Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Boudlæg

Boudlæg er en måde, hvorpå man undgår at bobehandlingen alene går op i omkostninger. Boudlæg kan nemlig kun ske, såfremt der er så få midler i boet, at en egentlig bobehandling vil være meningsløs. Der skal helt præcist være værdier for mindre end 49.000 kr. (2023) tilbage i dødsboet, når rimelige begravelsesudgifter, samt øvrig gæld er fratrukket.

Er værdien af dødsboet under ovenstående beløbsgrænse, sker der ikke et egentligt skifte, hvorfor boet udleveres til nærmeste pårørende. Det tilkommer skifteretten ud fra en konkret vurdering at finde frem til, hvem der er afdødes nærmeste pårørende. Dette vil typisk være afdødes ægtefælle, samlever eller barn, men kan også være en ven m.v.

Et boudlæg bevirker altså, at afdødes overskydende formue ikke deles mellem vedkommendes arvinger. Tøv ikke med at kontakte Sagførerne, hvis du har spørgsmål relateret til boudlæg.

Boudlæg


Hvad er boudlæg?

Boudlæg er en betegnelse for udlæg af et bo til afdødes nærmeste. Ved boudlæg sker der ikke nogen bobehandling, og boudlæg er derfor også kun anvendt i dødsbo med en lille økonomisk værdi.

Ved boudlægget udleveres boet til afdødes nærmeste uden fordeling af arv. Der tages således ikke hensyn til tvangsarv, testamente o.s.v. Dette er begrundet med, at boets størrelse er så lille, at det ikke kan svare sig at bruge ressourcer på en egentlig bobehandling.

Udgangspunktet er, at boudlæg er obligatorisk, når den beløbsmæssige grænse ikke er overskreden. Af samme årsag er det særligt vigtigt at have et grundigt overblik over dødsboets aktiver og passiver. Ønsker du hjælp i processen, er du velkommen til at kontakte Sagførerne.

Hvornår kan der ske boudlæg?

Boudlæg er den enkleste bobehandling der findes. Boudlæg benyttes kun til at afslutte behandlingen af et dødsbo, og vil i praksis blive anvendt hvis dødsboet er af en meget lille økonomisk størrelse.

Muligheden for boudlæg opstår kun, hvis boet er under en beløbsmæssig grænse. Den beløbsmæssige grænse for boudlæg reguleres én gang årligt, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilken beløbsgrænse der gælder.

Du kan læse mere om beløbsgrænserne længere nede på siden.

Dødsboskifteloven §18

Ved boudlæg er den centrale bestemmelse dødsboskiftelovens §18. Du kan læse bestemmelsen straks nedenfor. Vær dog opmærksom på, at den beløbsmæssige grænse på 25.000 kr. som er nævnt, ikke længere er den gældende beløbsmæssige grænse.

DSL §18

Overstiger værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter ved begravelsen, boets behandling og af gæld, som er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde, ikke 25.000 kr., udlægges boets aktiver uden skiftebehandling efter reglerne i dette kapitel.

Boudlæg 2023

I 2023 er den beløbsmæssige grænse for boudlæg 49.000 kr. I 2022 var den beløbsmæssige grænse for boudlæg 47.000 kr.

Før beløbet findes, skal der fratrækkes rimelige udgifter til begravelse samt sikret gæld.

Rimelige begravelsesudgifter omfatter blandt andet følgende:

  • Dødsannonce
  • Udgifter til bedemand
  • Udgifter til kiste
  • Udgifter til urne
  • Kistepynt
  • Gravsten

  Sikret gæld omfatter blandt andet følgende:

  • Pant
  • Ejendomsforbehold
  • Tingligt sikret udlæg
  • Modregningsret

  Har du spørgsmål til ovenstående eller er du i tvivl om hvordan du udregner, om der kan ske boudlæg, kan du kontakte Sagførerne.

Dødsboskifteloven §19

Ved boudlæg er det centralt at få fastslået hvem der er afdødes nærmeste, idet det kun er til afdødes nærmeste at der sker boudlæg. Du kan læse bestemmelsen straks nedenfor.


DSL §19

Boudlæg sker til den eller dem, som efter skifterettens skøn er den afdødes nærmeste efterladte, eller eventuelt til en institution, afdøde havde tilknytning til, til den, der har betalt eller erklærer at ville betale begravelsen, til en kommune eller til statskassen.

Hvem kan få boudlæg?

Boudlæg sker til afdødes nærmeste efterladte. Hvem, der er afdødes nærmeste efterladte, afgøres af skifteretten.

Ved vurderingen vil skifteretten i mindre grad lægge vægt på, hvem der er tæt på afdøde i arveretlig henseende, men derimod på, hvem der havde nære sociale relationer til afdøde. I vurderingen kan inddrages en lang række momenter, herunder for eksempel hvem afdøde har indsat i et testamente eller lignende.

I praksis sker boudlæg oftest til en enkelt person, men der kan reelt ske boudlæg til flere i forening. Desuden kan der ske boudlæg til en institution eller lignende.

Den, der modtager boudlæg kaldes også udlægsmodtageren. Udlægsmodtageren vil have en række pligter, som du kan læse mere om straks nedenfor.

Boudlæg regler

Hvis der sker boudlæg, mister et eventuelt udarbejdet testamente sin betydning. Reglerne om tvangsarv, som følger af arveloven, er ligeledes uden betydning. Det er derfor op til udlægsmodtageren selv, om han/hun ønsker at opfylde et testamente.

Den, der modtager boudlæg, vil ikke komme til at hæfte for en eventuel gæld, som er stiftet af den afdøde. Udlægsmodtageren vil dog hæfte for begravelsesudgifter, der overstiger værdien af de udlagte aktiver, såfremt det er udlægsmodtageren selv, der har stået for udgifterne.

Udlægsmodtageren må respektere tingligt beskyttede rettigheder.

Har du spørgsmål til øvrige regler, er du mere end velkommen til at kontakte Sagførerne.

Tilbagebetaling af pension

Hvis der er udbetalt pensionsbeløb til den afdøde efter dødsfaldet, må det antages, at det er udlægsmodtageren, der vil skulle tilbagebetale pensionen.

Opstår der krav om tilbagebetaling på pension, bør du kontakte en advokat.

Fordele og ulemper ved boudlæg

Nedenfor er en række fordele og ulemper ved boudlæg forsøgt skitseret.

Fordele ved boudlæg:

  • Man har ikke bobehandlingsudgifter som ellers er tilfældet ved et normalt skifte
  • Arvinger slipper for gældshæftelse, herunder boafgift og retsafgift
  • Den der modtager boudlæg, kan formentlig beholde et lille overskud
  • Den der modtager boudlægget, skal ikke respektere testamente mv.
  • Den der modtager boudlægget, behøver ikke være arving.

  Ulemper ved boudlæg:

  • Den der modtager boudlæg, kan risikere at hæfte for udgifter til begravelse
  • Den der modtager boudlæg, kan have pligt til at rydeliggøre afdødes bolig
  • Arvinger mister deres rettigheder på bekostning af udlægsmodtageren

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon