Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

7/7 ordning

I forbindelse med en skilsmisse, hvor der er fælles børn, er det store spørgsmål, hvordan børnene skal bo. En populær ordning er en 7/7 ordning, hvor forældrene har samvær med børnene lige ofte. 

I det følgende kan du få besvaret spørgsmål som:

  • Hvad er en 7/7 ordning?
  • Hvordan etableres en 7/7 ordning?
  • Hvilke fordele er der ved en 7/7 ordning?
  • Kan man ændre en 7/7 ordning?
  • Kan Familiehuset fastsætte 7/7 ordning?
  • Hvordan fordeles børnepenge ved en 7/7 ordning?

7/7 ordning


7/7 ordning

En 7/7 ordning er et eksempel på en samværsordning, hvor børnene opholder sig skiftevis 7 dage hos den ene forælder og herefter 7 dage hos den anden forælder. Samværsordningen bliver aktuel ved forældrenes skilsmisse eller ophævelse af samliv. En 7/7 samværsordning bliver også kaldt en deleordning, da børnene opholder sig lige meget hos hver forælder. Du vil i det følgende få svar på de hyppist stillede spørgsmål omkring etablering af en 7/7 ordning, herunder både fordele og ulemper ved denne samværsordning.

Etablering af en 7/7 ordning

En forudsætning for etablering af en deleordning er, at I som forældre kan samarbejde og kommunikere om barnets hverdag. En såkaldt 7/7 ordning kan etableres ved indgåelsen af en samværsordning omkring jeres barn. I kan selv, eventuelt ved hjælp af rådgivning fra en advokat, indgå en aftale om en 7/7 ordning omkring barnet. Sagførerne er specialister i familieret og vi har en bred erfaring med disse typer af sager. Såfremt I har brug for hjælp til at udforme en samværsaftale, kan I kontakte os, så det er sikkert, at alle juridiske spørgsmål er overvejet. 

Et hyppigt stillet spørgsmål er, om Familieretshuset kan fastsætte en 7/7 ordning. Dette må besvares bekræftende, da Familieretshuset og Familieretten har den juridiske kompetence til at fastlægge disse samværsordninger. Imidlertid må det understreges, at en deleordning kun er optimal, hvis forældrene kan samarbejde og holde et lavt konfliktniveau. Derfor sker det ikke så ofte i praksis, at Familieretshuset fastsætter en 7/7 ordning, da man typisk kontakter denne institution i tilfælde af uenighed og konflikt omkring barnets samvær. En 7/7 ordning kan i det tilfælde, hvor Familieretshuset er indblandet i en samværssag, oftest ikke opfylde barnets behov for tryghed og stabilitet i hverdagen.

Fordele ved en deleordning

Begge forældre vil efter en skilsmisse ofte have et stort ønske om at se børnene lige meget. Derfor kan en deleordning, hvor man ser barnet ligeligt være en fordel, såfremt det vurderes, at dette er den bedste ordning for barnet. 

En stor fordel ved en 7/7 ordning er, at forældrene ser barnet ligeligt og dermed bevarer begge forældre en tæt relation til barnet. En fordel samt naturlig følge af en 7/7 ordning er herudover, at samværet ofte bliver mere fleksibelt, da forældrene i dette tilfælde vil være i stand til at kommunikere og arrangere hverdagen for barnets bedste. 


Det oplyses endvidere af Familieretshuset, at en deleordning egner sig bedst til børn i skolealderen.

Hvornår giver det ikke mening at have en 7/7 ordning?

En 7/7 ordning vil ofte ikke være til for barnets bedste, såfremt der er tale om spædbørn samt børn indtil skolealderen. I de første år af et barns liv er det altafgørende, at barnet har én gennemgående omsorgsperson, der kender barnets behov. Dette hensyn vil ikke kunne imødekommes ved en 7/7 ordning, hvorfor denne samværsordning ikke er ideel for de helt små børn. Endvidere kan der være praktiske forhold, som medfører, at ordningen heller ikke vil være til for barnets bedste. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis forældrene bor langt fra hinanden.

Ændring af en samværsordning

Der kan opstå et behov for at ændre og tilpasse en samværsordning, hvilket typisk vil ske, når barnet vokser op og kan udtrykke egne synspunkter omkring samværsordningen.

Hvis i ikke kan blive enige om en ændring af samværsordningen, kan i kontakte Familieretshuset, som ved uenighed kan fastsætte en samværsordning for barnet. Hvis I er enige om, at der skal ske en ændring af samværet, er det endvidere en mulighed at kontakte en advokat, som kan hjælpe med de juridiske problemstillinger, som kan opstå i forbindelse hermed.

Hvis der er tale om en afgørelse, som er afsagt af enten Familieretshuset eller Familieretten, kræver det dog “væsentligt ændrede forhold”, såfremt en aftale om en samværsordning skal ændres. Dette kræves uanset om ændringen skal ske på baggrund af en af forældrene aftalt samværsordning, men det gælder også for de af Familieretshusets tidligere samværsafgørelser. 


Kravet om, at der skal foreligge væsentligt forandrede forhold, er begrundet af hensynet til barnet, som skal opnå størst mulig ro og stabilitet i samværsordningen. Hvis Familieretshuset afviser at behandle din anmodning om ændring af samværsordningen, kan du påklage afgørelsen til Familieretten. 

Fordeling af børnepenge ved deleordning

Når et barn lever under en 7/7 ordning efter forældrenes skilsmisse, opstår spørgsmålet om, hvem som modtager børnepengene. Ordningen indebærer, som anført, at barnet er lige meget hos hver forælder, men det medfører ikke, at børnepengene bliver udbetalt til begge forældre. Det afgørende for hvem, som børnepengene bliver udbetalt til er, hvor barnet har folkeregistreringsadresse. Hvis dit barn har adresse hos dig, er du dermed berettiget til at modtage børnepenge.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon