Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Nedfald fra naboens træer

Hvis din nabo har træer nær skellet til din grund, oplever du med stor sandsynlighed, at der undertiden kommer nedfald fra naboens træer. Det kan være i form af blade, frugter, kogler, kviste, fugleklatter og lignende.

Der er ikke lavet særlig lovgivning der bestemmer, hvor meget nedfald dine naboers træer må give. Lovgivningen indeholder kun den regel, at træer ikke må være til fare for sikkerheden på naboejendommen. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis din nabos træ har (større) grene, som på grund af alder, råd eller lignede risikerer at falde ned på din ejendom.

Hvis din nabo har træer, som er til fare for sikkerheden på din ejendom, kan naboen pålægges at beskære sine træer eller i visse tilfælde fælde dem, så faren ophører.

Derudover er den eneste regel med hensyn til nedfald, at din nabo ikke må udsætte dig for gene og ulempe, som overskrider den naboretlige tålegrænse. Den naboretlige tålegrænse betyder kort fortalt, at der gælder en grænse for, hvor megen gene og ulempe naboer gensidigt må tåle. Det betyder til gengæld også, at naboer gensidigt må tåle en vis mængde gene og ulempe.

Hvor tålegrænsen præcist går, er svært at sige helt præcist, da den løbende defineres ud fra de konkrete retssager, der føres på området. Praksis viser dog, at der skal ganske meget nedfald til, før tålegrænsen overskrides.

I en sag fra 2012 blev det eksempelvis ikke anset som en overskridelse af tålegrænsen, at nedfaldet fra nabo 1’s tre træer medførte, at nabo 2 måtte rense sine tagrender 1-2 gange mere end normalt hvert år, feje nedfald væk på sin grund og i perioder ikke kunne have sine vinduer åbne, da nedfaldet ellers kunne flyve ind ad vinduerne.

Du skal altså være opmærksom på, at der skal være tale om grelle tilfælde, førend tålegrænsen anses for overskreden. Din bedste mulighed vil derfor normalvis være at tage dialogen med din nabo, hvis du generes af nedfald.

Hvis du mener, at tålegrænsen er overskreden eller at din nabos træ er til fare for sikkerheden på din ejendom, bør du tage kontakt til en advokat, som kan hjælpe dig videre.

Advokat Jens Søndergaard og Nikoline Krogh på kontor

Kontakt vores specialiserede advokater

Jens Røjmer Søndergaard - Advokat (H)

Nikoline Munk Krogh - Advokat

Ring på tel.: 8743 5523

Eller send en mail til nabo@sagfoererne.com

Ofte stillede spørgsmål

Må man save grene af naboens træer?

Som udgangspunkt må du ikke save grene af din nabos træer. Heller ikke selv om grenene er generende, fordi de skygger eller går ind over din grund. Reglen er dog ikke uden undtagelser.

Læs mere

Hvad er den naboretlige tålegrænse?

Naboretten bygger på det udgangspunkt, at man er fri til at gøre med sin grund, hvad man vil. Naboerne må derfor også tåle, at det kan være generende for dem. Den naboretlige tålegrænse sætter dog grænsen for, hvad man skal finde sig i fra sin nabo.

Læs mere

Hvor høje må træer være?

Høje træer på naboens grund kan være kilde til stor irritation. I de fleste tilfælde er det dog ikke noget, du kan tvinge din nabo til at ændre. Som grundejer bestemmer man i vidt omfang sine træers højde.

Læs mere

Når naboens træer skygger

Hvis din nabo har store træer på sin grund, kan du opleve skyggegener. I de fleste tilfælde, kan du ikke tvinge din nabo til at ændre herpå, men hvis skyggegenerne er store nok, kan du tvinge din nabo til at beskære eller fælde de skyggende træer. 

Læs mere

Nedfald fra naboens træer

Nedfald fra naboens træer i form af blade, frugter, fugleklatter m.v., kan være ganske generende. Hvis den naboretlige tålegrænse overskrides eller træerne er til fare for din sikkerhed, kan det være muligt at gøre noget.

Læs mere

Er du generet af rødder fra naboens træer?

Hvis din nabo har træer, buske eller lignede, kan rødderne herfra være til stor gene. I nogle tilfælde er det muligt, at pålægge din nabo at beskære rødderne eller eventuelt helt fjerne træet.

Læs mere
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon