Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Hvad er en BBR-ejermeddelelse

Når man køber en bolig, er det vigtigt, at der bliver indhentet en  BBR-ejermeddelelse.

BBR-ejermeddelelsen indeholder relevante ejendomsoplysninger såsom fx ejendommens areal, opførelsesår, om- og tilbygningsår, beliggenhed, ejendommens anvendelse, varmeinstallationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs - og tagdækningsmateriale, samt olietanke.

BBR-ejermeddelelsen skal afspejle de faktiske forhold omkring boligen, det vil sige også forhold, der evt. ikke er lovlige. Det er den enkelte boligejers pligt at sørge for, at oplysningerne er korrekte. Alle data om bygninger, boliger m.v. indføres i Bygnings- og Boligregisteret af den enkelte kommune.

Man kan blandt andet bruge BBR-ejermeddelelsen til at kontrollere, om der fx er bygninger på grunden, der ikke er anført BBR-ejermeddelelsen, hvilket måske kan betyde, at der aldrig er ansøgt om tilladelse til opførelsen heraf, og som man så i værste fald kan risikere at skulle rive ned, eller den kan fx bruges til kontrol af, om sælger/ejendomsmægleren har oplyst korrekt boligareal i forbindelse med bolighandelen (altså om salgsopstillingens/købsaftalens areal stemmer overens med BBR-ejermeddelelsen).

Arealerne i BBR-ejermeddelelsen indgår i beregningen af ejendomsvurderingen og kan have betydning for fx ejendommens forsikringer, hvilke realkredit- og boliglån man kan opnå på ejendommen, m.v.

Kommunen har bemyndigelse til at kontrollere oplysningerne på BBR-ejermeddelelsen, du som ejer har afgivet til BBR-ejermeddelelsen, og såfremt der er uoverensstemmelser, kan du i værste fald risikere en bøde på op til kr. 5.000,00, såfremt BBR-ejermeddelelsen ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Man kan hente en BBR-ejermeddelelse for alle ejendomme i Danmark via ejendomssøgningen på ejendomsinfo.dk og ois.dk. For andelsboliger leveres tilsvarende en BBR-andelsboligudskrift.

Udover BBR-ejermeddelelsen, gennemgår Sagførernes boligadvokat naturligvis også handelens øvrige dokumenter i forbindelse med din bolighandel, herunder fx købsaftalen, tingbogsattesten, tilstandsrapporten, el-rapporten, ejendomsdatarapporten, jordforureningsattesten, energimærket m.v., men henblik på at kontrollere, at der ikke er faldgruber i handelen.

Boligadvokat

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon