Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Hvad er en ejerforening

Såfremt du vælger at købe en ejerlejlighed, bliver du normalt automatisk medlem af ejendommens ejerforening.

Ejerforeningen forestår normalt ejendommens (og ejendommens grunds) drift og vedligeholdelse, fx ejendommens tag, ydermure, varmesystem, vandforsyningssystem, afløbssystem m.v.

Udgifterne til en sådan ejerforening varierer størrelsesmæssigt lidt efter, hvilken alder ejendommen har, ejendommens pålagte ejendomsskatter, og hvilke vedligeholdelses-/forbedringsprojekter ejendommens ejerforening har sat i værk, og du deltager på lige fod med de andre medlemmer i at betale udgifterne hertil, og hvor din andel reguleres i forhold til din ejerlejligheds fordelingstal (som normalt beregnes på baggrund af din ejerlejligheds størrelse, set i forhold til de andre lejligheders størrelse og antal).

Fordelingstallet fremgår normalt af ejendomsmæglerens salgsopstilling, og man kan normalt også finde oplysninger herom i fx ejerforeningens vedtægter og/eller i tingbogen.

Som medlem af ejerforeningen har du stemmeret på generalforsamlingen, hvor du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Når du bliver medlem af en sådan ejerforening, er det normalt at du skal stille en sikkerhed overfor ejerforeningen, og det sker normalt ved, at vedtægterne enten er tinglyst pantstiftende på ejerlejligheden for en specifik beløb, eller at der er tinglyst et ejerpantebrev i ejerlejligheden på et specifik beløb.

Hvis sikkerhedsstillelsen er et ejerpantebrev, må du forvente, at der vil løbe ekstra omkostninger på handelen, da der i så fald normalt skal ske debitorskifte af ejerpantebrevet, hvor du bliver tinglyst som ny debitor på dette.

Ved en bolighandel bør du endvidere også være opmærksom på ejerforeningens vedtægter, da der heri indimellem kan være nogle restriktioner, der kan have betydning for dig, fx vedr. mulighederne for udlejning, holde husdyr/kæledyr m.v.

Når Sagførernes boligadvokat gennemgår alle din bolighandels dokumenter (som fx salgsopstillingen, købsaftalen, ejendomsdatarapporten, forureningsattesten, tingbogen, energimærket, BBR-ejermeddelelsen m.v.), vil din boligadvokat naturligvis også gennemgå ejerforeningens oplysninger, herunder generalforsamlingsprotokollater, ejerforeningens regnskab og vedtægter, med henblik på at sikre, at alt ser fornuftigt ud.

Boligadvokat

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon