Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Hvordan forløber en syn- og skønssag typisk?

Forløbet af en syn- og skønssag vil typisk se sådan ud:

  • En af parterne i en tvist indsender en begæring til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller til domstolene om syn og skøn. 
  • Voldgiftsnævnet eller domstolene udmelder en skønsmand, og parterne meddeles en frist til at komme med indsigelser mod den udpegede skønsmand.
  • Skønsmanden gennemgår materialet om sagen indkalder sagens parter og deres advokater til en skønsforretning, hvor spørgsmålene i sagen gennemgås
  • Skønsmanden foretager selve besigtigelsen, hvor sagens parter også er til stede.
  • Sagens parter har herefter mulighed for at komme med kommentarer til skønsforretningen og besigtigelsen samt oplyse, om dette giver anledning til supplerende spørgsmål, oplysninger eller undersøgelser.
  • Skønsmanden foretager evt. en supplerende besigtigelse og analyse af sagen.
  • Skønsmanden udarbejder en skønserklæring. Det sker hurtigst muligt og som regel inden for 4 uger efter besigtigelsen.
  • På baggrund af skønserklæringen kan parterne indgå et forlig, eller sagen kan anlægges ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed eller hos domstolene. 

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Indsend forespørgsel
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon