Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Hvad er en refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er det afsluttende regnskab mellem køber og sælger i forbindelse med et boligkøb. Dette regnskab bliver normalt gjort op med overtagelsesdagen som skæringsdag. Hvis sælger har afholdt udgifter, der vedrører perioden efter køber overtager ejendommen, eller hvis køber afholder udgifter, der vedrører perioden før køber overtager ejendommen, skal udgifterne gøres op og fordeles, så henholdsvis sælger og køber alene betaler for den periode, der ligger før og efter skæringsdagen.


Poster, der typisk indgår i en refusionsopgørelse, er:

  • Forudbetalt el, vand og varme.
  • Vand- og vandafledningsafgift.
  • Renovation.
  • Skorstensfejning.
  • Sælgers betaling af ejerskifteforsikringen.
  • Ejendomsskatter.
  • Eventuel oliebeholdning, hvis der er en olietank.
  • Eventuel kontingent til ejerforening/grundejerforening.
  • Fællesudgifter, hvis der er tale om salg af en ejerlejlighed.

Det fremgår normalt af købsaftalen, hvem der skal lave refusionsopgørelsen, og det er sædvanligvis den samme som udarbejder skødet. Normalt udarbejdes refusionsopgørelsen indenfor 30 dage efter overtagelsesdagen.

Som led i ejerskiftet, skal der foruden udarbejdelse af refusionsopgørelsen også foretages aflæsning af forbrugsmålere. Disse aflæsninger skal indberettes til forsyningsselskaberne, sammen med en meddelelse om ejerskiftet.

Uanset hvem der skal stå for udarbejdelse af refusionsopgørelsen, kontrollerer din boligadvokat naturligvis altid refusionsopgørelsen, så I kan være sikre på, at refusionsopgørelsen er lavet korrekt.

Boligadvokat

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon