Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522
Se vores film her:
Tid: 19 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Nybyg

Skal du opføre nybyggeri, og har du ikke indsigt i juraen af betydning, så er du velkommen til at kontakte os. Vores erfarne advokater kan hjælpe dig videre, så du undgår ubehagelige overraskelser i processen.

Her på siden finder du blandt andet informationer om aspekter, der typisk har relevans, når du skal i gang med nybyg.

Skal du bygge nyt?

Har du udset dig en grund, hvor du ønsker at opføre et hus, er der flere momenter i processen af juridisk indhold. Hvis man ikke har erfaring og kendskab til juraen, kan det virke uoverskueligt at komme videre og i gang med byggeriet.

Når du har udset dig den grund, som du ønsker at opføre et hus på, er næste skridt at få købt grunden. I den forbindelse, er der en række forhold, du bør være opmærksom på. Indledningsvist bør man få vished for, at grunden er endelig udstykket. Er det ikke muligt at få denne information før, man indgår handlen skal man gøre handlen betinget.  

Yderligere er det væsentligt, at du får viden om forurenings- og jordbundsforhold, da det er vigtigt at jorden betragtes som byggemoden. Ikke blot jordens tilstand har relevans for dine muligheder for at opføre et hus men tilmed kommune- og lokalplaner.

Af kommune- og lokalplanen kan du gøre dig bekendt med, om der skulle være indskrænkninger i muligheden for at bygge på grunden, samt om der skulle være vedtaget indskrænkninger, der strid mod de specifikke ønsker, du har for huset.

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i entreprisesager

Krav og regler ved nybyg


Entrepriseformer

Skal du opføre et helt nyt hus, så bør du overveje, hvilken form for entreprise som passer dig bedst. Afhængigt af din viden og erfaring er det muligt at vælge en entrepriseform, hvor du i vidt omfang selv står for det eller overlader projektet til en fagkyndig.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige entrepriseformer.

Forskellige entrepriseformer

Fagentreprise:

Har du mod på at koordinerer og varetage byggeprojektet selv, så erfagentreprise det rigtige for dig. Du laver individuelle aftaler med de håndværkere og fagfolk, du skal bruge under hele byggeriet, og disse arbejder kontraktmæssigt uafhængigt af hinanden.Fagentreprise indebærer med andre ord, at du som bygherre selv indhenter byggetilladelse, laver aftaler med de respektive håndværkere, leder byggeprocessen, og mægler ved eventuelle problematikker mellem de fagfolk, du har ansat til at udføre arbejdet.

Hovedentreprise

Hvis du ønsker, at en anden skal være ansvarlig for byggeprocessen og dets færdiggørelse, bør du vælge at antage en hovedentreprenør. Du indgår kun aftale med en entreprenør, og vedkommende har derfra ansvaret for arbejdet. Vælger du at antage en hovedentreprenør, skal du som bygherre udelukkende indhente de nødvendige godkendelser af projektet, samt udfærdige projekteringsmaterialet.

Det er typisk private bygherre som vælger at antage en hovedentreprenør, hvor byggeprojektet indeholder arbejde fra forskellige faggrupper. Hovedentreprisen er derfor typisk anvendt i forbindelse med tilbygning, ombygning og renovering.

Totalentreprise

Hvis du vælger en totalentreprise varetages alle opgaver af den ansvarlige entreprenør. Som ved valg af hovedentreprisen, vil entreprenøren som du har valgt sørge for at arbejdet bliver udført, og at de nødvendige fagfolk bliver hyret til at udføre det respektive arbejde. Forskellen mellem hovedentreprisen og totalentreprisen er imidlertid, at du ved valg af totalentreprise slipper fuldkomment for alt praktik og formaliteter under byggeprocessen. Det betyder, at entreprenøren tilmed tager sig af byggetegninger, projektering og de nødvendige beregninger.

Valg af totalentreprise vælges typisk ved opførelse af nybyg samt ved andre større og omfattende projekter.

Entreprisekontrakten

Skal du opføre et nyt hus, er det vigtigt, at du har fuldkommen styr på aftalen mellem dig og entreprenøren. Kort fortalt skal der udarbejdes en entreprisekontrakt, der regulerer det forstående arbejde.

Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et byggeri, og det er derfor af afgørende betydning, at du har overblik og indsigt i aftalens bestemmelser og vilkår.

Typisk indeholder entreprisekontrakten følgende informationer:

  • Aftalevilkår
  • Regulering ved forsinkelse og mangler
  • Købesummens størrelse
  • Virkningen af manglende betaling
  • Risiko
  • Fristforlængelse
  • Aftaler om forsikringer
  • osv.

  For at sikre dig de bedste betingelser og et gennemskueligt forløb, er det vigtigt, at du får alt indskrevet i kontrakten. Er du i tvivl om indholdet, og om du har indgået en aftale på vilkår, du bør accepterer, er det altid fornuftigt at kontakte en advokat, der kan læse kontrakten igennem før du underskriver den.

Hvilke regler gælder ved nybyggeri?

Når du skal bygge nyt, er det vigtigt, at du som bygherre gør dig bekendt med love og regler af betydning for processen. Det er nemlig som udgangspunkt dit ansvar, at reglerne bliver overholdt gennem hele byggeprocessen.

Er du i tvivl om reglernes indhold, eller hvilke regler du bør være bekendt med, er det altid fornuftigt at søge professionel rådgivning hos en fagperson, eksempelvis en advokat.

Som bygherre til et nybyggeri er det vigtigt, at du gør dig bekendt med reglerne for støj og larm fra byggepladsen. Yderligere bør du gøre dig bekendt med i hvilket tidsrum, det er tilladt, at der foretages støjende arbejde på byggepladsen. Dette er forskelligt fra kommune til kommune.

Nedenfor finder du en ikke udtømmende liste af de love og bekendtgørelse, du som minimum bør gøre dig bekendt med, hvis du skal bygge nyt.

  • Byggeloven
  • Bygningsreglementet
  • BBR-loven
  • Lov om udstykning og anden registrering i matriklen
  • Planloven
  • Kommuneplaner, lokalplaner og servitutter

  Hvis du har påbegyndt opførelsen uden at iagttage gældende lov, kan du i værste tilfælde blive mødt med krav om nedrivning af det opførte for egen regning.

Krav til udvendig og indvendig indretning

Der gælder visse regler for både den udvendige og indvendige indretning af byggeriet. I henhold til det udvendige af byggeriet skal man have for øje, hvilke krav der stilles til højde på bygningen, varmeanlæg og andet af relevans. 


I forhold til den indvendige indretning findes der også en række forudbestemt krav for blandt andet, loftshøjden, hvilke rum der som minimum skal etableres, krav til etableringen af et køkken osv. Regler og krav til den indvendige indretning finder du blandt andet i bygningsreglementet §§ 199-213.

Forskellige krav

Krav til rum

Boligen skal generelt indrettes således, at de enkelte rum har en hensigtsmæssig størrelse blandt andet i forhold til, hvad de skal anvendes til. Yderligere stilles det som krav i bygningsreglementet, at en bolig som minimum skal have ét eller flere beboelsesrum (værelser), samt køkken-, bade-, og wc faciliteter.

Loftshøjde

Det fremgår af bygningsreglementet, at loftshøjden som minimum skal tilgodese, at der i rummet kommer tilstrækkeligt dagslys. I vurderingen af om boligen er opført med en tilstrækkelig loftshøjde indgår rumdybden, rumstørrelsen og vinduernes placering.


Dørene

Dørene i bygningen skal have en hensigtsmæssig bredde i forhold til det resterende af boligens indretning. Yderligere fremgår specifikke krav til døre placeret i gang, beboelsesrum, køkken, bade- og wc, hvor der stilles krav om, at der skal være fri passagebredde på minimum 0,77 m.

Byggetilladelse ved nybyg

Skal du bygge nyt, er det vigtigt, at du søger om byggetilladelse, førend du påbegynder arbejdet. Byggetilladelsen er kommunens godkendelse af, at det du ønsker at bygge ikke strider mod regler og begrænsninger som gælder for det specifikke område. 

Når du skal søge om byggetilladelse ansøger man i den kommune, hvor huset skal opføres. Man skal indgive en elektronisk ansøgning via ansøgningsformularen på hjemmesiden Byg og Miljø. Visse byggerier kræver ikke byggetilladelse, men har du planer om at opføre et byggeri til beboelse, skal du som udgangspunkt søge byggetilladelse.

Hvorvidt du skal betale for en byggetilladelse afhænger af den enkelte kommune. Men et gebyr er som hovedregel begrænset til omkostningerne som kommunen har haft til udarbejdelse af tilladelsen.

Byggeskadeforsikring

Når du skal bygge nyt og derfor skal ansøge om en byggetilladelse, skal der være indhentet et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring har til formål at forenkle muligheden for erstatning eller udbedring i tilfælde af, at byggeriet lider af væsentlige byggetekniske fejl og mangler.  

Byggeskadeforsikringen træder i kraft når byggeriet afleveres til dig og gælder de efterfølgende 10 år.

Er det en professionel bygherre som står for opførelsen af byggeriet, er det vedkommende som skal tegne forsikringen.

Hvilken forsikring skal man tegne?

Nybyggeri kan være forbundet med både gode og dårlige overraskelser. Såfremt der opstået fejl eller mangler under byggeriet, kan dette medfører store omkostninger. Det er derfor en god ide at tegne en forsikring, forinden byggeriet begynder, der dækker udgifterne til retssager, syn og skøn samt advokatomkostninger ved nybygning. Du kan læse mere om retshjælpsforsikring i forbindelse med nybyg på denne side.


Har du yderligere spørgsmål omkring nybyg og retshjælpsforsikring er du velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale med en af vores advokater med speciale i entrepriseret.

Hvad kan advokaten hjælpe med?

Kontraktsindgåelsen

Har du fundet grunden hvor dit nye hus/typehus skal opføres, kan det være relevant at kontakte en advokat, der kan hjælpe dig med vurdering af de juridiske aspekter ved byggeriet.

Har du købet et typehus er sælgeren typisk et byggefirma/typehusfirma, og du har dermed indgået en købekontrakt med selskabet. I denne situation kan en advokat være behjælpelig med at foretage gennemsyn af kontrakten. Trods der er tale om et større og velkendt firma, er det altid fornuftigt at få vurderet om kontrakten indeholder bestemmelser eller vilkår som ugunstige for dig. 

Efter afleveringen 

Når huset er opført, og det er klar til overdragelse afholdes en afleveringsforretning. Hvis der viser sig fejl og mangler efter aflevering kan advokaten hjælpe dig, i tilfælde af at der skulle opstå uenighed. Selvom du har antaget et firma til at varetage projektet, bør du stadig holde dig informeret undervejs. Det er derfor også fornuftigt, at man tilbageholde en del af købesummen, til at eventuelle fejl og mangler er udbedret, så du modtager et hus i overensstemmelse med, hvad der kontraktmæssigt er aftalt. Med andre ord bør det ikke have betydning at et firma har ageret på dine vegne.

Du står selv for processen

Ønsker du selv at varetage byggeriet i et nærmere bestemt omfang, da er det fornuftigt at opsøge juridisk rådgivning.

En advokat kan hjælpe med gennemsyn af kontrakter og aftaler, som du indgår med håndværkere, byggefirmaer og andre fagfolk. Yderligere kan advokaten være dig behjælpelig, såfremt de konstateres, at det udførte arbejde ikke stemmer overens med, hvad du og den anden kontraktspart har aftalt. Når du selv varetager rollen som bygherre er det vigtigt, at du i kontrakten med de involverede byggefirmaer får indsat de korrekte standardvilkår. Dette er tilmed noget som en advokat vil kunne hjælpe dig med.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon