Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Hvem skal rådgive dig?

Uanset hvor stor tillid du har til din entreprenør, skal du huske på, at du og din entreprenør har modstridende interesser, og at entreprisekontrakten, der typisk er udarbejdet af entreprenøren, er udarbejdet til fordel for entreprenøren. For at klæde dig på til at kunne gennemskue entreprisekontraktens juridiske og byggetekniske konsekvenser, kan du med fordel lade os gennemgå entrepriseaftalens juridiske emner og samtidig lade en uvildig byggesagkyndig gennemgå de byggetekniske bestemmelser.


Juridisk

Entreprisegennemgang01

Pakkens indhold

 • Med denne entreprisepakke klæder vi dig på, så du er klar til at forhandle din kontrakt med din entreprenør.
 • Vi gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi gør dig opmærksom på usædvanlige bestemmelser, usædvanlige fravigelser og uklare bestemmelser. 
 • Efter vores gennemgang udarbejder vi bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.

Pris DKK 5.300,-

Inkl. moms Kontakt os

Juridisk

Entreprisegennemgang02

Pakkens indhold

 • Med denne entreprisepakke hjælper vi dig fra start til slut. 
 • Vi gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi udarbejder godkendelsesbrev til entreprenøren og påbegynder forhandlingerne på dine vegne for at sikre dig det bedst mulige og klare aftalegrundlag.
 • Vi afslutter forhandlingerne med entreprenøren og hjælper jer i mål, således at entreprisekontrakten bliver endelig.


Pris DKK 9.300,-

Ekskl. moms Kontakt os

Vores gennemgang 

Uanset hvor stor tillid du har til din entreprenør, skal du huske på, at udkastet til entreprisekontrakten er udarbejdet af entreprenøren - og dermed indeholder bestemmelser, som er til entreprenørens fordel.


I forbindelse med vores juridiske gennemgang af entreprisekontrakterne undersøger vi en lang række forhold - vi undersøger eksempelvis:


 • Om der er usædvanlige forhold i entreprisekontrakten?
 • Hvordan du er stillet ved fejl og mangler?
 • Om den garantiform, der er påkrævet, er sædvanlig? 
 • Hvordan du er stillet, hvis entreprenøren går konkurs inden byggeriet er færdiggjort?
 • Om kontrakten indeholder henvisninger til standardvilkår som f.eks. AB Forbruger?
 • Om der er udsædvanlige fravigelser af enkelte bestemmelser i standardvilkår såsom AB Forbruger?
 • Om forsikringsforholdene er på plads?
 • Om kontrakten indeholder forbehold i prisangivelser, der kan føre til, at et fastpristilbud reelt udgør et overslag?
 • Om der er aftalt en passende dagbod?

Gode råd

Husk advokatforbeholdet i entreprisekontrakten

Vi anbefaler altid, at du udskyder underskrift af entreprisekontrakten, indtil vi har gennemgået entreprisekontrakten. Kan du ikke vente med at underskrive entreprisekontrakten f.eks. hvis byggefirmaet lokker med en stor rabat, skal du sørge for, at der indskrives et advokatforbehold i entrepriseaftalen med denne formulering:  ”Entreprisekontrakten er betinget af bygherres advokats godkendelse af entrepriseaftalen i sin helhed”. Advokatforbeholdet giver dig mulighed for at sætte din underskrift på entreprisekontrakten og herefter have tid til at gennemgå entreprisekontrakten med din advokat. Ved at give dig selv denne tid, kan du undgå uforudsete og ubehagelige overraskelser i entreprisekontrakten.

Garanti på byggeriet for fejl og mangler?

Mange tror fejlagtigt, at de ikke kan reklamere over fejl og mangler til byggefirmaet efter afholdelsen af 1- eller 5 års gennemgangen, da der ikke står noget om byggefirmaets garant eller ansvar i entreprisekontrakten.  Byggefirmaet er ansvarlig for fejl og mangler ved byggeriet i op til 10 år efter afleveringen, og denne regel kan ikke fraviges til skade for forbrugere. Forudsætningen for at gøre byggefirmaet ansvarlig for fejl og mangler i helt op til 10 år efter afleveringen er dog, at du reklamerer over forholdene i ejendomme, når du opdager dem. Læs mere om kravene til reklamation i vores gode råd om reklamation.  

Hvordan får jeg ret til dagbod?

Dagbod skal være aftalt i entreprisekontrakten, før du har ret hertil. Dagboden er ment som et plaster på såret for den forsinkelse, som entreprenør er ansvarlig for. Vi anbefaler, at der altid aftales dagbod i entreprisekontrakten, og dagboden skal have en sådan størrelse, at I ikke lider et økonomisk tab, hvis I eksempelvis skal flytte midlertidigt ind et andet sted indtil ejendommen er klar. Hvis dit byggeri er forsinket, skal du faktisk allerede inden afleveringsdagen skriftligt varsle, at du kræver dagbod. Når afleveringsdagen har fundet sted, skal der igen sendes en skriftlig reklamation til entreprenøren. Da der stilles strenge krav til disse reklamationers indhold, anbefaler vi, at I kontakter os for at være helt sikre på, at I bevarer jeres ret til at kræve dagbod. 


Reklamation - hvordan gør jeg?

Når du opdager fejl og mangler i ejendommen, skal du reklamere skriftligt til entreprenøren inden rimelig tid.  Reklamationen bør ske indenfor 2 måneder fra det tidspunkt, hvor du har opdaget en fejl i ejendommen. Du bør derfor ikke vente med at vise entreprenøren de fejl og mangler, som du har opdaget i ejendommen efter aflevering, indtil 1- eller 5 års gennemgangen, da det kan betyde, at du mister din ret til at få de konstaterede fejl og mangler udbedret. Reagerer entreprenøren ikke på din skriftlige reklamation, bør du hurtigst muligt kontakte os, så vi kan hjælpe dig videre. 

Hvilke skader kan anmeldes til byggeskadeforsikringen?

Siden den 1. april 2008 har det været lovligt for byggefirmaer, der opfører bygninger til privat helårsbeboelse at tegne en byggeskadeforsikring. Det er en udbredt misforståelse, at alle skader kan anmeldes til byggeskadeforsikringen i tilfælde af entreprenørens konkurs. Byggeskadeforsikringen dækker alene alvorlige byggeskader, som har betydning for boligens levetid og funktionalitet, som f.eks. utætte tage og sætningsrevner. Byggeskadeforsikringen gælder i 10 år efter afleveringen, og den træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger. Husk derfor at få policen udleveret af entreprenøren senest ved afleveringen af din bolig.

Bør vi investere i eget byggetilsyn?

Uanset at det fremgår af entreprisekontrakten, at der i entreprisekontrakten er indeholdt et byggetilsyn,  skal du være opmærksom på, at tilsynet enten foretages af byggefirmaets egen kvalitetsafdeling eller af eksternt byggetilsyn, som byggefirmaet formentlig har et fast samarbejde med. Selv trods de bedste hensigter, begår mennesker fejl, og det kan ikke udelukkes, at det tilsyn, der gerne vil have flere opgaver fra byggefirmaet, eller at byggefirmaets egen kvalitetsafdeling, ser gennem fingre med en svipser eller to. Svaret er derfor: Ja! Med dit eget byggetilsyn, er du sikker på, at der ikke tages hensyn til byggefirmaets interesser, og du har derfor en mand på byggepladsen, der alene har dine interesser for øje. Bygger I for eksempel for kr. 2.500.000, er en udgift til eget tilsyn i størrelsesordenen måske kr. 20.000 og dermed småpenge, hvis I derved kan undgå fejl såsom fundering der ikke går til bæredygtig grund, rum der ikke kan opvarmes ensartet på grund af forkert lagte varmeslanger,  blafrende undertag,  utæt dampspærre, forkert konstruerede tagkonstruktioner, manglende fugtspærre imellem sokkelsten og nederste skifte, manglende fald på badeværelsesgulvet. Udgiften til eget byggetilsyn er lynhurtigt tjent hjem igen i form af både sparede penge og – ikke mindst – sparede ærgrelser.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522


© 2019 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Persondatapolitik | Cookiepolitik