Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Din guide til et sikkert boligkøb


Giv ejendomsmægleren modspil

Når du har fundet din drømmebolig og er klar til at underskrive købsaftalen, skal du huske på, at ejendomsmægleren er hyret af sælger til at varetage sælgers interesser. Du bør derfor have din egen rådgiver i form af en boligadvokat, der alene varetager dine interesser, og som kan give ejendomsmægleren modspil.


Hos Sagførerne er vi specialister i bolighandler, og vi har bl.a. faste priser på følgende ydelser:

Ring og få hurtigt svar

8743 5524

Den første samtale er gratis.

Priser

Advokatforbeholdet

Ejendomsmægleren har sikkert givet dig salgsopstillingen for ejendommen, men salgsopstillingen er alene ét blandt mange bilag, der vedlægges den endelige købsaftale for din boligadvokats gennemgang.

Heldigvis behøver du ikke at sætte dig ind i alle handlens dokumenter, før du underskriver købsaftalen, så længe du blot sikrer dig, at der er indsat et advokatforbehold i aftalen. Når du har underskrevet aftalen og oplyst mægler om, at Sagførerne er din boligadvokat, sender ejendomsmægleren alle handlens dokumenter til os for vores gennemgang og godkendelse.

Byggeteknisk gennemgang

Ofte vil det være tilrådeligt at lade en uvildig byggesagkyndig gennemgå ejendommens tilstand, da din boligadvokat jo hverken ser huset eller har en byggeteknisk uddannelse. Under en gennemgang med en byggesagkyndig kan du få mange byggetekniske informationer, som ikke nødvendigvis fremgår af ejendommens tilstandsrapport og el-installationsrapport. Der er også en række handler, der ikke er omfattet af huseftersynsordningen, og hvor der slet ikke findes en tilstandsrapport eller en el-installationsrapport.

Under en byggeteknisk gennemgang med en byggesagkyndig, vil du typisk få foretaget en vurdering af ejendommens generelle stand og herunder indholdet af en eventuel tilstandsrapport og el-installationsrapport. Du vil også kunne drøfte dine ønsker til renovering af ejendommen, ligesom du vil blive gjort opmærksom på kommende vedligeholdelsesudgifter.

Dine omkostninger ved et boligkøb

Du skal yderligere være opmærksom på, at der er i tillæg til købesummen kan være følgende omkostninger forbundet med at købe bolig:

  • Udgifter til din boligadvokat. Du kan se vores faste priser her.
  • Finansieringsomkostninger. Disse kan variere meget fra pengeinstitut til pengeinstitut, så det kan godt betale sig at indhente flere tilbud.
  • Tinglysningsafgift til staten.
  • Eventuelle omkostninger til byggeteknisk rådgivning.

Kontakt boligadvokat Henrik Baastrand og hør nærmere om dit boligkøb

Henrik Baastrand

Advokat, afdelingsleder for bolighandler

Ring på tel: 8743 5524

Eller send en mail til bolig@sagfoererne.com.

Læs mere om Henrik her

Gode råd og information

Bør du acceptere sælgers ejerskifteforsikringstilbud?

Sælger kan kun fraskrive sig ansvaret for fysiske mangler ved ejendommen, som sælger ikke kender til på salgstidspunktet, hvis sælger tilbyder at betale halvdelen af forsikringspræmien på den billigste ejerskifteforsikring, som sælger kan finde på markedet. Det betyder, at der er stor risiko for, at det ejerskifteforsikringstilbud, som sælger fremlægger, har et meget begrænset dækningsomfang. Du bør derfor altid indhente alternative tilbud på ejerskifteforsikringer, da pris og dækningsomfang ofte hænger sammen.

Bemærk, at denne mulighed for tegning af ejerskifteforsikring som udgangspunkt kun gælder for villaer og sommerhuse.

Hvad er huseftersynsordningen?

Det er lovbestemt, at hvis sælger fremlægger en tilstandsrapport og elinstallationsrapport og tilbyder at betale halvdelen af en konkret ejerskifteforsikring, kan køber som udgangspunkt ikke rette krav mod sælger for fejl og mangler ved ejendommen. 

Ovenstående regel er dog ikke uden undtagelser, så hvis du efter overtagelsen konstaterer fejl og mangler ved ejendommen, og ejerskifteforsikringen nægter at dække, bør du lade Sagførerne vurdere, om afvisningen er berettiget, og om kravet i stedet kan rettes mod sælger.

Hvad vil det sige at berigtige et boligkøb?

En berigtigelse af en bolighandel har det formål at sikre, at handlens aftalte vilkår bliver opfyldt, dvs. at køber opnår adkomst (en ejendomsret) til ejendommen ved tinglysning af skøde, samt at sælger modtager købesummen for salget af ejendommen. Normalt omfatter berigtigelsen af en handel også udfærdigelsen af en refusionsopgørelse, som er det afsluttende regnskab mellem en køber og en sælger i forbindelse med boligkøbet. En berigtigelse kan fx evt. også omfatte en overdragelse af en sikkerhed til en ejerforening.

Der er ingen regler i lovgivningen om hvem, der skal berigtige en bolighandel. Normalt sker berigtigelsen enten af sælgers mægler eller af købers boligadvokat. Og såfremt det måtte være sælgers mægler, der berigtiger handelen, vil vi som din boligadvokat selvsagt kontrollere berigtigelsesprocessen og varetage dine interesser.

Det er ofte en betingelse fra sælgers side, at du som køber benytter bestallingshavende boligadvokat i forbindelse med handlen. Dette er for at sikre, at ekspeditionerne foregår planmæssigt og præcist, så sælger ikke risikerer at skulle vente unødigt på at få sine penge.

Som køber skal du være opmærksom på, at ejendomsmægleren varetager sælgers interesser. I kapitel 5 i Lov om formidling af fast ejendom m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2015, fremgår det direkte af bestemmelserne, at mægler alene er sælgers repræsentant. Det anbefales derfor, at du som køber bruger din egen boligadvokat, til at varetage dine interesser, så mægler får modspil.

Det skal fremgå af købsaftalen, hvem der skal berigtige bolighandlen.

Hvad betyder deponering af købesummen?

Når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen, er den bindende for parterne, medmindre købsaftalen er underskrevet med forbehold. Det er fx helt normalt og tilrådeligt, at køber underskriver med forbehold for købers advokats godkendelse af handlen, hvilket kaldes et advokatforbehold.

Viser det sig, at køber ikke kan betale købesummen, kan sælger kræve erstatning af køber, hvis sælger lider et tab ved, at handlen ikke bliver til noget. Det er imidlertid dyrt for sælger at forfølge sådan et krav, hvorfor sælger normalt stiller krav om, at køber garanterer, at køber kan betale den aftalte købesum.

Denne garanti stilles normalt som følger: 

  • Indenfor få dage efter at købsaftalen er underskrevet deponere køber en kontant del af købesummen hos sælgers repræsentant, som typisk vil være en ejendomsmægler, advokat eller bank.
  • Købers bank stiller endvidere en bankgaranti for den resterende del af købesummen ud over det deponerede beløb. Garantien afløses af en kontant deponering af købesummen i sælgers bank pr. overtagelsesdagen.

Det deponerede beløb udbetales først til sælger, når skødet er endeligt tinglyst.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2021 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger