Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Hvad er ejerskifteforsikring

Som det klare udgangspunkt, er det en rigtig god idé at tegne en ejerskifteforsikring, når man skal købe en bolig.

En forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring er, at der er udarbejdet en gyldig tilstandsrapport og en gyldig elinstallationsrapport.

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der sikrer, at både køber og sælger er dækket ind, hvis køber efterfølgende opdager skjulte fejl og mangler i boligen, der er opstået inden overtagelsestidspunktet.

Det skal dog bemærkes, at en sælger, som tilbyder en ejerskifteforsikring i forbindelse med salget af dennes hus, kun kan fraskrive sig ansvaret for skjulte fysiske mangler ved ejendommen, som sælgeren ikke kendte til på salgstidspunktet. Har sælgeren omvendt en decideret viden om sådanne mangler ved ejendommen, som ikke er nævnt i henholdsvis tilstands- el el-installationsrapporten, har sælger derfor en loyal oplysningspligt, og skal underrette køber herom, inden købsaftalens underskrivelse. Ellers risikerer sælger at blive erstatningsansvarlig for sådanne mangler ved ejendommen.

Dækningsperioden for en ejerskifteforsikring er enten 5 eller 10 år, og det står køberen frit for at vælge dækningsperioden, og overordnet set bliver disse ejerskifteforsikringer også tilbudt med både en standarddækning eller en udvidet dækning, som køberen ligeledes frit kan vælge mellem, jf. nedenfor.

Det er sælger, der skal tilbyde køber en ejerskifteforsikring i forbindelse med handelen. Udgiften hertil deles så ligeligt mellem køber og sælger. Dog er sælger kun forpligtet til at betale halvdelen af den billigste tilbudte 5-årige forsikring, og hvis køber ønsker en udvidet eller tidsmæssig længere dækning på sin ejerskifteforsikring, skal køber selv betale differencen herved.

Hvis køber ikke ønsker at tage imod den tilbudte ejerskifteforsikring, men i stedet vælger en ejerskifteforsikring ved sit eget forsikringsselskab, så er sælger stadigvæk ikke forpligtet til at betale mere end den billigst tilbudte 5-årige forsikring, og derfor skal køber i en sådan situation selv betale differencen. 

En ejerskifteforsikring kan både tegnes for almindelige villaer, sommerhuse og rækkehuse. Rent undtagelsesvist kan der også tegnes ejerskifteforsikring for ejerlejligheder. Her kan forsikringen dog være meget dyr. Det skyldes, at den bagvedliggende tilstandsrapport ikke bare omfatter selve lejligheden – men også alle dens fællesarealer. Det er dog ikke muligt at tegne ejerskifteforsikringer på landbrugsejendomme og andelsboliger.

En ejerskifteforsikring med standarddækning dækker:

 • Udbedring af skader, der allerede er tilstede på overtagelsesdagen, men ikke er nævnt (eller nævnt forkert) i tilstands- eller elinstallationsrapporten.
 • Hvis der er manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger.
 • Lovliggørelse af ulovlige installationer.
 • Byggeudgifter, hvis du skal udbedre skader for at leve op til nutidens krav.

En ejerskifteforsikring med udvidet dækning, dækker endvidere:

 • Tilfælde hvor indretning i boligen er ulovligt udført.
 • Hvis der er forhold ved grunden, der skader boligen.
 • Ulovlige kloak- og stikledninger uden for fundamentet.
 • Rensning af forurenede grunde, hvis myndighederne kræver det.
 • Udslip af forbrugsvand, olie eller naturgas i forbindelse med en skade.
 • Skimmelafrensning af indbo

En ejerskifteforsikring dækker generelt ikke:

 • Mangler, der er beskrevet i tilstands- og elinstallationsrapporten.
 • Synlige fejl, man ikke kan undgå at se.
 • Fejl og mangler som køber kender til på overtagelsesdagen.
 • Småfejl uden den store betydning.
 • Fejl og mangler husets alder taget i betragtning.
 • Skader opstået grundet manglende vedligeholdelse.
 • Udgifter til advokat, hvis du benytter dig af en sådan i forbindelse med en forsikringsdækning. (her kan det dog i stedet være, at der er mulighed for retshjælpsdækning i din husforsikring, hvis sagen udvikler sig til en retstvist).

Sagførernes boligadvokat gennemgå alle handelens dokumenter i forbindelse med din bolighandel, herunder fx købsaftalen, ejendomsdatarapporten, tilstandsrapporten, el-installationsrapporten, BBR-ejermeddelelsen, tingbogsattesten, jordforureningsattesten, energimærket m.v., og Sagførernes boligadvokat vil naturligvis i forbindelse hermed ligeledes vejlede dig om ejerskifteforsikringen.

Boligadvokat

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon