Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Børnesagkyndig

Står du midt i en skilsmisse eller separation, giver det anledning til mange spørgsmål. Det kan også give anledning til konflikter vedrørende jeres fælles børn. I den forbindelse kan det være relevant at overveje om I skal søge hjælp hos en børnesagkyndig.

De hyppigste spørgsmål er:

  • Hvad er børnesagkyndig rådgivning?
  • Hvordan søger jeg om børnesagkyndig rådgivning?
  • Hvad er en børnesagkyndig undersøgelse?
  • Hvordan foregår en børnesagkyndig undersøgelse?

Børnesagkyndig


Hvad er børnesagkyndig rådgivning?

Hvis I som forældre oplever samarbejdsvanskeligheder omkring jeres fælles børn, kan det være relevant at søge hjælp hos en børnesagkyndig. Børnesagkyndig rådgivning er et tilbud som udbydes af Familieretshuset. Rådgivningen er gratis.

Hos Sagførerne anbefaler vi, at man gør brug af tilbuddet hvis man oplever samarbejdsvanskeligheder omkring sine børn. Den børnesagkyndige rådgivning kan i mange tilfælde føre til en løsning vedrørende den aktuelle uenighed. Den børnesagkyndige rådgivning er således et billigt og effektivt middel til at sikre et godt samarbejde omkring jeres fælles barn.

Hvordan foregår børnesagkyndig rådgivning?

Den børnesagkyndige rådgivning kan have et forskelligt indhold. Rådgivningen vil først og fremmest være målrettet jer som forældre. Rådgivningen tager sigte på at forbedre forældresamarbejdet vedrørende barnet. Den børnesagkyndige rådgivning er imidlertid også et tilbud til barnet. Hvis forældrene ikke ønsker børnesagkyndig rådgivning, kan rådgivningen ydes til barnet alene. Dette kræver dog, at barnet har en vis modenhed.

Praktisk foregår den børnesagkyndige rådgivning oftest via et videomøde. Den børnesagkyndige rådgivning kan også ske fysisk i en af Familieretshusets afdelinger.

Du kan ansøge om børnesagkyndig rådgivning, ved at rette henvendelse til Familieretshuset. Du kan finde kontaktoplysninger til Familieretshuset her.

Hvad er en børnesagkyndig undersøgelse?

Hvis I som forældre har rejst en sag i Familieretshuset, kan Familieretshuset sætte en børnesagkyndig undersøgelse i gang.

Eksempler på sager rejst i Familieretshuset:

  • Sag om forældremyndighed
  • Sag om barnets bopæl
  • Sag om samvær

  Hvis I har rejst en sag om f.eks. forældremyndighed, vil Familieretshuset ofte starte en børnesagkyndig undersøgelse. Undersøgelsen kan dog kun gennemføres med jeres samtykke. Den børnesagkyndige undersøgelse er en undersøgelse, hvis formål er at sikre, at barnets tarv tilgodeses på bedste vis under hele sagsforløbet.

Hvordan foregår en børnesagkyndig undersøgelse?

Den børnesagkyndige undersøgelse udføres af autoriserede psykologer. Selve undersøgelsen består bl.a. af samtaler med jer som forældre, samtale med barnet, observationer af samværet med barnet mm. Du kan læse mere om den børnesagkyndige undersøgelse på Familieretshusets hjemmeside.

Forhold som den børnesagkyndige undersøgelse kan belyse:

  • Relationen mellem barnet og forældrene
  • Samarbejdet mellem forældrene
  • Barnets ønsker i forbindelse med sagen
  • Forældrenes forudsætninger for at drage omsorg for barnet

Hvad sker der når undersøgelsen er slut?

Når den børnesagkyndige undersøgelse er tilendebragt, vil psykologen udarbejde en rapport. Rapporten vil indeholde en vurdering af jeres aktuelle familiemæssige situation. I vil som forældre blive gjort bekendt med rapporten, og I vil ligeledes have mulighed for at kommentere den. Rapporten vil efterfølgende blive sendt til Familieretshuset, hvor den kan blive brugt i den verserende sag. Den børnesagkyndige undersøgelse kan dermed få betydning for den sag, som I har anlagt ved Familieretshuset.

Rådgivning eller konfliktmægling

Børnesagkyndig rådgivning er ikke det samme som konfliktmægling.

Børnesagkyndig rådgivning er en rådgivning, der ydes som hjælp til forældrenes samarbejde vedrørende barnet. Den børnesagkyndige rådgivning skal i øvrigt søge at finde den bedste løsning for barnet i den aktuelle situation. Ved børnesagkyndig rådgivning vil både forældre og børn have gavn af rådgivningen. Den børnesagkyndige rådgivning ydes af en børnesagkyndig rådgiver, som i praksis oftest er psykolog. Ved børnesagkyndig rådgivning vil den børnesagkyndige rådgivning komme med råd og vejledning i processen.

Konfliktmægling er en metode til at hjælpe forældrene til enighed om forhold vedrørende barnet. Ved konfliktmægling deltager en konfliktmægler, som også styrer processen. Ved konfliktmægling vil barnet ikke være en del af selve processen. Det er alene forældrene der deltager, og det er ligeledes forældrene som har ansvaret for processen. Ved konfliktmægling vil konfliktmægleren ikke komme med råd eller vejledning, men alene søge at løse den pågældende konflikt.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon