Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Står i midt i en skilmisse og har brug for juridisk rådgivning? Sagførerne har behandlet utallige bodelinger efter en skilsmisse, hvorfor vi kan hjælpe jer med alt det praktiske heromkring. 

Typiske spørgsmål: 

    • Hvad er Skifteretten?
    • Hvordan udarbejdes en bodeling? 
    • Hvad behandler Skifteretten i forbindelse med en skilsmisse? 
    • Hvornår har man brug for en advokat? 

Indhold


Hvad er Skifteretten?

Skifteretten henhører under Danmarks Domstole og behandler sager, hvor penge og andre værdier skal skifte ejer. Mere specifikt tager Skifteretten stilling til spørgsmål i sager vedrørende bodeling efter skilsmisse, dødsbobehandling og konkurs.

Du kan læse mere om skifteretten på domstolenes hjemmeside. Her kan du også finde ud af, hvilken retskreds, som din adresse hører til. Tryk på linket her!

Skifteretten skilsmisse

Selvom et ægtepar skal anmode om skilsmisse eller separation ved Familieretshuset, er det ikke denne myndighed, som hjælper med et skifte af boet. Kompetencen til at assistere ægtefæller ved delingen af boet er placeret hos skifteretten, som er den relevante myndighed i forbindelse med bodelingen.

Hvis I er gift, har I som udgangspunkt delingsformue, medmindre andet er aftalt. Dette medfører, at I ved skilsmissen skal opgøre hele jeres formue tilsammen, så den herefter kan deles ligeligt. Såfremt det er aftalt, at en del af jeres formue er særeje, holdes denne dog fri fra ligedelingen ved skiftet. Hvis I er enige om boopgørelsen, behøver I ikke skifterettens hjælp, som kun tager stilling til bodelingen ved uenighed.

Bodeling skifteretten

Når jeres formue skal fordeles efter en skilsmisse, kaldes det en bodeling. I forbindelse hermed skal I lave en samlet boopgørelse over alle jeres aktiver og passiver. Boopgørelsen skal give jer et overblik, som gør det nemmere at fordele jeres aktiver efterfølgende. Hvis I har en større formue, kan det være svært at danne sig et overblik selv. I dette tilfælde bør I søge professionel hjælp. Hos Sagførerne har vi adskillige advokater, som er specialister inden for Familieret. Med vores mange års erfaring, kan vi derfor hjælpe jer med at sikre, at jeres skifte bliver så retfærdigt som muligt samt sørge for, at der er styr på det praktiske omkring bodelingen.

Hvis I er enige om bodelingen, kan I dele boet uden professionel hjælp og uden Skifterettens godkendelse. Det er dog altid en god ide, at udfærdige boopgørelsen skriftligt med en underskrift fra jer begge. Selvom mundtlige aftaler også er bindende, er det altid nemmere at bevise en aftale, når I har den på skrift.


Hvis I ikke er enige om bodelingen, kan I hver især anmode om Skifterettens hjælp. Det er en forudsætning, at I allerede på dette tidspunkt allerede har indgivet en anmodning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset. En anmodningsblanket til Skifterettens hjælp til deling af jeres fællesbo kan findes på følgende link, tryk her. Det bemærkes, at der i forbindelse med indgivelsen af en anmodningsblanket skal betales et gebyr til Skifteretten på 750 kr.

Find den relevante retskreds

Når blanketten er udfyldt, skal den sendes til den relevante retskreds, hvorefter I kan finde den rigtige Skifteret. Det er den retskreds, hvor I begge bor, eller den retskreds, hvor I boede, da I var gift, hvis én af jer stadig bor der. Ved at skrive jeres adresse ind på dette link, kan I finde ud af, hvilken skifteret, som skal behandle jeres bodeling.

Link til domstolenes hjemmeside, tryk her. 

Hvornår har man brug for en advokat?

Hvis I har brug for Skifterettens hjælp til deling af jeres formue efter skilsmisse, kan I vælge at blive repræsenteret af en advokat. I mange tilfælde kan Skifteretten hjælpe jer med skiftet - uden at det er nødvendigt med en advokats hjælp. Som anført ovenfor giver det dog mening at alliere sig med en advokat, såfremt I har en større formue, som gør det uoverskueligt selv at danne sig et overblik.

Hvis I har brug for hjælp fra en advokat, er Sagførerne specialister inden for skilsmisseret. I bedes i denne forbindelse ringe og fortælle os om jeres situation, hvilket er helt uforpligtende - og så kan vi sammen finde ud af, hvad vi kan hjælpe jer med.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon