Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Vold mod børn

Har du kendskab til eller mistanke om vold mod børn, har du pligt til at reagere. Dette gælder uanset om det er dine egne eller andres børn der udsættes for vold. Vold mod børn er ganske alvorligt, og der kan opstå mange spørgsmål i forbindelse med dette. 

Hos Sagførerne er vi parate til at yde dig den relevante juridiske rådgivning, hvis du har kendskab til eller mistanke om vold mod børn.

Vold mod børn


Hvornår foreligger der vold mod børn?

Vold mod børn kan forekomme i flere afskygninger. Vold vil typisk forekomme ved fysisk vold. Fysisk vold kan defineres som kropslig kontakt, der smerter og skader. Her vil skaderne ved den udøvede vold oftest være synlige på barnets krop. 

Eksempler på fysisk vold er:

  • Slag, spark mv.
  • Seksuelle overgreb
  • Kvælningsforsøg

Vold mod børn kan imidlertid også ske ved psykisk vold. Ved psykisk vold vil der ikke være synlige mærker eller lign. på barnet. Psykisk vold vil foreligge, hvis den udøvede psykisk vold er vedvarende. Den har således karakter af mobning af barnet. Det skal bemærkes, at mange forældre har oplevet at komme til at sige noget til sine børn, som de har fortrudt efterfølgende. Dette er ikke psykisk vold.

Eksempler på psykisk vold er:

  • Når barnet gentagende for at vide, at det er uønsket
  • Når barnet nedgøres over en længere periode
  • Når barnet overværer vold, f.eks. i hjemmet

Indberetning af vold mod børn

Det er strafbart at begå vold mod børn. Hvis du har kendskab til eller mistanke om vold mod børn, har du pligt til at indberette det. Dette gælder uanset om det er dine egne eller andres børn. Indberetning skal ske til kommunen. Du vælger selv, hvordan du ønsker at underrette kommunen. 

Du kan læse mere om underretningspligten her.

Konsekvenser af vold mod børn

Vold mod børn er meget alvorligt, da det kan have store konsekvenser for barnet. Hvor store konsekvenserne er, vil afhænge af flere forhold. Typisk vil det have betydning, hvor alvorlig den udøvede vold er, samt hvor længe den står på.

Konsekvenser af vold mod børn kan f.eks. være:

  • Fysiske skader i form af f.eks. blå mærker
  • Angst og depression
  • Selvskadende adfærd
  • Sociale udfordringer

  Hvis volden alene er psykisk, eller hvis barnet f.eks. ikke selv udsættes for vold, men alene overværer volden, vil barnet ikke få fysiske skader, men alene psykiske. Konsekvenserne heraf er dog i høj grad lige så alvorlige, og kan føre til problemer, som barnet må døje med resten af sit liv. Af samme årsag har alle med kendskab til eller mistanke om vold, pligt til at indberette det. Jo hurtigere der gribes ind, jo færre konsekvenser vil det få for barnet.

Eksempler på konsekvenser af vold mod børn

Børn som udsættes for vold, vil være påvirket af det på forskellige måder. 

Nogle af de hyppigste konsekvenser af vold mod børn er:

  • Fysiske smerter
  • Tristhed og depression
  • Angst
  • Stress
  • Søvnproblemer
  • Lavt selvværd og indadvendthed
  • Tillidsproblemer
  • Udadreagerende adfærd

Vold i hjemmet

Vold i hjemmet er en betegnelse for vold, der udøves i en familie. Det kan f.eks. være, hvis den ene forælder begår overgreb mod barnet. Det kan også være at den ene forælder begår vold mod den anden forælder, og at barnet overværer dette.

Uanset hvilken form for vold der er tale om, skal du anmelde den udøvede vold til politiet. Ved vold i hjemmet er der desuden mulighed for direkte skilsmisse, hvilket du kan læse mere om straks nedenfor.

Direkte skilsmisse

I tilfælde af at det er din ægtefælle, der udøver vold, har du adgang til direkte skilsmisse. Det gælder uanset om volden er begået mod dig eller dine børn.

En direkte skilsmisse indebærer, at du kan blive skilt fra din ægtefælle med øjeblikkelig virkning. Normalt kræver en skilsmisse enighed. Hvis man er uenige, kan man normalt kun blive separeret, og først skilt efter en bestemt tidsperiode. Ved direkte skilsmisse bliver man skilt uden forudgående separation. Det bemærkes dog, at de almindelige regler om bodeling også gælder ved direkte skilsmisse.

Hos Sagførerne er vi eksperter i skilsmisseret, og vi kan derfor hjælpe dig, hvis du ønsker bistand til bodelingen. Vi er ligeledes bekendte med de særlige omstændigheder vedrørende jeres fælles børn, og vi kan derfor også være behjælpelige med juridisk bistand hvis der foreligger vold mod børn.

Vold under samværet

Hvis du har børn med din tidligere ægtefælle eller samlever, vil I formentlig have indgået en aftale om samvær med barnet. Samværsaftalen kan være aftalt mellem jer, eller den kan hvile på en afgørelse fra Familieretshuset eller Familieretten. Du kan læse mere om samvær og samværsaftaler her.

Hvis en forælder har været voldelig mod barnet, medfører det imidlertid ikke, at samværet automatisk ophører. Du bør dog indberette den udøvede vold mod barnet under alle omstændigheder.

I nogle tilfælde kan samværsaftalen ophøre som følge af den udøvede vold, men det vil altid være en konkret vurdering. I andre tilfælde kan det være en løsning at træffe afgørelse om overvåget samvær. En afgørelse om overvåget samvær træffes af Familieretshuset eller Familieretten.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon