Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Ring og få hurtigt svar: 8743 5524

Den første samtale er gratis.

Priser

Billig advokat til huskøb


Hvorfor vælge os som advokat til dit huskøb?

 • Hos Sagførerne tilbyder vi en landsdækkende service, hvor en erfaren, specialiseret boligadvokat har ansvaret for dit huskøb fra start til slut.
 • Ved huskøb tilbyder vi en fast pris på 6.950,00 kr.
 • For den meget erfarne boligkøber, kan vi bistå med tinglysning af dit skøde for blot 2.495 kr
 • Ingen handel - ingen regning.
 • Alt klares pr. telefon og email, så der er ingen risiko for COVID-19.
 • Din første samtale med en advokat er gratis, så du kan trygt ringe til os med det samme og få svar på dine spørgsmål vedrørende huskøb. Vores telefonnummer står øverst på siden.
 • Vores telefon bliver besvaret alle ugens 7 dage, og henvendelser på vores kontaktformular besvares almindeligvis straks og senest den efterfølgende arbejdsdag.


Hvad får du, hvis du vælger en advokat hos Sagførerne til dit huskøb?

Hos Sagførerne får du altid en erfaren advokat til at hjælpe dig hele vejen igennem dit huskøb. Vi sikrer, at der kommer styr på alle de juridiske aspekter af dit huskøb. Klarer du den praktiske del af huskøbet, så står vi for alt juraen. 

Læs mere om, hvad vores juridiske rådgivning ved huskøb dækker over

Vælger du at lade Sagførerne stå for rådgivningen til dit huskøb, guider vi dig hele vejen igennem handlen. Vores mest populære køberpakke inkluderer al juridisk rådgivning fra start til slut. Det arbejde vi i så fald klarer for dig, består særligt i følgende opgaver:

 • Gennemgang af købsaftalen og andre relevante bilag.
 • Telefonisk gennemgang af sagens dokumenter for klarlæggelse af de for dig vigtige forbehold.
 • Udarbejdelse af godkendelsesbrev og forhandlinger med sælger/mægler på dine vegne om disse forbehold.
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer.
 • Koordinering med bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skødet.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at den rådgivning du får fra os, først og fremmest afhænger af, hvordan dine behov og ønsker er. Vores vigtigste opgave er at sikre, at du får den bedste oplevelse hele vejen igennem med dit huskøb.

Det først vi gør, når du har underskrevet din købsaftale, er at gennemgå den og alle de relevante bilag. Formålet er at kontrollere, at alt er, som det bør være. Vi sørger for at undersøge, om der gemmer sig noget vigtigt, som endnu ikke har været fremme i lyset. I den forbindelse sørger vi også for at indhente yderligere oplysninger, hvor det er nødvendigt. Typisk består et huskøb af en mængde dokumenter, hvori der kan gemme sig vigtige oplysninger. Din boligadvokat sørger kort sagt for at tjekke, at det du køber svarer til dine forventninger.

Blandt de dokumenter som gennemgås er salgsopstilling, købsaftale, tingbogsattest og ejendomsdatarapport. Når din advokat har været igennem alt relevant materiale, tager han kontakt til dig. Herefter vil din advokat gennemgå handlen sammen med dig og gøre dig opmærksom på, hvis advokaten har fundet noget særligt ved sin gennemgang. Ved gennemgangen vil din advokat også sætte dig ind i hvilken betydning, det konkret får for dig og hvad du skal være opmærksom på. Ved gennemgangen har du naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål og få vendt de overvejelser, du måtte gøre dig.

Efter gennemgangen udarbejder din advokat en godkendelsesskrivelse. Det er her du beslutter dig for, om du endeligt vil godkende handlen, eller om der er forhold ved aftalen, som skal forsøges ændret. Er du tilfreds med aftalen meddeler din advokat sælger, at aftalen godkendes uden forbehold. Herefter er du så endeligt bundet af købsaftalen. Alternativt meddeler din advokat sælger, at aftalen kun kan godkendes med forbehold for, at der kan ske visse ændringer af aftalen eller at aftalen helt afvises. Vælger du at benytte muligheden for at trække dig fra aftalen, er du i så fald stillet som om, at der aldrig var indgået en aftale.

Hvis aftalen bliver endeligt godkendt, vil din boligadvokat herefter stå for at færdiggjort huskøbet. Det indebærer blandt andet, at der skal styr på de forsikringsmæssige forhold, at der skal udarbejdes og tinglyses et skøde og at købesummen skal frigives til sælger. Alt det står din boligadvokat for at få på plads.

Sidste del af din advokats arbejde ved et huskøb, består normalt i at udarbejde en refusionsopgørelse. Det er en opgørelse over alle de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. Heri opgøres det, om køber har betalt udgifter til ejendommen, som sælger skulle bære eller omvendt. Det kan blandt andet dreje sig om udgifter til forbrug, ejendomsskatter eller lignende.

Fastpristilbud ved køb af hus

Mest populære pakke

Huskøb01

Vi udfører følgende arbejder for dig, når vi assisterer med dit huskøb.

 • Vores boligadvokat assisterer med dit huskøb og gennemgår købsaftalen med bilag.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig og får klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder godkendelsesbrev og forhandler forbeholdene med sælger/mægler på dine vegne.
 • Vi koordinerer med bankerne i forhold til tinglysning m.m.
 • Vi ekspederer/kontrollerer skødet.
 • Vi ekspedere/kontrollerer refusionsopgørelsen.

Pris 6.950 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Til den erfarne køber

Tinglysning af skøde02

For den meget erfarne boligkøber, med dyb indsigt i reglerne om huskøb:

 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skødet.
 • Tinglysning af skødet.

Pris 2.495 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Kontakt advokat Henrik Baastrand vedrørende dit huskøb

Henrik Baastrand

Advokat, afdelingsleder for bolighandler

Ring på tel: 8743 5524

Eller send en mail til bolig@sagfoererne.com.

Læs mere om Henrik her

Hvorfor bruge en boligadvokat til dit huskøb?

At købe sin egen bolig og blive herre i eget hus er typisk en stor investering. Derfor bør du overveje dig grundigt og sørge for at få den rette rådgivning. Når du køber hus, er der nemlig meget at holde styr på. Det er ikke mindst tilfældet, hvis du køber hus for første gang. Som førstegangskøber har man af gode ikke prøvet processen før. Som førstegangskøber bør du derfor gå ekstra grundigt til værks. Meget af den usikkerhed, som normalt følger med et huskøb, kan du undgå ved at få en erfaren boligadvokat som din rådgiver. Din boligadvokats fornemste opgave vil være at hjælpe dig sikkert igennem.

Hvorfor bruge en boligadvokat til dit huskøb?

Den store fordel ved at bruge en boligadvokat som rådgiver ved dit huskøb er, at du kan få en person på din side, som har både stor erfaring med og særlig viden om bolighandler. Advokattitlen er din garanti for, at den rette faglighed er til stede. Alle advokater har været igennem både en fem årig universitetsuddannelse i jura og en særlig advokatuddannelse efterfølgende.

Boligadvokaten er din mand under hele købsprocessen og vil have ét fokus - at varetage dine interesser i videst muligt omfang. Det betyder, at din boligadvokat vil være uafhængig af andre hensyn og kun vil have blik for at sikre dig den bedst mulige handel.

På den anden side står meget ofte ejendomsmæglere. Ejendomsmæglere får deres løn - salæret - fra husets sælger, og har derfor naturligvis alene fokus på, hvad der er bedst for sælger. Du må derfor forvente, at de alene tænker på, hvordan de bedst muligt tilfredsstiller sælger og får huset solgt. Netop derfor bør du altid være ekstra skeptisk, når det gælder udsagn fra ejendomsmæglere. For at være på den sikre side, bør du sørge for at få par uafhængige øjne til at se på det. Husk også at få din boligadvokat til at gennemgå den købsaftale, som ejendomsmægleren foreslår. Ofte vil ejendomsmæglerens forslag i overdreven grad tilgodese sælger. Muligvis på din bekostning.

For at få størst muligt udbytte af din boligadvokat, bør du sørge for at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen, før du skriver under. Muligheden for at få indsat et advokatforbehold er en af de store fordele ved at bruge boligadvokater. Med et advokatforbehold i aftalen kan du først skrive under, for så derefter at få din advokat til at se aftalen igennem. Finder din advokat, at aftalen er for dårlig eller fortryder du selv af anden grund, kan du blot trække dig fra aftalen igen - kvit og frit. I så fald meddeler din advokat blot sælger, at aftalen ikke kan godkendes.

Ved at hente rådgivning hos en boligadvokat til dit huskøb får du altså en professionel rådgiver med på sidelinjen, som kan styre dig sikkert igennem dit huskøb. Hos Sagførerne varetages din rådgivning fra start til slut altid af en erfaren boligadvokat. Sagførernes boligadvokat, Henrik Baastrand, har behandlet over 10.000 bolighandler og kan derfor levere en grundig og kompetent sagsbehandling til en lav pris.

Er der forskel på en advokat og en boligadvokat?

Der er ikke grundlæggende forskel på en advokat og en boligadvokat. Begge har gennemgået samme uddannelser som jurister og sidenhen advokater. Begge er også underlagt samme regelsæt, når de yder rådgivning.

Forskellen er dog, at boligadvokater er særligt specialiseret ingen for boligsager. Hos Sagførerne har vores boligadvokater derfor stor erfaring med både huskøb og hussalg. Sagførernes boligadvokat, Henrik Baastrand, har behandlet over 10.000 bolighandler og har derfor stor ekspertise.

Selvom de fleste 'almindelige' advokater vil være i stand til at forestå en bolighandel, er det altid anbefalelsesværdigt at få din rådgivning fra en erfaren boligadvokat. Det er deres erfaring, der kan komme dig til gode, når du ønsker at komme igennem dit huskøb så smertefrit som muligt.

Når du får rådgivning til huskøb hos Sagførerne, er det altid én erfaren boligadvokat, som følger din sag fra start til slut.

Er der forskel på en boligadvokat og en køberrådgiver?

Hvis du står foran et huskøb, ønsker du naturligvis, at det hele går så gnidningsfrit som muligt uden ubehagelige overraskelser. For at komme godt i mål, kan flere typer af rådgivning være relevante for dig. Det gælder blandt andet finansiel køberrådgivning, juridisk køberrådgivning og byggeteknisk køberrådgivning.

Når du søger efter de relevante rådgivere, vil du muligvis støde på en række forskellige titler. Det kan være titler som 'køberrådgiver', 'juridisk rådgiver' eller 'købermægler'.

Du skal holde dig for øje,  at ingen af hverken 'køberrådgivere', 'juridiske rådgivere' eller 'købermæglere' er uddannet som advokater. Det betyder, at de ikke nødvendigvis har særlige juridiske kvalifikationer. Et andet problem kan opstå, hvis der opstår en tvist i forbindelse med huskøbet, som skal løses ved domstolene. I Danmark er det sådan, at kun advokater må repræsentere andre ved domstolene. Du er derfor i givet fald nødt til at involvere en advokat.

Advokattitlen er beskyttet. Den må kun benyttes af personer, som opfylder en række krav. Der gælder både særlige uddannelseskrav samt en række krav til arbejdets udførelse og krav om ansvarsforsikring, der kan dække, hvis klienterne lider tab.

Fordelen ved at benytte en boligadvokat er, at du kan være sikker på, at din rådgiver har de fornødne juridiske kompetencer. Hos Sagførerne er det altid en erfaren boligadvokat, der yder køberrådgivningen ved dit boligkøb.

Pris - Billig advokat til huskøb

Hos Sagførerne er vores priser meget konkurrencedygtige. Det betyder dog ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten. Sagførernes boligadvokat, Henrik Baastrand, har behandlet over 10.000 bolighandler og har derfor stor erfaring med bolighandler. 

Vi arbejder med faste og gennemsigtige priser. Den indledende samtale er gratis, og du kan derfor trygt ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først.

Vi arbejder desuden ud fra princippet ”ingen handel - ingen regning". Det betyder, at hvis dit huskøb ikke godkendes, sender vi ingen regning. Hvis du vil se mere om vores priser, kan du finde flere informationer ved at klikke her.

Husk advokatforbeholdet når du køber hus

Står du og skal købe hus, er det meget vigtigt, at du husker at få indsat et advokatforbehold i aftalen før du underskriver. Med et advokatforbehold i købsaftalen kan du kvit og frit trække dig fra handlen, hvis din advokat råder dig til det, eller hvis du selv fortryder. Husk derfor advokatforbeholdet så din boligadvokat kan hjælpe dig bedst muligt.

Læs mere om advokatforbehold ved huskøb

Før du underskriver købsaftalen til kommende hus bør du altid sørge for at få indsat et advokatforbehold. Fordelen ved at have et advokatforbehold i aftalen er, at du kan bruge forbeholdet til at trække dig fra aftalen kvit og frit, hvis du fortryder eller din advokat råder dig til det. 

En typisk formulering kan være således:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat godkender handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde kl. 16, senest 6 hverdage efter at købers advokat har modtaget den underskrevne købsaftale fra mægler.”

Når advokatforbeholdet skal formuleres, bør du altid insistere på den formulering, som din boligadvokat anviser. Der er eksempler på formuleringer fra mæglere, som har udvandet betydningen af et advokatforbehold.


Brugen af advokatforbehold er meget udbredt ved bolighandler. Advokatforbeholdet skal dog stadig skrives eksplicit ind i aftalen på samme måde som alle de andre vilkår i aftalen. Det er altså ikke noget, der automatisk kommer ind i købsaftale. Du bør derfor altid tjekke om forbeholdet er skrevet ind for at være helt sikker.

Har du et advokatforbehold, kan du underskrive købsaftalen uden, at din boligadvokat på forhånd har gennemgået alle handlens dokumenter. Finder din advokat noget ved sin senere gennemgang, der giver anledning til bekymringer, kan din advokat blot meddele sælger, at handlen alligevel ikke kan godkendes. 


Underskriver du en købsaftale uden at have fået indsat et advokatforbehold, bliver du bundet af aftalen, som den er. Ulempen for dig er så, at hvis handlen viser sig dårligere end først antaget, eller du af andre årsager fortryder, er du i udgangspunktet bundet til aftalen, som den er. Din eneste mulighed, hvis du fortryder, vil være den lovbestemte fortrydelsesret. Fortrydelsesretten efter loven er dog ikke gratis at gøre brug af. Bruger du den, skal du betale en godtgørelse til sælger på 1 pct. af den samlede købesum. Det vil altså alene for et huskøb til 1.000.000 kr. koste 10.000 kr.

Advokatforbeholdet er altså din bedste mulighed for at trække dig fra et huskøb, hvis din advokat finder aftalen betænkelig eller hvis du selv fortryder. Vær opmærksom på, at der ikke kræves nogen begrundelse for, hvorfor du vil udnytte advokatforbeholdet til at trække dig ud af aftalen. Ønsker du dette, skal din advokat blot meddele sælger, at handlen ikke kan godkendes. Gør din advokat det, er du frigjort fra aftalen. Du er altså stillet som om, at der aldrig havde været en aftale.

Normalt aftales en frist for, hvor lang tid du mulighed for at trække dig fra aftalen. Der gælder dog en frist, uanset om det udtrykkeligt er aftalt eller ej. Meget ofte aftales en frist på 3-6 dage. Din advokat skal inden for fristen meddele sælger, om aftalen kan godkendes eller ej. Gives ingen meddelelse, bliver du bundet af aftalen. 

Gode råd og information

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2021 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger