Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Fri ved dødsfald

Sker der dødsfald i den nærmeste familie, har man ofte behov for fri i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen. Hvorvidt man har ret til at få fri, og om man har ret til at få fri med løn, afhænger i vidt omfang af ansættelsesforholdet.

På følgende side kan du blive klogere på flere forhold:

  • Overordnet om fri ved dødsfald i nærmeste familie
  • Funktionærloven - Dødsfald i nærmeste familie
  • Udenfor funktionærloven - Fri ved dødsfald nærmeste familie
  • Andre muligheder for fri i forbindelse med dødsfald

Fri ved dødsfald


Overordnet om fri ved dødsfald i nærmeste familie

Hvis der sker dødsfald i den nærmeste familie, opstår behovet for fri i forbindelse med afholdelse af begravelse eller bisættelse. Mange tror, at det er en ret, at man kan få fri til at tage til begravelse eller bisættelse, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Der er ikke i loven nogen rettighed eller garanti for, at man kan få fri ved dødsfald i nærmeste familie. Udgangspunktet er derfor, at man ikke har ret til fri ved dødsfald. På trods af at det ikke er en rettighed at holde fri, er der i langt de fleste virksomheder kutyme for, at medarbejdere kan holde fri, hvis der sker dødsfald i deres nærmeste familie.

Friheden vil oftest ske for egen regning, idet arbejdsgiveren sjældent vil have pligt til at betale løn under fraværet.

Funktionærloven - Dødsfald i nærmeste familie

Funktionærloven indeholder ikke en ret til fri ved dødsfald i nærmeste familie. Funktionærer er derfor som udgangspunkt stillet som andre ansatte, hvis der sker dødsfald i nærmeste familie. Det betyder, at hvis der gives fri ved dødsfald i nærmeste familie, sker det for egen regning.

I nogle tilfælde kan medarbejderen være tillagt ret til fri ved dødsfald i nærmeste familie i for eksempel en personalehåndbog eller i ansættelseskontrakten. I disse tilfælde kan arbejdsgiver være forpligtet til at udbetale løn under fraværet. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, kan du kontakte Sagførerne.

Udenfor funktionærloven - Fri ved dødsfald nærmeste familie

Fri ved dødsfald i nærmeste familie er ikke en lovhjemlet rettighed. Oftest gives frihed til begravelse eller bisættelse dog alligevel, idet arbejdsgiver som oftest har forståelse for de svære omstændigheder, som medarbejderen står i. Som regel vil resultatet af et dødsfald derfor være, at medarbejderen får fri til begravelsen/bisættelsen, men at det sker for egen regning.

Dog kan det følge af eksempelvis en overenskomst, en lokalaftale, en personalehåndbog eller selve ansættelseskontrakten, at medarbejderen har krav på fri ved dødsfald. Det kan ligeledes være, at medarbejderen har krav på betaling, hvis der er tillagt medarbejderen sådanne rettigheder.

Generelt kan det siges, at retten til frihed ved dødsfald i vidt omfang afhænger af ansættelsesforholdets konkrete karakter. Kontakt gerne Sagførerne for rådgivning, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Andre muligheder for fri i forbindelse med dødsfald

Selvom du ikke er tillagt ret til fri i lovgivningen, kan det følge af andre forhold. Du kan se eksempler længere nede på siden. 

Hvis du ikke har ret til fri i forbindelse med dødsfald, kan det oftest aftales med arbejdsgiveren, at der i stedet afholdes en fridag eller feriefridag. Ved at holde en fridag eller feriefridag vil medarbejderen afholde friheden med betaling, hvilket oftest er gavnligt for såvel medarbejderen som arbejdsgiveren.

Det kan også være, at medarbejderen har afspadsering til gode, som kan benyttes, hvis medarbejderen ønsker fri i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie.

Eksempler på forhold der kan give fri i forbindelse med dødsfald

Eksempler på forhold der kan give fri i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie:

  • Personalehåndbog
  • Lokalaftale
  • Overenskomst
  • Ansættelseskontrakten

Uanset ovenstående bør arbejdsgiveren altid orienteres så hurtigt som muligt. Hvis du er i tvivl om hvordan du skal reagere, så kontakt Sagførerne for gode råd og vejledning.

Tre gode råd ved dødsfald i nærmeste familie

Nedenfor er oplistet tre gode råd, som du kan benytte, hvis der sker dødsfald i nærmeste familie.

1. Tjek retningslinjerne på din arbejdsplads


2. Kontakt din arbejdsgiver og forhør dig om mulighederne for at holde fri


3. Opsøg juridisk hjælp, hvis samtalen med arbejdsgiver giver anledning til problemer

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon