Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Hvad er radon

Når du som boligkøber står foran at skulle købe en ny bolig, kan det være klogt at være opmærksom på luftarten radon, som er en radioaktiv luftart. Radon findes nede i jorden og kan trænge ind i bygninger gennem fx revner, utætheder m.v. i gulvkonstruktionen/fundamentet.

Radon-niveauet vil generelt altid være højere inde i et hus, end fx udenfor, hvilket blandt andet skyldes et lavere lufttryk inde i huset. Ydermere forstærkes mængden af radon inde i huset også af, at mange glemmer udluftningsrådene, og simpelthen ikke husker at lufte sit hus hyppigt nok ud.

De huse, som er hårdest ramte af radon-indtrængning er huse uden kældre, da radon i disse tilfælde kan trænge direkte ind i stueetagen, da et sådant gulv jo ligger på selve jordoverfladen. Men hvis huset har en kælder, kan denne dog i flere tilfælde fungere som et ”filter” og dermed begrænse mængden af radon, som kan sive op i huset boligdel.

Hvis dit hus er bygget efter 2010, er der dog et myndighedskrav om, at huset skal være sikret mod radon, og at radon-indholdet i et sådant hus ikke må overstige 100 Bq/m3

Såfremt radon-niveauet i en bygning er for højt, kan dette være sundhedsskadeligt for beboerne af et sådant hus. Radon er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft om året og rygere har 25 gange større risiko for lungekræft, som følge af radon. Det skal dog her bemærkes, at kortvarige ophold i et hus med forhøjet radon-niveau ikke er skadeligt, idet der normalt skal mange års radon-påvirkning til, før fx risikoen for lungekræft øges.

Niveauet for radon måles i måleenheden Bq/m3. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium henfalder. Radon henfalder, eller omdannes, til andre grundstoffer, og udsender i den forbindelse en meget kortrækkende alfastråling. Indholdet af radon i luften angives i enheden Bq/m³ som er en forkortelse af becquerel pr. kubikmeter.

Den gennemsnitlige radon-koncentration i danske enfamilieshuse er 59 Bq/m3. Til sammenligning er radon-niveauet udenfor ca. 5 Bq/m3, mens gennemsnitsniveauet for radon i jorden under husene er ca. 50.000 Bq/m3.

De danske myndigheder og WHO anbefaler, at koncentrationen af radon i husene så vidt muligt holdes under et niveau på 100 Bq/m3.

Som boligejer har man mulighed for at undersøge det generelle niveau for radon i det område man bor i, hvilket man kan gøre via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Dette giver dog kun et generelt indblik i radon-niveauet for det område man bor i, og man skal være opmærksom på, at der til trods for kortet, kan være store forskelle i radon-niveauet i de enkelte områder.

Da radon hverken kan lugtes, ses eller smages, anbefaler Sagførernes boligadvokat, at du får foretaget en måling af radon-niveauet i dit hus, og du kan via nettet bestille radon-målere fra de firmaer, der tilbyder disse. Din boligadvokat anbefaler at bestille mindst 3 radon-dosimetre til at måle radon-niveauet i din bolig, og de skal primært placeres i de rum, der benyttes mest, fx soveværelse, stue, børneværelse m.v. Det giver det mest retvisende billede at måle radon-niveauet i fyringssæsonen, altså i perioden oktober til april, hvor radon-niveauet i boligen også er højest.

For at få den mest retvisende måling af radon-niveauet i boligen, bør måleperioden endvidere være minimum af 2 måneders varighed, og når din måling er færdig, sender du radon-dosimetrene tilbage til firmaet, som derefter analyserer radon-niveauet for de rum, som du har ønsket at få målt i.

Såfremt målingerne måtte vise, at dit radon-niveau er for højt i huset, så har du dog forskellige muligheder for at beskytte dig mod radon.

For at begrænse radon i huset kan man med fordel lufte mere ud i sit hus, eller ligefrem investere i et genindvindingsanlæg, som kan udskifte luften i huset.

En lidt dyrere løsning til at begrænse radon i sit hus kan være at få gjort noget ved sin gulvkonstruktion og få den tætnet ned mod jordoverfladen, så radon bliver forhindret i at trænge ind i huset.

Sagførernes boligadvokat anbefaler dog, at du tager kontakt til en fagmand på området, således at du får professionel vejledning om den mest optimale udbedringsløsning for dit hus, med henblik på at få radon-niveauet nedbragt.

Boligadvokat

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon