem processkrifter, bilag og syn og skøn/sagkyndig erklæring, fastsætter retten en dato for, hvornår forberedelsen slutter. Samtidig fastsætte retten datoen for, hvornår sagen skal hovedforhandles i retten. Når der fastsættes en dato for hovedforhandlingen, skal sagsøger indbetalesen berammelsesafgift til staten. Berammelsesafgiften har samme størrelse som retsafgiften.


Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon