Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Tilbagekaldelse af testamente

Ønsker du at tilbagekalde dit testamente og er du i tvivl om hvordan du gør det? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring tilbagekaldelse af testamenter, gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, kan Sagførerne hjælpe med at klarlægge din retsstilling og opnå dine arveretlige ønsker.

Typiske spørgsmål

    • Kan man tilbagekalde et testamente?
    • Hvordan tilbagekalder man et testamente?
    • Hvordan tilbagekaldes et fælles testamente?
    • Hvornår tilbagekaldes et testamente automatisk?

Tilbagekaldelse af testamente


Kan man tilbagekalde et testamente?

Et testamente er et udtryk for testators sidste vilje. Udgangspunktet er derfor, at man frit har adgang til at tilbagekalde sit testamente, medmindre testator har forpligtet sig til ikke at gøre dette ved et uigenkaldeligt testamente. Et uigenkaldeligt testamente er en testamentarisk disposition, hvorefter det ikke er muligt at ændre eller tilbagekalde testamentets indhold. Man skal derfor overveje konsekvenserne nøje forinden man opretter et uigenkaldeligt testamente.


Ønsker du at vide mere om uigenkaldelige testamenter? Du kan læse mere på følgende side eller kontakte Sagførerne, der er eksperter i arveret.

Hvordan tilbagekalder man et testamente?

Tilbagekaldelse skal altid ske i testamentsform, hvorfor et testamente skal tilbagekaldes i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamenter. Dette fremgår af arveloven og betyder, at du tilbagekalder et testamente ved at oprette et nyt testamente, hvori det tidligere testamente bliver tilbagekaldt eller ændret. Tilbagekaldelse kan altså ske for notaren eller ved et vidnetestamente. Det er også muligt at tilbagekalde via et nødtestamente, men det forudsætter, at betingelserne for at oprette et nødtestamente er opfyldt. Det er desuden et krav, at man ved tilbagekaldelsen er myndig, samt besidder evnen til at råde fornuftsmæssigt over sin formue.

Såfremt man ikke har gjort sit testamente uigenkaldeligt, er det altså muligt at ændre sit testamente. Dette er fordelagtigt, idet ønsker om fordeling af arv, ligesom relationer til andre mennesker, kan gennemgå ændringer over tid. Det kan derfor være, at man senere ønsker at begunstige sine børn mere end oprindeligt, eller at disse kun skal modtage deres tvangsarv. Såfremt man ikke længere ønsker, at arven skal fordeles efter et testamente, men i stedet efter arveloven, er dette ligeledes muligt. Herefter skal man blot skrive, at arven skal fordeles efter arveloven.

Tøv ikke med at kontakte Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt videre, hvis du ønsker at tilbagekalde dit testamente.

Kan man tilbagekalde et fælles testamente?

Et fælles testamente, også kaldt gensidigt testamente, er en juridisk aftale mellem to personer, hvor de fastlægger, hvordan deres arv skal fordeles, når den ene af dem går bort. Der er ingen faste regler for, hvem der kan oprette et fælles testamente, men det forekommer typisk mellem ægtefæller eller par, der lever sammen uden at være gift. Yderligere oplysninger om fælles testamenter kan findes på følgende hjemmeside.

Der gælder en særregel i arveloven, hvorefter den ene part ensidigt kan tilbagekalde det fælles testamente. Hvis du ønsker at tilbagekalde et fælles testamente, er det nødvendigt at give den anden part besked om tilbagekaldelsen. Det anbefales af hensyn til dokumentationen, at en sådan besked altid sendes som et brev. Det er nemlig den, der vil tilbagekalde testamentet, som skal bevise, at meddelelsen er givet. Det er dog vigtigt at bemærke, at kravet om meddelelse ikke gælder i særlige tilfælde. Det kan eksempelvis være, at den man har oprettet et fælles testamente med på grund af sygdom eller andet, ikke længere er i stand til forstå tilbagekaldelsen.

Hvornår tilbagekaldes et testamente automatisk?

I visse situationer tilbagekaldes et testamente uden, at man selv behøver at foretage noget. Ved skilsmisse og separation skal et testamente, som den ene ægtefælle har oprettet til fordel for den anden ægtefælle, anses for tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det. Dette følger direkte af arveloven.

Det samme er ifølge arveloven gældende for ægteskabslignende samliv, herunder ugifte samlevende. Herefter tilbagekaldes testamentet automatisk, når man flytter fra hinanden, medmindre særlige situationer taler imod. Der gælder den undtagelse hertil, hvis man på trods af, at man flytter fra hinanden, stadig anses for at være i et samlivsforhold. I et sådant tilfælde tilbagekaldes testamentet ikke automatisk.

Hos Sagførerne har vi stor erfaring med tilbagekaldelse af testamenter, hvorfor vi står klar til at vejlede dig, såfremt du har spørgsmål relateret til tilbagekaldelse af testamente. Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale.

Tilbagekaldelse af testamente eksempel

Den sikreste måde at tilbagekalde et testamente på, er ved positivt at udtale tilbagekaldelsen i et nyt testamente eller i en kodicil til det ældre testamente. Man kan for eksempel skrive: “Jeg tilbagekalder hermed alle mine tidligere testamenter”. Tilbagekaldelse kan ske via blanketten på domstolens hjemmeside.

Du kan desuden vælge at tilbagekalde dit testamente ved for eksempel at skrive: “Jeg ønsker, at arven efter mig skal  fordeles efter den til enhver tid gældende arvelov”.

Tilbagekaldelse kan desuden ske ved at oprette et nyt testamente eller kodicil, der er uforeneligt med det ældre testamente. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå tvivl om, hvorvidt de to testamenter virkelig er uforenelige og dermed om testamentet overhovedet er tilbagekaldt.

Tilbagekaldelse af testamente notar

Ændring og tilbagekaldelse af testamente sker som beskrevet ved, at man opretter et nyt testamente, hvori det tidligere testamente bliver tilbagekaldt eller ændret. Tilbagekaldelse kan altså ske via et notartestamente. Et notartestamente skal være skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar. Notartestamentet er den sikreste og mest benyttede testamentsform. Når du skal tilbagekalde dit testamente ved en notar, skal du medbringe en kopi af det nye testamente, samt billedlegitimation. Det bemærkes, at det koster 300 kr. at underskrive et testamente foran en notar, der udgør en retsafgift til staten.

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet med at tilbagekalde dit testamente. Vores familieadvokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon