Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Uigenkaldeligt testamente

Er du tvivl om, hvad et uigenkaldeligt testamente er, herunder om det er muligt at annullere det? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring et uigenkaldeligt testamente, gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, kan Sagførerne hjælpe med at klarlægge din retsstilling og opnå dine arveretlige ønsker.

Typiske spørgsmål 

    • Hvad er et uigenkaldeligt testamente?
    • Kan et uigenkaldeligt testamente tilbagekaldes?
    • Hvordan annulleres et uigenkaldeligt testamente?

Uigenkaldeligt testamente


Hvad er et uigenkaldeligt testamente?

Uigenkaldeligt betyder, at noget ikke kan gøres om, gentages, genvindes eller genopleves. Et uigenkaldeligt testamente er derfor en testamentarisk disposition, hvor det ikke er muligt at tilbagekalde eller ændre testamentets indhold. Forinden man vælger at oprette et uigenkaldeligt testamente, er der en række forhold man skal være opmærksom på. Det er nemlig ikke konsekvensfrit at oprette et uigenkaldeligt testamente.

Ønsker om fordeling af arv kan, ligesom relationer til andre mennesker, nemlig gennemgå ændringer over tid. Hvis du opretter et uigenkaldeligt testamente, kan det derfor medføre uventede konsekvenser for dine arvinger. Ved oprettelse af et ordinært testamente, har du mulighed for at annullere eller ændre det senere. Dette er dog ikke tilfældet, hvis testamentet er uigenkaldeligt.

Et uigenkaldeligt testamente kan skabe komplikationer i situationer, hvor man ønsker at tildele en arving mere end oprindeligt planlagt. For eksempel kan det ske, at man efter sin ægtefælles død, genopretter kontakten med et barn, der kun var berettiget til tvangsarv i testamentet. Det kan også ske, at den førstafdøde ægtefælle går bort lang tid før den overlevende part og at denne senere finder en ny partner. Hvis den overlevende ægtefælle har oprettet et uigenkaldeligt testamente fra det tidligere forhold, kan det være problematisk at beskytte den nye partner, samt bevare retten til at bo i det fælles hjem.

Kan et uigenkaldeligt testamente tilbagekaldes?

Du kan ikke tilbagekalde et testamente, der er gjort uigenkaldeligt, men der er visse situationer, hvor du kan ændre dets indhold. Dette afhænger af, om testamentet er gjort helt eller delvist uigenkaldeligt. Hvis det er delvist uigenkaldeligt, har man normalt mulighed for at foretage ændringer. Ændringerne må dog ikke være til skade for afdødes arvinger.

Hvis testamentet derimod er fuldt uigenkaldeligt, kan det hverken annulleres eller ændres. Bestemmelsen, hvoraf det fremgår, at testamentet er gjort uigenkaldeligt, skal være klart specificeret i testamentet. Alle parter skal altså være klar over, at der er tale om et uigenkaldeligt testamente.

At indføre en bestemmelse om uigenkaldelighed i et testamente kan være en betydelig byrde. Det anbefales derfor generelt ikke at inkludere en sådan bestemmelse i sit testamente. Hos Sagførerne har vi stor erfaring med alle typer af testamenter, hvorfor vi kan vejlede dig om fordelene og ulemperne ved et uigenkaldeligt testamente.

Hvordan annulleres et uigenkaldeligt testamente?

Et uigenkaldeligt testamente kan ikke tilbagekaldes, ændres eller annulleres. Det betyder altså, at hvis du ændrer din holdning til det uigenkaldelige testamentets indhold, så er der intet at stille op.

Det eneste undtagelser hertil er, såfremt det kan bevises, at det uigenkaldelige testamente indeholder fejl, er ugyldigt, eller er blevet oprettet under tvang, svig, eller i en tilstand af manglende testamentarisk kapacitet. Er der tale om fejl eller ugyldighed, kan testamentet blive erklæret ugyldigt i retten. Dette kræver både stærke beviser og juridisk ekspertise.

Uigenkaldelige testamente skilsmisse

Skilsmisse eller separation har ingen indflydelse på et uigenkaldeligt testamente. Dette betyder, at man intet kan gøre, hvis man har oprettet et uigenkaldeligt testamente, enten ensidigt eller gensidigt, og går fra hinanden. Det er derfor vigtigt at tænke sig rigtig godt om forinden, man vælger at oprette et uigenkaldeligt testamente.

Tøv ikke med at kontakte Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt i forbindelse med skilsmisse og uigenkaldelige testamenter.

Uigenkaldeligt gensidigt testamente

Et gensidigt testamente er et testamente, hvori to personer aftaler, hvad der skal ske med deres arv, når den ene af dem går bort. Der gælder ingen regler for, hvem der kan oprette et gensidigt testamente. Det ses dog oftest, at det gøres mellem ægtefæller eller ugifte samlevende. Du kan læse mere om gensidige testamenter på følgende side.

De testamenter, der oftest bliver gjort uigenkaldelige, er gensidige testamenter. Dette kan være fordi samlevende eller ægtefæller har børn fra tidligere ægteskaber, og derfor ønsker, at alle børn skal arve lige. Det er dog også muligt at gøre et testamente uigenkaldeligt som enlig.

Advokat ifm. uigenkaldeligt testamente

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet angående uigenkaldelige testamenter.

Vores familieadvokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon