Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Hvor tæt må man bygge på skel?

Skellets placering har betydning for dine muligheder for at bebygge din grund. De nærmere regler afhænger af, om din ejendom er en almindelig beboelsesejendom eller et sommerhus. Det har også betydning, hvad du ønsker at bygge.

Når du planlægger dit kommende byggeri, er det vigtigt, at du er opmærksom på disse retningslinjer. Du skal dog også være opmærksom på, at ovenstående retningslinjer kun er et udgangspunkt, som kan være fraveget ved andre (lokale) regler.

Der kan eksempelvis være lokalplaner for området, som fastsætter andre regler for højde og afstand. Der kan også være anden lovgivning – eksempelvis brandlovgivning – eller andre bestemmelser – eksempelvis tinglyste servitutter – som begrænser dine muligheder for at bygge på grunden. Du bør derfor ikke iværksætte et byggeri, før du har rådført dig med en advokat.

Husbyggeri

Placeringen af skellets grænser har betydning for, hvor og hvordan der må bygges på grunden. Husbyggeri skal som udgangspunkt overholde følgende betingelser:

  • Byggeriet må ikke være højere end 1,4 x afstanden til naboskel og sti.
  • Byggeriet skal placeres med mindst 2,5 meter til naboskel og sti.

Reglerne kan eksemplificeres således:

  • Hvis du ønsker at bygge med mindst mulig afstand til skellet (2,5 meter), må du maksimalt bygge 3,5 meter i højden (2,5 x 1,4 = 3,5).
  • Hvis du i stedet ønsker at bygge med en afstand til skellet på 4 meter, må du maksimalt bygge 5,6 meter i højden.

  Husk at reglerne ikke er undtagelsesfri. Der kan i nogle tilfælde gives tilladelse til byggerier, som ikke overholder ovenstående betingelser. På samme måde kan der være bestemmelser i eksempelvis lokalplaner, som skærper kravene til højde eller afstand.

Garager, carporte, overdækkede terrasser, drivhuse, skure og lignende

Det er tilladt at opføre udhusbebyggelse så som garager, drivhuse, skure, pavilloner, overdækkede terrasser og lignede tættere på skellet end de 2,5 meter, som gælder for husbyggeri. Sådanne udhusbebyggelser må nemlig godt placeres i skel eller nærmere skellet end 2,5 meter, hvis de lever op til en række betingelser:

  • Byggeriet må ikke være højere end 2,5 meter.
  • Den samlede længde af byggeriet vendt mod sti og naboskel må ikke være længere end 12 meter.
  • Byggeriet må ikke have vinduer eller døre mod sti eller naboskel

Hvis byggeriet derimod placeres længere fra skellet end 2,5 meter gælder de særlige ovenstående krav ikke.

Særligt om sommerhuse

Ved sommerhuse har skellets placering også stor betydning. Afstandskravene til skellet er her større end ved almindeligt boligbyggeri.

Der må ikke bygges sommerhusbyggeri nærmere end 5,0 meter fra skel mod nabo og sti.

Udhusbyggerier så som garager, carporte, drivhuse, skure og pavilloner i tilknytning til sommerhuse må dog godt placeres tættere på skel mod og nabo og sti, hvis de overholder nedenstående betingelser:

  • Byggeriet må ikke være højere end 2,5 meter.
  • Den samlede længde af byggeriet vendt mod sti og naboskel må ikke være længere end 12 meter.
  • Byggeriet må ikke have vinduer eller døre mod sti eller naboskel


Hvis disse betingelser overholdes, må udhusbyggerierne placeres med en afstand på mellem 2,5 og 5,0 meter til skel mod nabo og sti.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor tæt må man bygge på skel?

Skellets placering har betydning for hvor og hvordan en grund må bebygges. Derfor er det vigtigt, at der er styr på skellinjerne og byggelovgivningen, før du påbegynder dit byggeprojekt. Som hovedregel kan du gå ud fra, at boligbyggeri ikke må opføres tættere på skellinjen end 2,5 meter og at byggeriet maksimalt må være så højt som afstanden til skellet x 1,4.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis skellet er placeret forkert?

Hvis du mener, at skellet ved din ejendom er placeret forkert, eller du har vundet hævd på et område af naboens grund, kan det blive nødvendigt at afholde en skelforretning. Skelforretninger afholdes af en autoriseret landinspektør på den fysiske adresse, hvor skellet er. Som en del af skelforretningen kan landinspektøren så fastsætte et nyt skel, hvis der er grundlag for det.

Læs mere

Hvad koster en skelforretning?

En skelforretning er ofte dyr at afholde. Ofte overstiger alene landinspektørens salær 50.000 kr. Dertil kan komme andre udgifter. Heldigvis er det langt fra sikkert, at du behøver at betale et beløb i nærheden af det.

Læs mere

Kan jeg få opsat et hegn i skellet?

Når to ejendomme grænser op til hinanden, er det naturligt at adskille ejendommene med en form for hegn i skellet. Det kan eksempelvis være i form af en hæk, en mur eller et stakit. I de fleste tilfælde vil du som grundejer kunne kræve, at der opsættes en form for hegn i skellet til naboens ejendom. De udgifter og det arbejde der er forbundet med etableringen, vil du og din nabo som udgangspunkt skulle dele ligeligt.

Læs mere

Hvad er hegnsynet?

Hver kommune i Danmark har et hegnsyn, der kan træde ind, hvis naboer ikke kan blive enige om forhold omkring hegn. Det kan eksempelvis være ved uenigheder om etablering af nye hegn i naboskel eller ved uenigheder om vedligehold af fælleshegn. Hegnsynet træder kun ind, hvis en af parterne anmoder om det. Hvis du ønsker at hegnsynet afgør sagen, skal du henvende dig til din advokat eller til din kommune, så der kan blive indkaldt til en hegnsynsforretning.

Læs mere

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon