Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Det kræver samtykke fra afdødes særbarn, hvis den længstlevende ægtefælle skal sidde i uskiftet bo. Der kan imidlertid indhentes et forhåndssamtykke fra særbarnet, så du på forhånd kan være sikker på, at længstlevende opnår denne ret. 

I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring uskiftet bo, gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, kan Sagførerne hjælpe med at klarlægge din retsstilling og opnå dine arveretlige ønsker.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er uskiftet bo?
  • Kræver uskiftet bo samtykke?
  • Hvad er betingelserne for at sidde i uskiftet bo? 
  • Hvad er et forhåndssamtykke til uskiftet bo?
  • Hvem skal give forhåndssamtykke til uskiftet bo?
  • Hvordan laver jeg et gyldigt forhåndssamtykke?
  • Hvorfor skal jeg forhåndssamtykke til uskiftet bo?
  • Kan et forhåndssamtykke tilbagekaldes?

Forhåndssamtykke til uskiftet bo


Hvad er uskiftet bo?

Når en person afgår ved døden, skal der tages hånd om de ejendele og aktiver, som vedkommende efterlader. Dette involverer normalt fordeling af arven blandt eventuelle arvinger. Dog kan situationen ændre sig, hvis den længstlevende ægtefælle ønsker at sidde i uskiftet bo.

Uskiftet bo indebærer, at ejendelene, der tilhørte den førstafdødes ægtefælle, ikke skal deles øjeblikkeligt. I stedet forbliver den overlevende ægtefælle i besiddelse af hele den fælles formue. Selve fordelingen af arven udskydes indtil længstlevende ægtefælles død. Dette betyder, at arven efter den førstafdøde ægtefælle først udbetales til arvingerne, når den længstlevende ægtefælle går bort.


Ønsker du at vide mere om uskiftet bo? Du kan læse nærmere og blive klogere på følgende side.

Kræver uskiftet bo samtykke?

Ægteparrets fælles børn skal ikke samtykke til, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Som udgangspunkt kan en ægtefælle ikke vælge at sidde i uskiftet bo, hvis den afdøde ægtefælle har særbørn. Undtagelsen hertil er, hvis særbørnene giver deres samtykke til det. Det er dog vigtigt at bemærke, at mindreårige særbørn ikke kan give samtykke til uskiftet bo. I sådanne tilfælde skal arven som regel fordeles på vanlig vis.

Ønsker du rådgivning i forbindelse med dette emne, er du velkommen til at kontakte Sagførerne for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet i forbindelse med forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Hvad er betingelserne for at sidde i uskiftet bo?

Fire afgørende betingelser skal være opfyldt for, at en ægtefælle kan sidde i et uskiftet bo:

  1. Formuefællesskab mellem ægtefællerne

Hvis ægtefællerne i en ægtepagt har besluttet, at alle deres respektive ejendele skal være separate (særeje), vil muligheden for at sidde i uskiftet bo ikke være muligt, idet det uskiftede bo består af ægtefællernes delingsformue. Medmindre der eksisterer en sådan ægtepagt, vil der som udgangspunkt altid være et formuefællesskab mellem ægtefællerne.

  2. Samtykke fra særbørn

Fællesbørn (børn født af begge ægtefæller) har ikke ret til at modsætte sig, at den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Derimod har førstafdødes særbørn (børn fra tidligere forhold) ret til at modsætte sig et uskiftet bo og kan kræve, at boet skiftes (at arven fordeles). 

Det er afgørende for længstlevende ægtefælles ret til uskiftet bo, at særbørnene har samtykket hertil. Hvis særbørnene ikke er myndige på tidspunktet for samtykkeafgivelse, kan det ofte ikke lade sig gøre for den længstlevende at sidde i uskiftet bo. Dette ville kræve samtykke fra den anden biologiske forælder og eventuelt Familieretshuset, som typisk vil vurdere sagen med særbørnenes interesser i tankerne.


Det bemærkes, at et manglende samtykke fra ét eller flere særbørn ikke fuldstændigt afskærer længstlevendes ret til uskiftet bo. Dette betyder blot, at længstlevende ægtefælles skal skifte med disse, altså at særbørnene får deres arv udbetalt med det samme. Herefter kan længstlevende sidde i uskiftet bo med de særbørn, der har samtykket og fællesbørn.

  3. Mangel på personlig konkurs

Den længstlevende ægtefælle må ikke være under personlig konkurs. Konkurs vil normalt begrænse muligheden for at vælge uskiftet bo. Det er nemlig udgangspunkt udelukket at sidde i uskiftet bo, hvis længstlevende ægtefælle i sin bodel og i sit fuldstændige særeje ikke råder over tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.

  4. Myndighed

Længstlevende ægtefælle skal være myndig for at kunne vælge et uskiftet bo. Dette indebærer, at vedkommende ikke må være under værgemål eller på anden måde have mistet sin juridiske handleevne.

Hvad er et forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Et forhåndssamtykke til uskiftet bo er et juridisk dokument, der er relevant for ægtepar med myndige særbørn. Et forhåndssamtykke er ikke en betingelse for at kunne sidde i uskiftet bo med særbørn. Hvis ens ægtefælle allerede er gået bort, har man nemlig stadig mulighed for at sidde i uskiftet bo. For at sidde i uskiftet bo efter ens ægtefælle er afgået ved døden, skal man indhente samtykke fra ægtefællens særbørn til at fortsætte med at sidde i uskiftet bo.

Det anbefales, at man udarbejder et forhåndssamtykke, således at eventuelle unødvendige konflikter undgåes. Såfremt særbørnene ikke ønsker at give deres samtykke til uskiftet bo skal disse som minimum have deres tvangsarv udbetalt.

Hvem skal give forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Ved at indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo fra særbørnene, kan man give den længstlevende ægtefælle mulighed for at undgå øjeblikkelig udbetaling af arv til arvingerne og samtidig beholde kontrollen over ejendelene fra den afdøde ægtefælle. Nedenfor finder du oplysninger om, hvem der bør indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo, og hvem der ikke behøver at gøre det:

Hvem bør indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo?

  • Ægtepar med myndige særbørn.

  Hvem behøves ikke indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo?

   • Ægtefæller med fællesbørn.
   • Ægtefæller uden børn.
   • Ægtefæller, der er berettiget til ægtefælleudlæg.
   • Ugifte samlevende med eller uden børn.

   Hvis du skal indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo anbefaler vi, at du kontakter os hos Sagførerne. Vi tilbyder en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din families fremtidige situation er i overensstemmelse med loven.

Hvordan laver jeg et gyldigt forhåndssamtykke?

Når forhåndssamtykket er underskrevet, er det gyldigt, og der er ingen yderligere krav, såsom tinglysning eller notarpåtegning. Både den ægtefælle, der ønsker at sidde i uskiftet bo og alle de særbørn, der giver deres samtykke, bør opbevare en kopi af erklæringen. Hvis særbørnenes biologiske forælder skulle afgå ved døden, og ægtefællen ønsker at vælge uskiftet bo, skal ægtefællen blot indsende en anmodning om uskiftet bo til skifteretten. Erklæring skal udfyldes og sendes sammen med den underskrevne erklæring om forhåndssamtykke til uskiftet bo. Denne proces hjælper vi med hos Sagførerne.

Det er altid en god idé at kontakte Sagførerne for rådgivning på området, således at der ikke er tvivl om, at forhåndssamtykkeerklæringen er korrekt lavet. Første samtale er altid gratis og uforpligtende.

Hvorfor skal jeg samtykke til uskiftet bo?

Det anbefales at lave en forhåndssamtykkeerklæring om uskiftet bo, mens man stadig er i live, især hvis man har særbørn og ønsker at sikre, at ens ægtefælle kan forblive i uskiftet bo, hvis man afgår ved døden.

Denne aftale kaldes også et forhåndssamtykke til uskiftet bo. På den måde kan forælderen til særbørnene personligt fortælle deres ønske om, at længstlevende ægtefælle skal fortsætte med at sidde i uskiftet bo. I disse tilfælde har børnene ofte en bedre forståelse for ønsket og er mere tilbøjelige til at give deres samtykke. Dette har tendens til at reducere konfliktpotentialet. Det er dog vigtigt at bemærke, at samtykket kun kan gives af særbørn, der er myndige.

Kan et forhåndssamtykke tilbagekaldes?

Et forhåndssamtykke til uskiftet bo er, som det klare udgangspunkt, uigenkaldeligt for særbørnene. Det kan derfor kun tilbagekaldes efter aftalelovens almindelige regler, herunder eksempelvis ugyldighed, fejl, svig og tvang, eller på grund af bristende forudsætninger. Adgangen hertil er særdeles snæver, idet det kræver både stærke beviser og juridisk ekspertise.

En måde at beskytte sig mod forhåndssamtykkets uigenkaldelighed er ved at indsætte visse betingelser heri. Dette kan eksempelvis være, at du forbeholder dig retten til tilbagekaldelse. Har man ikke taget et sådant forbehold, kan man altså ikke tilbagekalde samtykket.

Advokat ifm. forhåndssamtykke

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker at udfærdige et forhåndssamtykke til uskiftet bo eller høre nærmere herom. Vores familieadvokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon