Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Nødtestamente

Der kan opstå situationer, hvor det ikke er muligt inden for kort tid at oprette ordinært testamente, herunder et notar- eller vidnetestamente. Såfremt hindringen beror på sygdom eller andet nødstilfælde, kan arvelader vælge at oprette et nødtestamente.

Et nødtestamente adskiller sig ikke indholdsmæssigt fra andre testamentsformer, når det kommer til arvens fordeling. Gyldighedsperioden er dog anderledes, idet et nødtestamente kun er gyldigt i 3 måneder efter oprettelsen. Herefter kan man vælge at oprette et ordinært testamente.

Der stilles ingen formkrav til, hvordan nødtestamentet skal oprettes. Det er derfor muligt at tilkendegive sine ønsker på eksempelvis sms, mail eller en serviet. Hos Sagførerne er vi eksperter i arveret, hvorfor vi kan guide dig igennem reglerne for nødtestamenter.

Nødtestamente


Hvad er et nødtestamente?

Der kan oprettes et nødtestamente i henhold til arvelovens § 65. Som navnet antyder, er der tale om et testamente, som kan udarbejdes i forbindelse med et nødstilfælde. Der er således tale om en situation, hvor testator akut har behov for at træffe bestemmelser vedrørende arv eller lignende i et testamente. Et nødtestamente bliver derfor aktuelt, når det ikke er muligt at nå at udfærdige et notar- eller vidnetestamente.

Et nødtestamente er en af de tre typer af testamenter. Da et nødtestamente som regel anvendes i forbindelse med, at testator er i en akut situation på grund af alvorlig sygdom, trafikuheld eller lignende, stilles der ikke særlige formkrav til, hvordan testamentet oprettes. Selvom der ikke stilles formkrav til, hvordan et nødtestamente oprettes, er det altid en god ide, at testamentet nedfældes skriftligt. Et skriftligt testamente vil gøre det lettere for arvingerne at bevise, at de har opnået en ret til eksempelvis den afdødes arv.

Indholdet i testamentet skal, som i et notar- eller vidnetestamente, være i overensstemmelse med gældende ret. Et nødtestamentes bestemmelser kan derfor erklæres ugyldige. Imidlertid kan formkravene til denne type af testamente ikke danne grundlag for ugyldighed. Herved adskiller nødtestamentet sig fra notar- og vidnetestamenter, idet det er afgørende ved disse typer, at visse formkrav iagttages.

Nødtestamente gyldighed

Som anført umiddelbart ovenfor er der krav om, at testators indholdsmæssige bestemmelser i et nødtestamente stemmer overens med arveloven. Særegent for et nødtestamente gælder der i øvrigt som udgangspunkt en gyldighedsperiode på 3 måneder. Er testator ikke afgået ved døden inden for denne periode, kan nødtestamentet derfor som udgangspunkt ikke gøres gældende. Dette er en konsekvens af nødtestamentets formål, da det skal give mulighed for at udfærdige et gyldigt testamente i en akut situation. Strækker denne situation sig over en længere periode end 3 måneder, anses den ikke længere for akut - hvorfor testator i stedet må udfærdige et notar- eller vidnetestamente.

Hvis der dog udover en 3 måneders periode er skabt nye hindringer for at udfærdige et notar- eller vidnetestamente, fx fordi testator er blevet lagt i kunstigt koma, gælder gyldighedsperioden dog ikke. I denne situation har testator oplagt ikke mulighed for at ændre sit nødtestamente til et andet.

Nødtestamente eksempel

Da et nødtestamente kan udformes uden hensyntagen til formkrav, kan det udfærdiges på adskillige måder. Eksempler kan være på sms, e-mail, et udprintet skriv, en telefonsvarer, lydoptagelse mv. Sagførerne anbefaler altid, at testamentet udfærdiges skriftligt, da dette vil lette bevisførelsen for dine arvinger.

Der kan eksempelvis træffes bestemmelser om følgende i et testamente:

  • Hvilke arvinger skal der være efter dit dødsbo
  • Fordelingen af arv
  • Bestemmelser vedrørende særeje
   • Herunder om arven fra dig skal udgøre modtagerens særeje.
  • Beslutninger om donation
  • Fordeling af bestemte aktiver, fx fra dit indbo
  • Båndlæggelse af arven
  • Ønsker til begravelse

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon