Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Ring og få hurtigt svar: 8743 5522

Den første samtale er gratis.

Byggetilsyn - et stærkt værktøj til at sikre et godt byggeri

Når du har besluttet dig for at bygge nyt eller bygge om, er der meget du kan gøre for at sikre et godt byggeforløb.

Vi har sammenfattet nedenstående tjekliste, så du kan komme godt i mål:

 • Få et byggetilsyn tilknyttet dit byggeri, så du har din egen uvildige rådgiver, der følger byggeriet fra start til slut og sikrer, at byggeriet bliver lavet håndværksmæssigt korrekt.
 • Byg aldrig uden en stærk entreprisekontrakt.
 • Få en byggeteknisk gennemgang af entreprisekontrakten inden du underskriver den.
 • Få en juridisk gennemgang af entreprisekontrakten inden du underskriver den.
 • Find den rette entreprenør med gode referencer og med en sund økonomi.
 • Lad byggeriet opføre i totalentreprise, medmindre du har erfaring med at byggestyre et byggeri.
Byggetilsyn

Hvad er et byggetilsyn?

Et byggetilsyn udføres af en byggesagkyndig på tidspunkter, hvor det er særligt vigtigt for byggeriets kvalitet, at der ikke sker fejl.

Byggetilsynet er uvildigt i forhold til din entreprenør og skal alene varetage dine interesser, så fejl og mangler bliver opdaget og dokumenteret, inden de bliver lukket inde i konstruktionerne.

Hvor mange byggetilsyn der skal gennemføres i en byggeperiode, er en konkret vurdering, som du skal drøfte med din byggesagkyndige.

Hos Sagførerne anbefaler vi Byggesagkyndig.nu ApS, til at føre tilsyn med dit byggeri, da de har meget stor erfaring med dette arbejde.

Byg aldrig uden en stærk entreprisekontrakt

En entreprisekontrakt er en skriftlig aftale mellem dig og din entreprenør. Formålet med entreprisekontrakten er i hovedtræk;

 • at forventningsafstemme byggeriet mellem dig og din entreprenør, 
 • at sikre at du ikke betaler for noget, du ikke får, 
 • at sikre at du kan stille din entreprenør økonomisk til ansvar, hvis byggeriet ikke har den aftalte kvalitet.

Det er ganske kompliceret at bygge et hus uden fejl og mangler, da der typisk er mange faggrupper involvere i et byggeprojekt - fx en materialeleverandør, ingeniør, arkitekt, landinspektør, murer, tømrere, elektrikere, kloak- og vvs-folk og maler med flere. Disse mange aktører er individuelt afhængige af hinanden, hvorfor der er stor risiko for, at noget går galt under vejs.

Med en sådan betydeligt risiko for at der bliver begået fejl under byggeprocessen samtidig med, at der er rigtig mange penge på spil for dig, er det vigtigt, at du lægger mange kræfter i at få indgået en god og stærk entreprisekontrakt, og at du sikrer dig et godt byggetilsyn. 

Faste priser på gennemgang af din entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Juridisk gennemgang01

Pakkens indhold

 • Med denne entreprisepakke klæder vi dig på, så du er klar til at forhandle din kontrakt med din entreprenør.
 • Vi gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi gør dig opmærksom på usædvanlige bestemmelser, usædvanlige fravigelser og uklare bestemmelser. 
 • Efter vores gennemgang udarbejder vi bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.

Pris 5.300 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Entreprisekontrakt

Forhandling og juridisk gennemgang02

Pakkens indhold

 • Med denne entreprisepakke hjælper vi dig fra start til slut. 
 • Vi gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi udarbejder godkendelsesbrev til entreprenøren og påbegynder forhandlingerne på dine vegne for at sikre dig det bedst mulige og helt klare entreprisekontrakt.
 • Vi afslutter forhandlingerne med entreprenøren og hjælper dig i mål, således at entreprisekontrakten bliver endelig.

Pris 9.300 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Entreprisekontrakt

Juridisk og byggeteknisk gennemgang03

Juridisk gennemgang

 • Sagførerne gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Sagførerne gør dig opmærksom på de steder i kontrakten, hvor du bør forhandle ændringer på plads grundet juridiske forhold.
 • Efter gennemgangen udarbejder Sagførerne bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.

Byggeteknisk gennemgang

 • Byggesagkyndig.nu ApS foretager en byggeteknisk gennemgang af din entreprisekontrakt - herunder særligt materialevalgslisten og dennes ordlyd.
 • Byggesagkyndig.nu ApS gør dig opmærksom på de steder i kontrakten, hvor du bør forhandle ændringer på plads grundet byggetekniske forhold.

Pris 9.900 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Bemærk: Sagførerne leverer ovenstående pakke 03 i samarbejde med Byggesagkyndig.nu ApS.

Byggesagkyndig.nu ApS udarbejder den byggetekniske gennemgang af din entreprisekontrakt og fakturer dig direkte for denne ydelse. Priserne ovenfor er totalpriser, der både indeholder den juridiske gennemgang af din entreprisekontrakt, som Sagførerne fakturerer, og den byggetekniske gennemgang af entreprisekontrakten, som Byggesagkyndig.nu ApS fakturerer.

Hvis du tillige køber et byggetilsyn hos Byggesagkyndig.nu ApS, kan du opnå en stor rabat på den byggetekniske gennemgang af din entreprisekontrakt, ligesom du får en gratis tegningsgennemgang med i købet.

Byggeteknisk gennemgang af din entreprisekontrakt

En byggeteknisk gennemgang af din entreprisekontrakt handler særligt om at sikre, at dit hus bliver bygget så praktisk som muligt, så den efterfølgende dagligdag i huset fungerer optimalt. Dette adskiller sig fra den juridiske kontraktgennemgang, der i høj grad handler om at sikre, at du ikke betaler for noget, du ikke får, og at du kan stille din entreprenør økonomisk til ansvar, hvis byggeriet ikke forløber efter planen, eller hvis byggeriet ikke har den forventede kvalitet.

Vi anbefaler, at du lader Byggesagkyndig.nu ApS føre byggetilsyn med dit byggeri, og lader dem gennemføre den byggetekniske gennemgang af din entreprisekontrakt, da vi ved, at de har meget stor erfaring med dette, hvorfor de kan påpege en lang række forhold, som du vil have gavn af at få præciseret i din entreprisekontrakt. Nogle forhold vil have direkte økonomisk betydning for dig, mens andre vil gøre din dagligdag i dit nye hus bedre.

Juridisk gennemgang af din entreprisekontrakt

De fleste entreprenører har bygget mange huse og ved hvilke konflikter, der kan opstå med deres privatkunder. De har derfor indrettet deres entreprisekontrakter, så de beskytter entreprenøren bedst muligt.


Som privat bygherre har man ingen erfaring med, hvilke risici man skal beskytte sig imod. Det er denne ubalance, du kan rette op på ved at lade os foretage en juridisk gennemgang af din entreprisekontrakt. Vi har erfaring med alle konflikttyperne, og vi ved, hvordan vi skal beskytte dig, så du undgår at havne i en retssag eller i et ankenævn.

Kontakt Susanne Damouni for en gennemgang af din entreprisekontrakt

Susanne Damouni

Advokat, specialist i entrepriseforhold

Ring på tel: 8743 5522

Eller send en mail til sda@sagfoererne.com

Læs mere om Susanne her

Find den rette entreprenør

Vi anbefaler, at du foretager en grundig undersøgelse af din entreprenør, før du underskriver en entreprisekontrakt. Du kan med fordel sikre dig, at du kan sætte flueben ved følgende tjekliste:

 • Har du undersøgt referencebyggerier, så du ved selvsyn kan se, om du er tilfreds med den håndværksmæssige kvalitet, dine entreprenør kan levere?
 • Er din entreprenør indforstået med, at der skal være byggetilsyn med byggeriet?
 • Har du set anbefalinger fra andre kunder, der har benyttet de pågældende entreprenør?
 • Har entreprenøren en sund økonomi, dvs. laver han overskud, og har han en tilstrækkelig egenkapital?
 • Dine entreprenør bør ikke have en stribe konkurser bag sig?

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2021 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger