Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Arveafkald

Overvejer du at give afkald på din arv? I arveloven er det bestemt, at der skal være mulighed for, at en arving kan give afkald på sin arv. Det kan ske for både forventet, men også forfalden arv. Der er flere komplicerede juridiske spørgsmål, som man skal tage stilling til, inden man giver afkald på sin arv. Derfor bør du kontakte en advokat, som kan belyse problemstillingerne og konsekvenserne ved et arveafkald.

Hos Sagførerne er vi eksperter i arveret og har stor erfaring med sager om arveafkald. Du er derfor velkommen til kontakte os, så vi kan drøfte din sag. 

Typiske spørgsmål

  • Hvad er et arveafkald? 
  • Hvem kan give afkald på sin arv? 
  • Hvornår kan man give arveafkald?
  • Hvorfor give arveafkald?
  • Kan man give afkald på arv, så den går videre til ens børn?
  • Kan man give afkald på arv, så den går videre til ens søskende?

Arveafkald


Hvad er et arveafkald?

Med et arveafkald kan du fraskrive dig din arveret efter en specifik arvelader, hvorefter retsvirkningen er, at du ikke vil modtage arv fra vedkommende. Det er muligt at give afkald på sin arv i henhold til arvelovens § 42.

Et arveafkald indebærer en erklæring over for arvelader eller skifteretten om, at du ikke ønsker at modtage enten forventet eller forfalden arv. Dette vil sige, at du kan afgive erklæringen overfor arvelader, hvis personen stadig er i live, hvorimod erklæringen skal fremsættes for skifteretten, såfremt arvelader er afgået ved døden.

Der er flere situationer, hvor det kan give mening at give afkald på sin arv. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis du er insolvent og ikke ønsker, at din arv reelt kommer til at gå til dine kreditorer. Disse situationer kan du læse nærmere om på denne side. Det er vigtigt at kunne bevise, at der afgivet et arveafkald. Sagførerne anbefaler derfor altid, at arveafkaldet nedfældes skriftligt.

Hvem kan give afkald på sin arv?

Det fremgår af arvelovens § 42, at en arving mod eller uden vederlag kan give afkald på, såvel forventet som falden, arv. Arveafkald kan altså gives af enhver person, som er arveberettiget. Det er underordnet, om man skal arve i henhold til arveloven eller et gyldigt testamente. Afgørende er blot, at den arveberettigede er myndig, altså fyldt 18 år og ikke under værgemål, samt er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Hvis du har spørgsmål om specifikke forhold anbefales det at kontakte en advokat eller en relevant juridisk myndighed, da lovgivningen kan variere og ændres over tid. Hos Sagførerne står vores arveretsadvokater klar til at hjælpe dig.

Hvornår kan man give arveafkald?

Det er muligt at afgive arveafkald før eller efter døden. Retsvirkningerne er de samme, nemlig at du ikke vil modtage arv, men fremgangsmåden er forskellig.

Arveafkald før arveladers død betegnes også afkald på forventet arv. Der stilles ingen formkrav til arveafkaldet, der hverken skal noteres eller registreres for at være gyldigt. Der er derimod tale om en aftale mellem arvelader og arveafkaldsgiver. Det er dog af bevismæssige årsager vigtigt, at arveafkaldet er skriftligt, dateret og underskrevet af begge parter.

Afkald efter arvelader er død, betegnes afkald på falden arv. Der stilles visse krav til et sådant arveafkald. Arveafkaldet skal nemlig indgives til skifteretten, inden den endelige boopgørelse indleveres. Det er derfor en god ide at gøre sig en række overvejelser forinden, så man er helt sikker på sin beslutning. Arveafkald på falden arv kan gives på en blanket på domstolens hjemmeside. Det er ikke muligt at give afkald på arv, der allerede er udredt.

Ønsker du at give afkald på forventet arv? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Vi er eksperter i arveret, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig med at opfylde dine arveretlige ønsker.

Tryk her for at læse mere om, hvad et arveafkald skal indeholde

Når du skal give arveafkald, skal du først og fremmest, som arveafkaldsgiver, skrive dit navn samt navnet på den du ikke længere ønsker at modtage arv efter.Herefter skal du skrive om du ønsker et personligt arveafkald, hvor kun du giver afkald på arven, eller et blankt arveafkald, hvor du også giver arveafkald på dine livsarvingers vegne. Det er desuden vigtigt at angive, hvorvidt arveafkaldet gives uden eller med vederlag. Såfremt, der er tale om et arveafkald mod vederlag, skal det anføres, hvem der skal betale for gaveafgift af vederlaget.

Det bemærkes, at selvom arveafkaldet er bindende, er det muligt at kan fortrydes og/eller trække arveafkaldet tilbage. Det er dog et krav, at arvelader accepterer dette, hvorfor det udelukkende er en mulighed ved arveafkald på forventet arv.

Hvorfor give arveafkald?

På trods af, at arveafkald kan virke som en ting, der udelukkende er behæftet med ulemper, kan der være mange grunde til, at et arveafkald er fordelagtigt. En række af de typiske årsager til at vælge at give afkald på sin arv er følgende:

    • Arvingen er insolvent
    • Arvingen er velhavende
    • Afgiftsbesparende årsager
    • Personlige årsager

    Nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige grunde. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sagførerne for en gratis og uforpligtende samtale.

Arvingen er insolvent

Såfremt du har betydelig gæld og ønsker at undgå, at arven går til dine kreditorer, kan det være fordelagtigt at give arveafkald på forventet arv, altså mens arveladeren er i live. Dette kan nemlig hjælpe med at sikre, at arven ikke bliver en del af dit konkursbo eller bruges til at betale gælden til dine kreditorer.

Det bemærkes, at et arveafkald på falden arv, altså efter arveladers død, kan have den konsekvens, at kreditorerne kan forsøge at omstøde arveafkaldet. Dette kan ske, hvis det kan påvises, at formålet med arveafkaldet primært var at skjule eller beskytte arven fra kreditorerne. Da der er tale om en særdeles kompleks økonomisk situation, anbefales det, at du søger advokatbistand.

Arvingen er velhavende

Hvis en arving er meget velhavende og som følge heraf ikke har brug for at eje mere, kan denne vælge at afgive et arveafkald, således at andre arvinger vil modtage en større arv.

Afgiftsbesparende årsager

Når du modtager arv, pålægges du en arveafgift, der varierer afhængigt af din relation til den afdøde. I visse tilfælde kan det derfor være fornuftigt at overveje at give afkald på arven for at undgå en betydelig arveafgift.

Det kan eksempelvis være fornuftigt at give afkald på arven, hvis du sammen med din mor er arving efter din bror, der ikke efterlader sig livsarvinger (ægtefælle eller børn). Din mor vil skulle betale 15 % i afgift, mens du vil skulle betale 36,25 %. Hvis din mor arver hele arven, kan afgiften undgås, og i stedet kan din mor give dig gaver.

Ønsker du at vide mere om arveafgift? Du kan blive klogere på følgende side.

Personlige årsager

Såfremt man af personlige årsager ikke ønsker at modtage arv fra afdøde, kan det være en god ide at afgive arveafkald. Dette kan være pga. minimal kontakt eller andre omstændigheder. Hvis årsagen er, at man ikke ønsker at deltage i dødsboskiftet, kan man vælge at afgive arveafkald mod betaling. Dette kan du læse mere om i afsnittet nedenfor.

Kan man give afkald på arv, så den går videre til ens børn?

Det er muligt at give arveafkald, således at arven går videre til ens børn. Dette gøres ved et såkaldt personligt arveafkald. Ved et personligt arveafkald frasiger du dig arven på egne vegne med den retsvirkning, at arven går videre til dine livsarvinger. Har du børn er disse dine livsarvinger, og derfor de første i arverækken til at arve efter dig. Dette betyder, at du via et perosnligt arveafkald kan begunstige dem og derved tildele dem den arv, som du oprindeligt var berettiget til fra dine forældre.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at afgive et personligt arveafkald.

Kan man give afkald på arv, så den går videre til ens søskende?

Når du skal give arveafkald, kan du vælge imellem et personligt arveafkald og et blankt arveafkald. Ved et blankt arveafkald giver du afkald på arven både for dig selv og for dine livsarvinger (børn). Der er altså tale om et fuldstændigt arveafkald. På denne måde kan du begunstige dine søskende, da hele arven efter dine forældre herved vil tilfalde dem.

Da et blankt arveafkald er en juridisk disposition af indgribende karakter, anbefaler vi, at du kontakter en advokat. Hos Sagførerne står vi klar til at guide dig igennem processen og hjælpe dig med fordele og ulemper ved såvel et personligt, som et blankt arveafkald.

Arveafkald mod vederlag

Du kan vælge at afgive et arveafkald mod eller uden vederlag. Arveafkald mod vederlag kan være fordelagtigt for den, der afgiver arveafkald. Arveafkald mod betaling betyder, at du modtager et bestemt beløb for at afgive arveafkald. Dette beløb vil oftest svare til den arv, du ellers ville have modtaget. Det bemærkes, at der oftest skal betales gaveafgift af vederlaget, da dette oftest udgør et højt beløb.

Såfremt du gerne vil modtage din arv, men ikke ønsker at deltage i at skifte boet, kan det være en god ide at give arveafkald mod vederlag. Dette kan f.eks. være, hvis kontakten til afdøde har været minimal eller ikke eksisterende og man derfor ikke ønsker at deltage i dødsboskiftet.

Arveafkald uskiftet bo

Uskiftet bo er, når længstlevende ægtefælle overtager ægtefællernes delingsformue uden at skifte med førstafdødes livsarvinger. Den længstlevende ægtefælle får altså lov til at leve videre uden, at ægtefællernes delingsformue gøres op og uden, at der skal skiftes.

Såfremt længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, kan denne modtage arveafkald efter den førstafdøde ægtefælle. På trods af, at om der i et sådant tilfælde gives afkald på arv efter en person, som allerede er død, er der tale om afkald på forventet arv. Dette er fordi der ved uskiftet endnu ikke er fordelt arven efter førstafdøde ægtefælle.

Ønsker du at vide mere om uskiftet bo? Du kan læse nærmere på følgende side.

Advokat ifm. arveafkald

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker at afgive arveafkald eller høre nærmere herom. Vores familieadvokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon