Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Arv til samlever

Har du en samlever og er du i tvivl om, hvordan I er stillet, hvis én af jer dør? Få i denne artikel svar på dine arveretlige spørgsmål vedrørende samlevende. Har du yderligere spørgsmål - kontakt Sagførerne og få professionel rådgivning i arveret.

Typiske spørgsmål:

  • Har en samlever arveret?
  • Hvad er et samlevertestamente?
  • Hvad er retstillingen mellem samlevende med fælles børn?

Arv til samlever


Overordnet om arv til samlever

Der er mange, som går ud fra, at kærester arver efter hinanden, når de har boet sammen i to år. Imidlertid tager arveloven ikke højde for samlevende, hvorfor det kræver et aktivt valg, hvis I skal arve efter hinanden. Det ændrer heller ikke på samlevendes arveret, at de har fælles børn. Forskellen mellem at være samlevende og gift bliver derfor særdeles mærkbar, når det kommer til din arveretlige stilling ved den første samlevers død.

Ægtefæller arver automatisk af hinanden, hvilket er bestemt i arveloven. Ægteskabet har dermed en afgørende juridisk betydning, som man ikke opnår automatisk som samlevende. Da ugifte samlevende ikke opnår status som ægtefæller efter loven, arver disse som udgangspunkt intet. Der er derfor flere ting at være opmærksom på i forhold til jeres retsstilling som samlevende ved et dødsfald.

Hos Sagførerne kan vi hjælpe jer igennem det praktiske ved oprettelsen af et samlevertestamente. Herved undgår I, at de efterladte står tilbage med tvivl og konflikt. Vi er specialister og har mange års erfaring, hvorfor I kan være trygge ved at kontakte os.

Arver ugifte samlevende hinanden?

Udgangspunktet er, at ugifte samlevende ikke har arveret efter hinanden. Dette gælder uafhængigt af, hvor længe I har boet sammen. Arven vil i stedet tilfalde legale arvinger, medmindre der er oprettet et testamente, som begunstiger samleveren. Med et samlevertestamente er det nemlig muligt for samlevende at opnå den samme retsstillingen arveretligt som ægtefæller. Dette kaldes for et udvidet samlevertestamente, hvorefter samleveren vil arve op til ⅞ af dødsboet og børnene (hvis afdøde havde børn) vil arve ⅛. Der gælder dog visse betingelser ved oprettelsen af et udvidet samlevertestamente. Du kan læse mere om betingelserne længere nedenfor på denne side.

Samlevertestamente

Et testamente giver dig mulighed for på forhånd at have taget nogle beslutninger, der bliver aktuelle ved din død. I et testamente kan du derfor på forhånd tage stilling til, om du ønsker, at din samlever får en del af arven efter dig. Såfremt du ikke ønsker at din samlever skal arve efter dig - fx fordi du ønsker, dine børn skal arve hele din formue - behøver du ikke at foretage dig noget. Som beskrevet arver din samlever som udgangspunkt intet efter din død. I modsatte tilfælde er det en forudsætning for, at din samlever kan arve din formue - at du opretter et testamente. Ved hjælp af et gyldigt testamente kan din samlever derfor komme til at opnå arveret efter din død. Du kan ligeledes selv fastsætte, hvor stor en del af arven, som skal tilkomme samleveren. Dette er kun begrænset af reglerne om tvangsarv, som bliver at iagttage, hvis du har børn.

Udvidet samlevertestamente

Som omtalt ovenfor kan man ved testamente indsætte sin samlever som begunstiget, hvorefter man kan opnå arveret efter hinanden. De almindelige regler om tvangsarv er dog umiddelbart til hinder for, at samlevende kan opnå samme retsstilling som ægtefæller arveretligt, idet tvangsarven er på 25%. Denne problemstilling kan dog løses med et udvidet samlevertestamente, hvorefter samlevende kan få den samme retsstilling, som hvis de var gift.

Et udvidet samlevertestamente har til formål at begunstige samleveren mest muligt. Med et udvidet samlevertestamente kan det samlevende par blive arveretligt stillet som om de var gift og havde oprettet testamente. Samleveren kan her stilles som berettiget til ⅞ af arvemassen, hvorefter børnenes arv begrænses til ⅛. Dette afviger fra det normale udgangspunkt, hvorefter børn har krav på 25% som tvangsarv. Det samlevende par skal dog opfylde visse betingelser for at kunne oprette dette testamente.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Parret skal have boet sammen i mindst 2 år.
  • Parret har fælles børn.
  • Parret skal opfylde betingelserne for at kunne blive gift.
  • Det udvidede samlevertestamente skal være gensidigt.

Gensidigt testamente

Det er en betingelse for et udvidet samlevertestamente, at det er gensidigt. Dette indebærer, at det ikke kun kan være den ene part, som udarbejder et udvidet samlevertestamente. Det er derimod et krav, at begge samlevende udarbejder et udvidet samlevertestamente med hinanden som begunstiget. 

Såfremt I ikke opfylder betingelserne for at oprette et udvidet samlevertestamente, kan I oprette et almindeligt testamente. Såfremt arvelader har børn, kan deres arv ikke begrænses til mindre end 25%, da denne del af arven er tvangsarv. Med et testamente kan arvelader dog vælge at indsætte sin samlever med den arveretlige følge, at samleveren arver op til 75% af arven. Med et almindeligt testamente er der intet krav om, at samlevende opretter gensidige testamenter. 

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon