Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Arv efter forældre

Arv efter forældre fordeles efter arvelovens regler. Konkret betyder det, at arv efter forældre skal fordeles imellem livsarvingerne. Livsarvinger vil være afdødes ægtefælle og/eller børn.

Nedenfor kan du læse mere om konkrete tilfælde:

  • Arv efter forældre i uskiftet bo
  • Arv efter forældre når der er børn og ægtefælle
  • Arv efter forældre når der kun er børn
  • Arv efter forældre når der kun er ægtefælle
  • Arv efter forældre når der hverken er ægtefælle eller børn
  • Arv efter forældre når der ikke er arvinger eller testamente

  Det bemærkes, at eksemplerne på arv efter forældre forudsætter, at der ikke er oprettet et testamente eller øvrige arveretlige regler spiller ind. Eksemplerne er dermed forsimplede for forståelsens skyld.

  Har du konkrete spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Sagførerne.

Arv efter forældre


Arv efter forældre i uskiftet bo

Hvis den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, betyder det, at boet efter den afdøde ægtefælle ikke er blevet skiftet. Arvingerne til den første ægtefælle har ikke mistet deres arv, men har krav på deres arv ved skiftet, dvs. senest når den længstlevende ægtefælle går bort.

Ved arv efter forældre i uskiftet bo er udgangspunktet, at formuen deles i to. Arven udgør således den førstafdødes andel af det nu skiftede bo.

Arv efter forældre - børn og ægtefælle

Når der både er børn og ægtefælle, skal børn og ægtefælle dele arven. Det skyldes, at både børnene og ægtefællen er tvangsarvinger og livsarvinger. Du kan læse meget mere om  tvangsarvinger her og livsarvinger her. 

Hvis der er flere børn, vil arven tilfalde børnene ligeligt. Konkret vil ægtefællen derfor modtage den ene halvdel af arven, imens børnene vil dele den anden halvdel.

Arv efter forældre - kun børn

Hvis der kun er børn efter forældrene, vil arven blive fordelt blandt børnene. Hvis der er et barn, vil dette barn modtage hele arven. Hvis der er to børn, vil børnene dele arven imellem sig. Hvis der er tre børn, vil hvert barn modtage en tredjedel osv. osv.

Arv efter forældre - kun ægtefælle

Hvis der ikke er nogen børn, men kun en ægtefælle, vil ægtefællen være den eneste arving. Det betyder, at ægtefællen vil modtage hele arven.

Arv efter forældre i særlige tilfælde

Hvis der hverken er ægtefælle eller børn, skal arven fordeles til den øvrige familie i overensstemmelse med arvelovens regler om arveklasser.

I de helt særlige tilfælde hvor der hverken er arvinger eller testamente og heller ingen ægtefælle eller børn, tilfalder arven staten som herreløst gods.

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon