Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Ring og få hurtigt svar: 8743 5522

Den første samtale er gratis

Hvad er en stadeopgørelse?

En stadeopgørelse foretages i det tilfælde, hvor entreprisekontrakten hæves, og byggeriet endnu ikke er færdigt. Med andre ord resulterer ophævelsen i, at kontrakten “skæres” over, og det bliver derfor nødvendigt at foretage en registrering af, hvor meget arbejde entreprenøren har udført.

Hvis man ender i en situation, hvor der skal afholdes en stadeforretning, er det ofte på baggrund af store problemer med byggeriet. Samtidig er der store værdier på spil for alle parter. Derfor er det vigtigt, at du får den rigtige hjælp til at håndtere processen. Vores advokater er højt specialiserede indenfor jura om byggeri, og de kan derfor hjælpe dig sikkert igennem processen.

Vi kan hjælpe dig med at

  • Få opgjort hvilket arbejde der er udført, og hvilket der mangler at blive udført.
  • Få klarlagt om der er mangler ved den del af arbejdet, der er udført.
  • Opgøre dit krav mod entreprenøren.
  • Varetage processen med at få gjort kravet gældende og inddrevet overfor entreprenøren.
  • Håndtere dialogen med entreprenøren.
  • Sikre at processen omkring stadeforretningen og -opgørelsen forløber korrekt.
Advokat Susanne Damouni ved byggeskade

Kontakt Susanne Damouni

Susanne Damouni

Advokat, specialist i entrepriseforhold

Ring på tel: 8743 5522

Eller send en mail til sda@sagfoererne.com.

Læs mere om Susanne her...

Mød hele teamet med speciale i entreprisesager

Vil du vide mere om stadeforretninger?

Nedenfor kan du læse meget mere om stadeforretninger og hvad du skal være opmærksom på, hvis du står foran afholdelsen af en stadeforretning.

Indhold


Hvad siger standardvilkårene om stadeforretning?

Det følger af standardvilkår som eksempelvis AB 18, hvilke processer der skal igangsættes ved ophævelse af en entreprisekontrakt.

Hvis parterne i deres entreprisekontrakt har aftalt at standardvilkårene skal gælde, da følger det både af AB 18 og AB 92 at en ophævelse af en entreprisekontrakt skal ske skriftligt.

Det fremgår yderligere af førnævnte standardvilkår, at den ene part samtidig med ophævelsen skal indkalde til afholdelse af stadeforretning.

Ved afholdelse af stadeforretning udarbejdes en registreringsprotokol. Registreringsprotokollen indeholder informationer om kvalitet og omfanget af det udførte arbejde. Når protokollen er udarbejdet underskrives den af parterne, såfremt de er enige i protokollens indhold.

Formålet med stadeforretning

Formålet med afholdelsen af stadeforretning er at sikre et bevismæssigt grundlag for mellemværendet mellem bygherre og entreprenør. I registreringsprotokollen vil byggeriets færdiggørelsesgrad være registreret, samt hvilken kvalitet det udførte arbejde har.

Afholdelsen af stadeforretning og udfærdigelsen af en registreringsprotokol sikrer med andre ord det bevismæssige grundlag, hvis der skulle opstå uenigheder som følge af ophævelsen.

Hvis man afholder en stadeforretning er man sikker på at have et bevismateriale af en hvis troværdig. Det anbefales derfor at man afholder en stadeforretning, fremfor ensidigt at indhente dokumentation om byggeriets tilstand.

Kort sagt vil anvendelsen af bygherrens interne mangelslister og en gennemfotografering af byggepladsen sjældent blive tillagt en tilstrækkelig bevismæssig værdi, og på denne baggrund må det klart anbefales at der afholdes en stadeforretning. 

Tidspunktet for afholdelse af stadeforretning

Helt overordnet er det vigtigt at stadeforretningen afholdes før, den nye entreprenør får adgang til byggepladsen og påbegynder arbejdet. Hvis man ikke får afholdt en inden dette tidspunkt, kan det blive meget vanskeligt at foretage en korrekt vurdering af den tidligere entreprenørs arbejde og kvaliteten heraf.

Det bør derfor prioriteres, at en stadeforretning afholdes så hurtigt som muligt, så man få det bedst mulige bevismateriale til et senere opgør med den tidligere entreprenør.

Det følger dog af standardvilkår som AB 18, at det absolut tidligste tidspunkt for afholdelsen af stadeforretning er 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst til modparten.

Hvem skal tage skridt til afholdelse af stadeforretning?

Hvem der skal indkalde til afholdelse af stadeforretning, er et spørgsmål, der er ret væsentligt at kende svaret på. Det følger af standardvilkår som AB 18, at det påhviler den hævende part at indkalde til afholdelse af stadeforretning.

Voldgiftsretten har i sin praksis tilkendegivet, at tilsidesættelsen af indkaldelsen medføre, at bygherren må bærer risikoen for den manglende stadeopgørelse i det efterfølgende opgør. Kort sagt vil bygherren blive ramt af bevismæssig usikkerhed i det tilfælde, hvor man undlader at indkalde til stadeforretning. 

Hvem kan forestå stadeforretningen?

Det fremgår ikke udtrykkeligt af standardvilkårene, hvem der skal forestå stadeforretningen. Parterne kan derfor frit vælge hvilken person, de mener besidder de kompetencer, der er nødvendige for at afholde stadeforretningen.

Hvis parterne er uenige om arbejdets stade kan staderegistreringen foretages ved syn og skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet. Voldgiftsnævnet vil foretage høring af parterne og på denne baggrund vælge den skønsmand, der har de nødvendige kompetencer til at foretage syn og skøn.

Hvad indeholder registreringsprotokollen?

Registreringsprotokollen er kort sagt en protokol der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Når parterne har læst registreringsprotokollen og er enige i indholdet af underskrives denne af bygherre og entreprenør.

I det tilfælde hvor en af parterne ikke møder op til stadeforretningen, da udelukker det manglende fremmøde ikke at stadeforretningen gennemføres. Den part der ikke får blot tilsendt en underretning om indholdet af registreringsprotokollen.

Trods det blot er den ene part, som er til stede under afholdelsen af staderegistreringen medfører dette ikke, at registreringsprotokollen får en ringere bevismæssig værdi.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2022 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon