Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523
Se vores film her:
Tid: 51 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Skel

Skellet markerer, hvor de juridiske grænser for en fast ejendom går. Skellet fastslår derfor, hvor grænsen er mellem eksempelvis to naboejendomme eller mellem en ejendom og en offentlig vej. Skellets funktion er således at være den officielle angivelse af, hvor grænserne for en ejendom går, så både ejendommens ejer, naboer, offentlige myndigheder og lignende har mulighed for at få afklaret en eventuel tvivl herom.

Det er vigtigt at få afklaret hvor skellet, eftersom det fastlægger det areal du har råderet over. Skellet har endvidere betydning for, hvordan du kan råde over dine arealer i relation til bebyggelse. 

Hvis du og din nabo er uenige om, hvor skellet går, kan det blive nødvendigt at anmode om en skelforretning

Er du i tvivl, om der er grundlag for en skelforretning, så er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig gerne videre med din sag.

Kontakt vores specialiserede advokater


Jeanette Brauer, advokat Rasmus Møller Nielsen, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i nabosager

Indhold


Hvad er et skel?

Skellet markerer grænserne for din ejendom. Som ejer af en grund bør du sikre dig, at skellet er fastlagt korrekt. Skellets placering kan blandt andet få betydning for din mulighed for at råde over grunden, din mulighed for at bygge på grunden og lignende. Derfor er det vigtigt, at skellet er fastlagt korrekt.

Læs mere om skel

I nogle tilfælde er skellets placering markeret med skelpæle. I så fald er det let at se, hvor skellet går. Skelpæle er små metalpæle, som sættes i jorden, og som afmærker skellinjen. Skelpæle må kun placeres af beskikkede landinspektører. Derfor er det også forbudt at flytte, borttage, beskadige eller ødelægge skelpæle.

Hvis der ikke er skelpæle, som markerer skellet, kan det typisk ses på matrikelkortet. Matrikelkortet er et digitaliseret kort, der viser matrikler og skel.

Hvis der er uenighed om, hvor et skel går, kan det være nødvendigt at afholde en skelforretning. 

Du kan finde flere informationer om afholdelse af skelforretning her på siden.

Hvorfor er det vigtigt, hvor skellet går?

Det er vigtigt, at skellet er placeret korrekt, da placeringen kan få stor betydning for dine muligheder for at bygge på grunden og for at disponere over din ejendom.

Der er blandt andet lovgivning, som regulerer, hvor tæt på skellet du må bygge, hvor stor en del af grunden du må bebygge, hvor høje bygningerne må være i forhold til afstanden til skellet, og hvor du må placere andet bebyggelse som skure, garager og overdækkede terrasser. Desuden er grundens grænser naturligvis afgørende for, hvem der har ret til at benytte arealerne.

Derfor er det vigtigt, at skellet er placeret korrekt, da en forkert placering i værste fald kan forhindre dig i at bygge det hus du drømmer om. Der er blandt andet særlige regler for, hvor tæt du må bygge på skel.

Hvor står skelpæle?

Skellet markerer, hvor de juridiske grænser for en fast ejendom går. Skellet fastlægger kort sagt, hvor grænsen er mellem to ejendomme. Ofte vil skellets placering rent fysisk være markeret med skelpæle. Skelpæle er små metalpæle, som sættes i jorden for at afmærke skellet.

Hvor står skelpæle?

Skelpælene bør, hvis de er opsat, være placeret ved skellet, så det er muligt at finde ud af, hvor grænserne for ejendommen går. Det hænder dog, at skelpælene fejlagtigt er placeret andetsteds. Det kan eksempelvis ske, hvis landinspektøren har begået en fejl ved placeringen, hvis skellet har ændret sig, uden skelpælene er blevet flyttet med, eller hvis skelpælene uberettiget er blevet flyttet.


Det er kun landinspektører, som må placere skel. Af den grund er det også forbudt for andre at flytte, beskadige eller ødelægge de afsatte skelpæle. Hvis du er uenig i, hvor skellet eller skelpælene er placeret, må du få afholdt en skelforretning, så skellets placering kan blive fastsat korrekt og skelpælene flyttet.


Hvis du ønsker at få afholdt en skelforretning, bør du på forhånd kontakte en advokat, som kan vurdere, om der er grundlag for at få rykket skellet.

Hvor tæt på skellet må man bygge?

Skellets placering har betydning for hvor og hvordan en grund må bebygges. Derfor er det vigtigt, at der er styr på skellinjerne og byggelovgivningen, før du påbegynder dit byggeprojekt. Som hovedregel kan du gå ud fra, at boligbyggeri ikke må opføres tættere på skellinjen end 2,5 meter og at byggeriet maksimalt må være så højt som afstanden til skellet x 1,4.

Kan jeg opstille et hegn i skellet?

Når to ejendomme grænser op til hinanden, er det naturligt at adskille ejendommene med en form for hegn i skellet. Det kan eksempelvis være i form af en hæk, en mur eller et stakit. I de fleste tilfælde vil du som grundejer kunne kræve, at der opsættes en form for hegn i skellet til naboens ejendom. De udgifter og det arbejde der er forbundet med etableringen, vil du og din nabo som udgangspunkt skulle dele ligeligt.

Overskridelse af skellet

Man kan overskride skellet på tre måder: over terræn, under terræn og på terræn.

Når man taler om overskridelse af skel over terræn kan det ske i tilfælde hvor man opføre en altan der rækker ind over skellet. En overskridelse af skellet kan også ske under jorden, hvor der foretages udgravninger til en kælder. Hvis der er foretaget bebyggelse hen over skellet kan man kræve det fjernet. Skellet afgrænser nemlig ens ejendomsret, hvormed en overskridelse betyder at man har rådet over naboens ejendom.


Accepterer man at der er foretaget bebyggelse over skellet, kan det være muligt at man frasælger jorden og ændre skellet. Hvis man ønsker at ændre skellet skal man tage kontakt til en landinspektør.

Hvordan finder man skellet?

Hvis man ikke ved hvor skellet er, bør man tage kontakt til en landinspektør. Det er nemlig kun en praktiserende landinspektør der kan foretage afmærkning af skillelinjen mellem to ejendomme. Når landinspektøren skal foretage afmærkningen, tager vedkommende udgangspunkt i de gældende måloplysninger for ejendommen.


Man bør med andre ord, altid kontakt en landinspektør og ikke selv forsøge sig da man ved at angive skellet forkert kan ende i konflikt med sin nabo.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon