Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Notar

Er du i tvivl om, hvad en notar er og hvornår du har brug for en? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring notarer gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, kan Sagførerne hjælpe med at klarlægge din retsstilling og opnå dine arveretlige ønsker.

Typiske spørgsmål:

  • Hvad er en notar?
  • Hvad er et notartestamente?
  • Hvor finder jeg en notar?
  • Hvordan bliver man notar?
  • Hvad koster en notar?

Notar


Hvad er en notar?

En notar er en embedsmand, der er ansat på et dommerkontor. Notarens funktion er at bekræfte underskriften af testamenter samt fuldmagter og erklæringer, der skal bruges i udlandet.

En notars opgave i forbindelse med testamentsoprettelsen fremgår af arveloven. Herefter skal notaren ved sin tilstedeværelse afgive erklæring om følgende:

  • Testators identitet
  • Hvorvidt testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente (testatentshabilitet)
  • Hvilke personer der er til stede under notarialforretningen
  • Andre omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed

  Notaren skal altså være opmærksom på omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed. Notaren er ikke jurist, hvorfor denne hverken må eller kan kommentere på testamentets eller andre dokumenters indhold. Godkender notaren dokumentet, er det gyldigt.

  Hvis du ønsker rådgivning i forhold til, hvordan du får fat i en notar eller brænder inde med andre spørgsmål, kan du kontakte Sagførerne. 

Læs mere om notarer og testamenter her

Når man skal have bekræftet sit testamente af en notar, starter det med, at notaren gennemgår testamentet med testator. Herefter vurderer notaren ved en samtale om testator er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Kan notaren svare bekræftende herpå, afsluttes notarialforretningen med, at testator underskriver testamentet, hvorefter notaren forsyner det med en såkaldt notarialtest. 

Notarialtesten er en er en erklæring på, at testator er egnet til at oprette et testamente. Såfremt notaren ikke mener, at  testator har den fornødne testamentshabilitet, kan notaren afvise at medvirke ved testamentsoprettelsen eller udsætte forretningen med henblik på at tilstrækkeligt bevis fremlægges.

Hvad er et notartestamente?

Der findes overordnet tre testatmentsformer:

  • Notartestamente
  • Vidnetestamente
  • Nødtestamente

  Et notartestamente skal være skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar. Såfremt disse krav er opfyldt, kan notartestamentet ikke anfægtes på grund af formmangler. Notartestamentet er det mest populære testamente, da det er den sikreste testamentsform. Notartestamentet adskiller sig ikke indholdsmæssigt fra de andre testamenter, der er blot den forskel, at det er godkendt af en notar.

  Endnu en fordel ved at oprette et notartestamente er, at der bliver gemt en kopi i Centralregisteret for Testamenter. Herefter kan notartestamentet hurtigt og nemt findes frem ved dødsfaldet. Desuden er man ved et notartestamente sikker på, at de begunstigede i testamentet rent faktisk får, hvad der er testeret til dem.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du skal oprette et notartestamente eller et vidnestestamete? Sagførerne er eksperter i arveret og vi står klar til at vejlede dig i arvelovens komplicerede regler. Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale.

Læs om de generelle gyldighedsbetingelser for testamenter her

Et testamente skal oprettes skriftligt for at være formgyldigt. Der stilles ikke krav om, at testamentet er oprettet på dansk. Det forekommer oftest, at testamenter er dateret, men dette er ikke en forudsætning for testamentets gyldighed. Testamenter bør dog dateres, så det er muligt at klarlægge oprettelsestidspunkt. Dette kan være nyttigt, hvis der er tvivl om testators habilitet eller hvilket testamente, der er ældst.

Det er muligt for testator at hemmeligholde testamentets indhold. Dette kræver dog, at notaren eller vidnerne er klar over, at det er en testamentsoprettelse som de er vidner til. Tøv ikke med at kontakte Sagførerne, hvis du har spørgsmål relateret til testamenter. Vi har mange års erfaring inden arveretten, hvorfor vi kan bistå dig ved udformningen af et gyldigt testamente.

Hvor finder jeg en notar?

Du finder en notar i din lokale byret. I langt de fleste retskredse er det muligt at bestille en tid online. Du kan finde åbningstider for de forskellige byretter, samt booke tid her. 

Notaren har også mulighed for at godkende testamenter andre steder end i byretten, hvis særlige hensyn taler for det. Dette kan eksempelvis være et hospice eller plejehjem eller hvis du er fysisk udfordret eller svagelig. Du skal her være opmærksom på, at du selv skal betale notarens transportudgifter. Har du brug for hjælp med at finde en notar eller andre spørgsmål relateret hertil, så står vores familieadvokater klar til at hjælpe dig.

Hvad koster en notar?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det koster 300 kr. at underskrive sit testamente foran en notar. De 300 kr. er en retsafgift til staten, som betales ved underskriften. I beløbet indgår også en kopi af testamentet, som skifteretten opbevarer, hvis du skulle miste din.

Hos Sagførerne står vi klar til at hjælpe dig med at oprette et testamente efter dine ønsker og behov. Du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet i forbindelse med oprettelsen af et notartestamente.

Hvordan bliver man notar?

En notar er som beskrevet en embedsmand, der er ansat på et dommerkontor. Det er derfor ikke noget man blot kan blive, som eksempelvis er tilfældet med vidner, men en stilling man bliver ansat i.

Notar og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt træder i kraft, såfremt man bliver ude af stand til at varetage sine økonomiske og personlige forhold. Via fremtidsfuldmagten kan fuldmagtshaver handle i fuldmagtsgivers sted, hvis fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til det.

Det er en forudsætning for fremtidsfuldmagtens gyldighed, at den bekræftes over for en notar. Dette kaldes en vedkendelse. Notaren vil herefter sikre, at du er den, som du udgiver dig for at være, og at du er bevidst om dokumentets indhold.

Du skal medbringe følgende, når du skal ind til notaren:

  • Sagsnummer til fremtidsfuldmagten
  • Legitimation med billede, fx pas eller kørekort

  Såfremt notaren godkender fremtidsfuldmagten, vil notaren lave en digital påtegning af fremtidsfuldmagten, hvorefter Familieretshuset kan sætte fremtidsfuldmagten i kraft, såfremt dette skulle blive aktuelt. Fremtidsfuldmagten skal vedkendes for en notar senest seks måneder efter, at den er underskrevet.


  Vil du vide mere om fremtidsfuldmagter, så kan du læse mere på følgende side.

Tinglysning af fremtidsfuldmagt

Forinden at fremtidsfuldmagten skal bekræftes for en notar, skal den tinglyses. Dette gøres ved at oprette og underskrive fremtidsfuldmagten digitalt på www.tinglysning.dk. Selve tinglysningen kræver ikke en notar. Dette er et efterfølgende trin i processen.

For at sikre at fremtidsfuldmagten er gyldig, er det en god ide at rådføre dig med en advokat forinden. Hos Sagførerne står vores familieadvokater klar til at hjælpe dig. Tøv derfor ikke med at kontakte os.

Advokat til notar

En notat er ikke en advokat. Det er derfor en god ide at kontakte en advokat, der kan kontrollere lovligheden af dit testamente eller indholdet i øvrigt. Hos Sagførerne er vi eksperter i arveret og kan derfor rådgive dig i forbindelse med dine arveretlige spørgsmål. Vores familieadvokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon