Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Hvad er særbørn?

Særbørn er børn til kun den ene part i et ægteskab eller samlivsforhold. Det vil altså sige et barn fra et tidligere ægteskab eller forhold. Juridisk er særbørn stillet anderledes end fællesbørn, som er børn til begge parter i forholdet, især når det kommer til arv.

Hvis du har spørgsmål relateret til særbørn og arv, er du altid velkommen til at kontakte os. Hos Sagførerne har vi et stort kendskab til reglerne, samt de problematikker, der kan være forbundet hermed.

Arv til særbørn og børn


Arv til børn

Det fremgår af arveloven, at børn arver lige. Med børn forstås ægtebørn, børn uden for ægteskab og adoptivbørn. Særbørn er altså ikke omfattet. Hvis arvelader efterlader sig en ægtefælle, tilfalder halvdelen af arven denne, mens den anden halvdel tilfalder børnene til deling mellem dem. 

Efterlader arvelader sig derimod ikke en ægtefælle tilfalder hele arven børnene til deling. Dette er udgangspunktet i henhold til arveloven, men kan fraviges ved testamente.

Arv til særbørn

Særbørn er udelukkende legale arvinger til deres biologiske forælder. Dette følger af arveloven og betyder, at særbørn ikke arver efter deres biologiske forældres samlever eller ægtefælle. Dette gælder uanset, hvor mange år den pågældende person har været en del af barnets liv. Det indbyrdes forhold er altså uden betydning.

Hvis I både har fællesbørn og særbørn og ønsker, at disse skal arve på lige fod med hinanden, kan I oprette et testamente. Herefter kan særbørnene tilgodeses i testamentet, således at de stilles som var de jeres fælles børn.

Har du spørgsmål til arv til særbørn, eller er du i tvivl om, hvordan du opretter et testamente, er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs om testationskompetence her

Testationskompetence er testators beføjelse over for tredjemand til ved testamente at råde over sin efterladte formue eller bestemte aktiver. Udgangspunktet er, at arvelader kan råde frit i sit testamente, såvel kvantitativt som kvalitativt.

Når du opretter et testamente skal du tage stilling til:

  • Hvem skal arve?
  • Hvor meget skal personen arve?
  • Hvad skal personen arve?

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at den kvantitative testationskompetence, altså spørgsmålet om hvor meget, begrænses af tvangsarvingerne. Det er som følge heraf udelukkende muligt at testere over friarven på 75 procent af din formue. Tvangsarven på 25 procent af din formue kan du altså ikke testere over.

  Vil du vide mere om testamenter, så klik her.

Tvangsarv til børn

Tvangsarv er i arveloven defineret som den arv, der ikke kan berøves arvingerne ved testamente. Udgangspunktet er, at tvangsarven udgør ¼ af den legale arvelod. Der er altså tale om 25 procent af den arv, som arvingerne er berettiget til efter arveloven.

Tvangsarvingerne er:

  • Ægtefælle
  • Børn
  • Børns efterkommere (børnebørn og oldebørn)

  Da livsarvingerne skal dele tvangsarven på 25 procent af den samlede formue, afhænger størrelsen af tvangsarven til børnene af, hvorvidt der er en levende ægtefælle. Er dette tilfældet får ægtefællen 12,5 procent af tvangsarven, mens børnene får den resterende 12,5 procent til deling.

  Vil du vide mere om tvangsarv? Du kan læse mere på siden her.

Tvangsarv til særbørn

Et særbarn er kun tvangsarving til dens biologiske forælder. Dette gælder absolut, hvilket betyder, at tilknytningen til forælderens ægtefælle eller samlever er underordnet. Lever du i et ægteskab eller samlivsforhold med både fællesbørn og særbørn, kan det være en god ide at kontakte en advokat.

Det kan eksempelvis være, at I ønsker, at jeres særbørn skal arve mindst muligt fra jer. Der kan være flere grunde hertil, herunder at særbørnene modtager arv, når deres anden forælder dør, og I som følge heraf vil tilgodese fællesbørnene i et testamente. Arven kan ved testamente begrænses således, at særbørnene udelukkende modtager deres tvangsarv.

Begrænses arven til tvangsarven, er der tale om 12,5 procent af den legale arv, da den anden halvdel af tvangsarven tilfalder arveladers ægtefælle. Er der flere særbørn, hvis arv begrænses udelukkende til tvangsarv, skal disse deles om de resterende 12,5 procent.

Læs mere om tvangsarv til særbørn her

Hvis du har en stor formue, er det muligt at begrænse tvangsarven, således at dine børn modtager under 12,5 procent af arven. Dette er ikke muligt i forhold til ægtefæller.

Beløbsgrænsen reguleres årligt. I 2023 var den på 1.410.000 kr. Dette betyder, at tvangsarven kan begrænses til dette beløb, uanset hvor lille en procentdel af arven, det udgør.

Kontakte os endelig, hvis du ønsker, at dine børns tvangsarv skal begrænses til beløbsgrænsen, og har brug for hjælp til processen.

Arv til børn fra tidligere ægteskab

Børn fra tidligere ægteskab betegnes særbørn. Det er uden betydning, hvorvidt der er tale om børn fra tidligere ægteskab, ugifte samlivsforhold eller noget helt tredje. Børn fra tidligere ægteskab kan som beskrevet ovenfor give anledning til en række problemer, især når der også er fællesbørn fra et nuværende ægteskab inde i billedet. Desuden kan børn fra tidligere ægteskab medføre problemer, hvis I en dag ønsker at sidde i uskiftet bo.

Hos Sagførerne har vi stor erfaring med arv til børn fra tidligere ægteskab, samt hvilke konflikter dette oftest giver anledning til. Tøv derfor ikke med at kontakte vores familieadvokater, der står klar til at hjælpe dig uanset, hvilken situation du befinder dig i.

Arv mellem søskende

Arv mellem søskende afhænger af flere faktorer. Først og fremmest arver søskende lige i henhold til arveloven. Dette betyder, at arven mellem søskende kun er forskellig, hvis én eller flere i søskendeflokken er tilgodeset i et testamente.

Søskende arver kun efter hinanden, såfremt den afdøde søskende hverken efterlader sig ægtefælle, børn, børnebørn eller forældre. De efterladte søskende vil herefter indtræde i forældrenes sted og arve til deling mellem dem.

Er du i tvivl om din retsstilling, når det kommer til arv mellem søskende? Hos Sagførerne står vi klar til at hjælpe dig. Den første samtale med os er altid uforpligtende.

Læs om arv til halvsøskende her

Der er forskel på arven, når det kommer til søskende og halvsøskende. Søskende træder ind som arving i stedet for forældrene, hvorfor disse arver både gennem faren og moren.

Halvsøskende arver derimod kun efter den fælles forælder. Dette betyder, at halvsøskende kun vil arve halvt så meget som søskende, der har samme biologiske forældre.

Kan man gøre sine børn arveløse?

Det er muligt at gøre sine børn arveløse, børnenes samtykke er dog en betingelse. Børn kan gøres arveløse, hvis de vælger at underskrive et såkaldt arveafkald, hvorefter de giver deres samtykke til aldrig at skulle arve deres forældre. Et arveafkald kan både gives før og efter sine forældres død.

Et gyldigt arveafkald er betinget af:

  • En underskrift fra barnet/børnene
  • At barnet/børnene er myndige, dvs. over 18 år og ikke under værgemål
  • Barnet må ikke være under konkurs

  Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, er børnene gjort arveløse. Hvis derimod børnene ikke ønsker at underskrive, kan de ikke gøres arveløse, hvorefter minimering af arven ved testamente, er den eneste løsning . 

  Da arveafkald er en beslutning, der er forbundet med mange følelser og overvejelser, anbefaler vi, at du kontakter en advokat, der kan hjælpe dig igennem processen.

Læs mere om arveafkald her

Du kan give to former for arveafkald:

  • Arveafkald på al arv for dig og dine livsarvinger
  • Arveafkald til fordel for alle dine livsarvinger (personligt arveafkald)

  Et personligt arveafkald benyttes oftest, hvis du ikke selv har behov for arven, men de næste arvinger i rækken har. Du kan derved tilgodese egne livsarvinger ved et personligt arveafkald.

  Arveafkald er ikke nødvendigvis forbundet med fjendskab og splid i familien. De typiske årsager er følgende:

   • Forgældet arving
   • Velhavende arving
   • Afgiftsbesparende årsager 
   • Ægtefæller med særbørn
   • Arveafkald mod betaling

   Ønsker du et arveafkald på baggrund af ovenstående årsager eller noget helt andet, så kontakt Sagførerne. Vi vil herefter guide dig igennem processen, så den foregår så gnidningsfrit som muligt.

Advokat ifm. arv til børn og særbørn

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet i forbindelse med arv til særbørn og børn.

Vores familieadvokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon