Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Begravelsesudgifter

Står du overfor en begravelse og er du i tvivl om, hvem der skal betale begravelsesudgifterne? I det følgende bliver de typiske problemstillinger omkring begravelsesudgifter gennemgået.

Begravelsesudgifter kan opdeles i tre dele:

  • Udgifter til bedemanden
  • Udgifter til øvrige leverandører
  • Udgifter til det offentlige

  Det er som udgangspunkt afdødes bo, som dækker begravelsesudgifterne. Såfremt der ikke er penge til dette i boet, hæfter den person, som bestilte begravelsen for betalingen. 

  Har du spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, kan Sagførerne hjælpe med at klarlægge din retsstilling.

Begravelsesudgifter


Begravelsesudgifter skifteretten

Da skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes, vil skifteretten altid blive inddraget ved et dødsfald. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet og vil herefter rette henvendelse til den pårørende, som der fremgår af begravelsespapirerne. Dette sker efter cirka fire uger. Mødet foregår enten fysisk på skifterettens kontor eller telefonisk.

Herefter skal man som arving bestemme, hvad der skal ske med dødsboet, der er afdødes penge, ejendele og eventuelle gæld. Såfremt dødsboet ikke har en kompliceret størrelse, er skifterettens hjælp oftest tilstrækkelig. Er der derimod tale om et mere omfattende dødsbo anbefaler vi, at du kontakter en advokat. Hos Sagførerne er vi eksperter i arveret, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig med processen i skifteretten.

Det er ikke muligt at råde over boets midler, før boet er udleveret. Der skal betales en retsafgift og eventuel boafgift, når skifteretten har afsluttet boet. Beløbets størrelse afhænger af, hvordan du vælger at afvikle boet. Du kan se de gældende satser her.

Rimelige begravelsesudgifter

Såfremt afdøde efterlader sig værdier for mindre end 49.000 kr. (2023), kan skifteretten afslutte dødsboet som et boudlæg. Inden boet opgøres, trækkes de rimelige begravelsesudgifter fra.

De rimelige begravelsesudgifter er:

  • Udgifter til bedemand
  • Annoncering
  • Kiste og urne
  • Kørsel i rustvogn
  • Dødsannonce
  • Kistepynt
  • Orgelspil og korsang
  • Mad/drikke i forbindelse med begravelsen
  • Eventuelt køb og vedligeholdelse af gravsted
  • Gravsten og inskription

  Tøv ikke med at kontakte Sagførerne, såfremt du har spørgsmål relateret til rimelige begravelsesudgifter. Vi har mange års erfaring indenfor arveretten, hvorfor vi kan bistå dig ved et eventuelt boudlæg.

Betaling af begravelsesudgifter

Da en begravelse ofte er ledsaget af høje udgifter, er det vigtigt at have styr på, hvem der hæfter for begravelsesudgifterne. Der gælder ingen faste regler for, hvem der skal betale begravelsesudgifterne. Udgangspunktet er dog, at dødsboet betaler for begravelsesudgifterne. Såfremt der ikke er penge i dødsboet til at dække begravelsesudgifterne, hæfter personen, der har bestilt begravelsen, for begravelsesudgifterne.

Hvis afdøde ikke efterlader sig nogle pårørende, eller hvis ingen vil påtage sig ansvaret for at sørge for begravelsen, kan kommunen tage sig af dette. I et sådant tilfælde har de pårørende ingen indflydelse på, hvordan begivenheden skal foregå.

Vi anbefaler, at du laver en klar aftale med de andre pårørende om, hvem der betaler hvilke begravelsesudgifter. Har du yderligere spørgsmål til betaling af begravelsesudgifter, så står vi hos Sagførerne klar til at hjælpe dig.

Insolvent dødsbo begravelsesudgifter

Et insolvent dødsbo betyder, at boets gæld overstiger værdien af boets aktiver. Et insolvent dødsbo har altså ingen værdi. Såfremt afdøde efterlader sig et insolvent dødsbo, kan de pårørende ikke få refunderet begravelsesudgifterne. De pårørende kan dog frasige sig ansvaret for betalingen af begravelsesudgifterne. Ønsker man dette, skal man kontakte kommunen, som herefter vil tage sig af begravelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, såfremt du har spørgsmål relateret til begravelsesudgifter.

Tilskud til begravelsesudgifter

Det er i nogle situationer muligt at få tilskud til begravelsesudgifterne. For at kunne modtage støtten er det et krav, at afdøde havde ret til dansk sygesikring og at dødsboet er fordelt mellem arvingen af skifteretten.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og eventuelle ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, som du ikke skal betale skat af. Du kan læse nærmere om begravelseshjælpens størrelse, samt ansøge herom på borger.dk.

Hjælp til begravelsesudgifter

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet i forbindelse med afvikling af dødsboet, samt begravelsesudgifterne.

Vores familieadvokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon