Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Hvad er en lovpligtig byggeskadeforsikring

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1. april 2008 og indførte et lovkrav om tegningen af en obligatorisk byggeskadeforsikring, når en professionel entreprenør opfører ny helårsbeboelse, eller ombygger eksisterende byggeri til helårsbeboelse, hvis ombygningen vel at mærke er væsentlig.

Det skal her bemærkes, at da kravet er, at bygningen skal bruges til helårsbeboelse, indebærer dette, at man ikke kan tegne en sådan forsikring på fx sommerhuse. Her kan der måske i stedet være mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, på baggrund af udarbejdede tilstandsrapport og el-installationsrapport.

Den lovpligtige byggeskadeforsikring tegnes til fordel for bygningsejeren og løber i 10 år, og forsikringen vil i denne periode dække de alvorlige byggeskader, der opstår på bebyggelsen, og som har betydning for bebyggelsens levetid og funktionalitet.

Som eksempler på dækning kan fx nævnes skimmelsvamp på et areal over 400 cm2, utætte tage og sætningsrevner. Skaderne behøver ikke at være sket på ejendommen, for at der er forsikringsdækning. Fx dækkes også forhold ved ejendommen, hvor der er en nærliggende risiko for byggeskader. Den lovpligtige byggeskadeforsikring dækker også rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med konstatering og udbedring af skader.

Der er så andre typer af skader, der ikke er dækket af en sådan forsikring, og det er fx skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes bærende konstruktioners manglende stabilitet eller utilstrækkelig fundering, skader på grund af slid og ælde og knirkende gulve som følge af forkert fastgørelse.

Forsikringen indeholder obligatoriske 1 og 5 års eftersyn, hvor den opførte ejendom bliver gennemgået af en byggesagkyndig sammen med ejeren og entreprenøren, som har opført ejendommen.

Når entreprenøren søger om ibrugtagningstilladelse/færdigmelder dit nye hus hos kommunen, skal entreprenøren ligeledes indsende en kopi af den tegnede lovpligtige byggeskadeforsikring til kommunen, og kommunen har i modsat fald mulighed for at nægte at udstede ibrugtagningstilladelse, såfremt entreprenøren ikke dokumenterer, at den lovpligtige byggeskadeforsikring er tegnet.

Hvis der måtte være mangler ved dit byggeri, er det dog vigtigt, at du allerførst reklamerer overfor entreprenøren, som har opført byggeriet, med henblik på at få denne til at udbedre manglerne, da der her ikke er nogen selvrisiko, ligesom du også her kan reklamere over mindre væsentlige mangler.

Når Sagførernes boligadvokat assisterer dig med køb af nybyggeri, vejleder vi dig naturligvis også om denne forsikringstype, ligesom vi selvfølgelig gennemgår alle handelens dokumenter som fx. købsaftalen, ejendomsdatarapporten, BBR-ejermeddelelsen, tingbogen, energimærket m.v.

Boligadvokat

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon