Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Ring og få hurtigt svar: 8743 5522

Den første samtale er gratis.

Hvorfor skal du lade en advokat gennemgå din entreprisekontrakt?

De fleste entreprenører har bygget mange huse og ved hvilke konflikter, der kan opstå med deres privatkunder. De har derfor indrettet deres entreprisekontrakter, så de beskytter entreprenøren bedst muligt. Som privatkunde bygger man sjældent mere end ét hus i livet, og derfor har man ingen erfaring med, hvilke risici man skal beskytte sig imod. Det er denne ubalance, du kan rette op på ved at lade os gennemgå din entreprisekontrakt. Vi kender nemlig alle konflikttyperne og ved, hvordan vi skal beskytte dig, så du undgår at havne i en retssag eller i et ankenævn.


Ring til os på  8743 5522 og hør hvad vi kan gøre for dig. Se også vores priser her.

Pas på pengene

Nedenfor kan du læse nogle af situationer, som vi særligt skal særligt sikre dig mod at havne i:

 • Entreprenøren hæver den samlede betaling, selvom byggeriet lider af fejl og mangler.
 • Entreprenøren går konkurs og har ikke stillet økonomisk sikkerhed for færdiggørelsen, og du kan ikke rette dit krav mod byggefirmaets underentreprenører.
 • Du mister produktgarantier fordi entreprenøren ikke følger monteringsvejledningerne.
 • Du betaler forud, men entreprenøren benytter din forudbetaling på andre byggerier.
 • Entreprenøren afleverer byggeriet for sent uden økonomisk konsekvenser.
 • Du er ikke tilstrækkeligt forsikret i tilfælde af brand-, storm-, vandskader eller byggeskade.
 • Du har ingen sikkerhed for udbedring af fejl og mangler, der konstateres i årene efter byggeriet er afleveret.

Der er naturligvis mange andre faldgruber, som ofte er forskellige fra den ene entreprisekontrakt til den anden.

Byggesagkyndig

Ud over vores juridiske gennemgang af din entreprisekontrakt, anbefaler vi også, at du lader en byggesagkyndig foretage en byggeteknisk gennemgang af entreprisekontrakten. Så er du også bedst muligt sikret mod ubehagelige byggetekniske overraskelser under byggeprocessen.


Endelig anbefaler vi, at du entrerer med en byggesagkyndig om at føre tilsyn med selve byggeriet så fejl om mangler opdages og udbedres i tide, og så du får et godt og solidt byggeri.

Faste priser

Entreprisekontrakt

Juridisk gennemgang01

Pakkens indhold

 • Med denne entreprisepakke klæder vi dig på, så du er klar til at forhandle din kontrakt med din entreprenør.
 • Vi gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi gør dig opmærksom på usædvanlige bestemmelser, usædvanlige fravigelser og uklare bestemmelser. 
 • Efter vores gennemgang udarbejder vi bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.

Pris 5.300 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Entreprisekontrakt

Forhandling og juridisk gennemgang02

Pakkens indhold

 • Med denne entreprisepakke hjælper vi dig fra start til slut. 
 • Vi gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi udarbejder godkendelsesbrev til entreprenøren og påbegynder forhandlingerne på dine vegne for at sikre dig det bedst mulige og klare aftalegrundlag.
 • Vi afslutter forhandlingerne med entreprenøren og hjælper dig i mål, således at entreprisekontrakten bliver endelig.

Pris 9.300 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Entreprisekontrakt

Juridisk og byggeteknisk gennemgang03

Juridisk gennemgang

 • Sagførerne gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Sagførerne gør dig opmærksom på de steder i kontrakten, hvor du bør forhandle ændringer på plads grundet juridiske forhold.
 • Efter gennemgangen udarbejder Sagførerne bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.

Byggeteknisk gennemgang

 • Byggesagkyndig.nu ApS foretager en byggeteknisk gennemgang af din entreprisekontrakt - herunder særligt materialevalgslisten og dennes ordlyd.
 • Byggesagkyndig.nu ApS gør dig opmærksom på de steder i kontrakten, hvor du bør forhandle ændringer på plads grundet byggetekniske forhold.

Pris 9.900 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Bemærk: Sagførerne leverer ovenstående pakke 03 i samarbejde med Byggesagkyndig.nu ApS.

Byggesagkyndig.nu ApS udarbejder den byggetekniske gennemgang af din entreprisekontrakt og fakturer dig direkte for denne ydelse. Priserne ovenfor er totalpriser, der både indeholder den juridiske gennemgang af din entreprisekontrakt, som Sagførerne fakturerer, og den byggetekniske gennemgang af entreprisekontrakten, som Byggesagkyndig.nu ApS fakturerer.

Hvis du tillige køber et byggetilsyn hos Byggesagkyndig.nu ApS, kan du opnå en stor rabat på den byggetekniske gennemgang af din entreprisekontrakt, ligesom du får en gratis tegningsgennemgang med i købet.

Kontakt Susanne Damouni vedrørende din entreprisekontrakt

Susanne Damouni

Advokat, specialist i entrepriseforhold

Ring på tel: 8743 5522

Eller send en mail til sda@sagfoererne.com

Læs mere om Susanne her

Gode råd

Sikkerhedsstillelse i forbindelse med byggeri

Kræver din håndværker, at du skal stille sikkerhed for betalingen?


Det er helt sædvanligt, at en håndværker stiller krav om, at du skal stille sikkerhed for betaling for arbejdet, og det er langt bedre for dig som forbruger, at du stille sikkerhed, end at du betale forud.


Du skal imidlertid sørge for, at sikkerhedsstillelsen går begge veje. Din håndværker skal således også stille sikkerhed for, at han leverer et mangelfrit arbejde. Dette gælder særligt i de situationer, hvor du skal betale forud for materialerne.


Hvis din håndværker har udarbejdet entreprisekontrakten, anbefaler vi, at du lader os gennemgå entreprisekontrakten før du underskriver, så du bliver bedst muligt stillet.


Hvis det drejer sig om en mindre entrepriseopgave, og din håndværker ikke har en entreprisekontrakt, kan du tage udgangspunkt i Dansk Byggeries standardkontrakt for forbrugere. Vi står gerne til rådighed og hjælper dig med at få aftalen til at passe til din situation og dit byggeri.


Hvis din håndværker går konkurs under byggeprocessen, er det væsentligt fordyrende for dig, at du skal ud og finde nye håndværkere der vil overtage og færdiggøre byggeriet. Her er du langt bedre stillet, hvis du har sørget for, at din håndværker også har stillet sikkerhed overfor dig.

Husk advokatforbeholdet i entreprisekontrakten

Vi anbefaler altid, at du udskyder underskrift af entreprisekontrakten, indtil vi har gennemgået entreprisekontrakten. Kan du ikke vente med at underskrive entreprisekontrakten f.eks. hvis byggefirmaet lokker med en stor rabat, skal du sørge for, at der indskrives et advokatforbehold i entrepriseaftalen med denne formulering:  ”Entreprisekontrakten er betinget af bygherres advokats godkendelse af entrepriseaftalen i sin helhed”. Advokatforbeholdet giver dig en fortrydelsesret, så du kan sætte din underskrift på entreprisekontrakten og herefter have tid til at gennemgå entreprisekontrakten med din advokat. Ved at give dig selv denne fortrydelsesret, kan du undgå uforudsete og ubehagelige overraskelser i entreprisekontrakten.

Bør vi investere i eget byggetilsyn?

Uanset at det fremgår af entreprisekontrakten, at der i entreprisekontrakten er indeholdt et byggetilsyn,  skal du være opmærksom på, at tilsynet enten foretages af byggefirmaets egen kvalitetsafdeling eller af eksternt byggetilsyn, som byggefirmaet formentlig har et fast samarbejde med. Selv trods de bedste hensigter, begår mennesker fejl, og det kan ikke udelukkes, at det tilsyn, der gerne vil have flere opgaver fra byggefirmaet, eller at byggefirmaets egen kvalitetsafdeling, ser gennem fingre med en svipser eller to. Svaret er derfor: Ja! Med dit eget byggetilsyn, er du sikker på, at der ikke tages hensyn til byggefirmaets interesser, og du har derfor en mand på byggepladsen, der alene har dine interesser for øje. Bygger I for eksempel for kr. 2.500.000, er en udgift til eget tilsyn i størrelsesordenen måske kr. 20.000 og dermed småpenge, hvis I derved kan undgå fejl såsom fundering der ikke går til bæredygtig grund, rum der ikke kan opvarmes ensartet på grund af forkert lagte varmeslanger,  blafrende undertag,  utæt dampspærre, forkert konstruerede tagkonstruktioner, manglende fugtspærre imellem sokkelsten og nederste skifte, manglende fald på badeværelsesgulvet. Udgiften til eget byggetilsyn er lynhurtigt tjent hjem igen i form af både sparede penge og – ikke mindst – sparede ærgrelser.

Hvilke skader kan anmeldes til byggeskadeforsikringen?

Siden den 1. april 2008 har det været lovligt for byggefirmaer, der opfører bygninger til privat helårsbeboelse at tegne en byggeskadeforsikring. Det er en udbredt misforståelse, at alle skader kan anmeldes til byggeskadeforsikringen i tilfælde af entreprenørens konkurs. Byggeskadeforsikringen dækker alene alvorlige byggeskader, som har betydning for boligens levetid og funktionalitet, som f.eks. utætte tage og sætningsrevner. Byggeskadeforsikringen gælder i 10 år efter afleveringen, og den træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger. Husk derfor at få policen udleveret af entreprenøren senest ved afleveringen af din bolig.

Hvilke forsikringer skal du tegne ved nybyggeri?

Hvis du skal til at bygge et nyt hus, er det vigtigt, at du har helt styr på forsikringerne:

 • Du skal sikre dig, at der fra byggestart er tegnt en all-risk entrepriseforsikring, der bl.a. omfatter brand- og stormforsikring.
 • Fra byggeriet står færdigt skal du sikre dig, at du har tegnet en Husforsikring.
 • Ved større byggerier skal du endvidere sikre dig, at der tegnes byggeskadeforsikring.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2021 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger