Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Hvad er en forbeholdsskrivelse

Når du køber en ejendom, er det meget vigtigt, at du får indføjet et advokatforbehold i købsaftalen inden du underskriver denne.

Når Sagførernes boligadvokat har gennemgået købsaftalen og handelens øvrige dokumenter (som primært består af evt. tilstandsrapport og el-rapport ved villaen og sommerhuse, ejendomsdatarapport, jordforureningsattest, energimærke, tingbogsattest, BBR-ejermeddelelse mv.), sker det jævnligt, at Sagførernes boligadvokat på dine vegne har nogle indvendinger mod fx visse vilkår i købsaftalen, eller måske ønsker at nogle ting skal undersøges nærmere i fx tilstandsrapporten eller ejendomsdatarapporten, eller der måske skal ske tilretninger af BBR--ejermeddelelsen, så kan Sagførernes boligadvokat i den forbindelse benytte sig af advokatforbeholdet.

Dette sker rent praktisk ved, at Sagførernes boligadvokat laver en forbeholdsskrivelse, hvor boligadvokaten betinget godkender handelen overfor ejendomsmægleren/sælgeren, og i den forbindelse opremser de betingelser, der er gældende for bolighandelens godkendelse.

Såfremt sælger/ejendomsmægler accepterer de stillede forbehold i forbeholdsskrivelsen, eller sælger/ejendomsmægler på anden vis opfylder kravene i forbeholdsskrivelsen, bliver handelen endelig, og forbeholdsskrivelsen betragtes dermed som et tillæg til købsaftalen.

Du skal dog her være opmærksom på, at når Sagførernes boligadvokat sender en sådan forbeholdsskrivelse, som fx indeholder krav eller lignende overfor sælger, så er dette juridisk set at betragte som et nyt tilbud til sælger (uoverensstemmende accept), og sælger har derfor mulighed for at trække sig fra handelen, hvis sælger pludselig måtte ønske dette.

Boligadvokat

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon