Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Gæld ved arv?

Står du over for juridiske spørgsmål omkring arv og gæld? Ved du måske ikke hvilken retsstilling, du har, når det gælder arv og gæld, kan Sagførerne hjælpe dig på vej. Vores erfarne advokater sikrer dine rettigheder og guider dig gennem komplekse juridiske udfordringer relateret til en lang række familieretlige forhold, herunder blandt andet udfordringer med arv og gæld.  

På følgende side besvares en række spørgsmål. De mest centrale spørgsmål vedrørende arv og gæld er:

  • Arver man gæld?
  • Kan man undgå at arve gæld?
  • Kan man frasige sig arv og gæld?

Arv og gæld


Generelt om arv og gæld

Normalt følger gæld ikke med, når du arver. 

Dette betyder ikke, at den afdødes gæld ikke kan påvirke dig. Spørgsmålet om hvornår afdødes gæld kan påvirke dig, er især relevant, hvis du er den efterlevende ægtefælle. På følgende side vil vi uddybe, hvordan gæld håndteres, når en person dør.

Står du med et konkret problem eller har du spørgsmål til arv og gæld, kan du desuden kontakte os for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte netop din situation. 

Gæld ved dødsfald

Når en person afgår ved døden, bliver alle den afdødes ejendele en del af det, der kendes som et dødsbo. Dødsboet gennemgår en proces, hvor både formue og gæld bliver vurderet for at skabe klarhed over, hvordan eventuel gæld kan afvikles, og hvordan arven kan fordeles. Hvis der er gæld til stede i dødsboet, vil denne normalt blive betalt først, inden den resterende arv udbetales til arvingerne. Gælden i dødsboet bliver således dækket af midlerne i dødsboet.

Hvis den samlede gæld overstiger værdien af dødsboets midler, kaldes dødsboet for et insolvent dødsbo. I dette tilfælde, hvis der ikke allerede er udpeget en bobestyrer for dødsboet, vil Skifteretten udpege en. Bobestyreren fungerer som en form for kurator og behandler dødsboet i henhold til reglerne i dødsboskifteloven, som minder om reglerne i konkursloven.

Et af de første skridt, som bobestyreren tager, er at offentliggøre en annonce i Statstidende, der informerer om behandlingen af dødsboet. Dette giver kreditorerne til dødsboet (dem, som dødsboet skylder penge) en periode på 8 uger til at kontakte bobestyreren med deres krav. Når kreditorerne har fremsat deres krav, undersøger bobestyreren dem og udarbejder en endelig oversigt over behandlingen af dødsboet. Dødsboets aktiver fordeles blandt kreditorerne i en prioriteret rækkefølge, som beskrives i denne oversigt. Denne oversigt præsenteres endeligt under et møde med dødsboets kreditorer.

Arver man gæld?

Gæld under privat skifte

Ved privat skifte af et dødsbo med gæld hæfter I som arvinger for gælden, hvis I går i gang med at fordele boet, uden at I først har fået et ordentligt overblik over kreditorerne og gælden.

Hvis I allerede har valgt privat skifte, men ønsker at undgå at hæfte for afdødes gæld, kan I vælge at lade en bobestyrer administrere skiftet af boet.

Gæld og uskiftet bo

Hvis du vælger at sidde i uskiftet bo, og din ægtefælle havde gæld, overtager du som den længstlevende ægtefælle ansvaret for gælden. Det er derfor vigtigt, at du nøje vurderer situationen og din ægtefælles økonomi, før du beslutter dig for uskiftet bo.

Gæld og formuefællesskab

Hvis din ægtefælle har betydelig gæld og går bort, kan du ende med at skulle betale halvdelen af din formue til din ægtefælles kreditorer, hvis I ikke har oprettet en ægtepagt og dermed har formuefællesskab.

Afdøde er min ægtefælle

Når en ægtefælle dør, ophører formuefællesskabet. Dette betyder, at der skal foretages en bodeling mellem ægtefællerne - i dette tilfælde mellem dig og dødsboet. Ved bodeling skal du overføre halvdelen af din formue til dødsboet, og omvendt. Hvis der kun er gæld i dødsboet, modtager du intet, men du skal stadig aflevere halvdelen af din formue til dødsboet.

Hvis din ægtefælles gæld er betydelig, kan du risikere ikke at modtage nogen penge fra dødsboet ved bodelingen og samtidig have de penge, du giver til dødsboet, gå til dødsboets kreditorer.

Du kan heldigvis undgå dette ved at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje. Få professionel assistance ved at kontakte vores erfarne advokater hos Sagførerne.

Oplysninger om den afdødes gæld

Når en person går bort, offentliggøres det en annonce i Statstidende. Efter denne annonce har afdødes kreditorer 8 uger til at fremsætte krav om den tilbageværende gæld. Hvis kreditorerne ikke får anmeldt deres krav indenfor tidsfristen, vil kravene i udgangspunktet være bortfaldet.

Når de 8 uger er forbi, vil arvingerne derfor få en oversigt over afdødes gæld. De vil herefter tage stilling til, hvordan de ønsker at boet skal skiftes.

Når afdøde ikke har nogen formue

Hvis afdødes formue ikke er tilstrækkelig til at dække gælden, bør arvingerne anmode skifteretten om at behandle boet som insolvent. Et insolvent bo indebærer, at boet er i underskud.

Hvis anmodningen om behandling af et insolvent bo godkendes, skal arvingerne afgive afdødes værdigenstande til skifteretten og vil derfor ikke hæfte for gælden. Derfor er det klogt at lade alle værdier forblive i boet, indtil arvingerne er sikre på, om afdødes formue kan dække gælden eller ej.

Kan arvingerne overtage afdødes gæld?

Hvis arvingerne ikke kan levere afdødes værdigenstande til skifteretten, fordi de allerede er blevet brugt, vil de blive ansvarlige for gælden.

Desuden kan arvingerne risikere at hæfte for gælden, hvis de ikke er dækket af boet. Dette sker, når:

  • En ægtefælle vælger at forblive i uskiftet bo, hvilket gør ægtefællen personligt ansvarlig for afdødes gæld. Det skyldes at der ikke sker skifte ved dødsfaldet, men skiftet derimod udsættes.
  • En ægtefælle har ret til at kræve sin arv (ægtefælleudlæg). Spørgsmålet er kun aktuelt, hvis du og din afdøde ægtefælles formue ikke udgør mere end 850.000 kr. (2023).
  • En arving ønsker at benytte sig af privat skifte, hvilket betyder at boet skiftes uden bobestyrer.
  • Ægtefæller har en fælles formue eller formuefællesskab, hvor aktiverne står i arvingens navn, men gælden står i afdødes navn. Spørgsmålet er dermed kun aktuelt, hvis der er delingsformue.

Kan man frasige sig arv?

I visse tilfælde kan det være en fordel at afstå fuldstændigt fra sin arveret. Hvis du som arving er i gæld, kan du ved at frasige dig din arv sikre, at en eventuel arv ikke går til dine kreditorer. I stedet vil arven springe en generation over og gå direkte til dine børn.

En fraskrivelse af arveret skal ske, mens arvelader, der efterlader arven (den person, du skulle arve fra), stadig er i live.

Hvis den ene ægtefælle er insolvent, kan det være en god idé at oprette en ægtepagt. Denne foranstaltning kan beskytte situationen, hvor den økonomisk stabile ægtefælle ikke er tvunget til at afgive halvdelen af deres aktiver til den insolvente ægtefælles kreditorer ved sidstnævntes død.

Advokat - Arv og gæld

Arveloven er en af de mest komplicerede love, og det kan derfor være vanskeligt selv at gennemskue hvordan ens arveretlige situation ser ud. Særligt i forbindelse med arv og gæld, kan dispositioner foretaget kort forinden og efter dødsfaldet være ganske betydningsfulde. Af samme årsag bør du altid kontakte en familieretsadvokat, så du kan få et overblik over dine rettigheder. 

Kontakt gerne en af Sagførernes familieretsadvokater for vejledning i forhold om arv og gæld. Du kan udfylde vores kontaktformular nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon