Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Ring og få hurtigt svar: 3842 4452

Den første samtale er gratis

Tvangsarv

Arveret er kompliceret, og det er derfor en god ide at søge juridisk bistand. Nogle af de hyppigste spørgsmål i forbindelse med arv og testamenter er:

  • Hvordan råder jeg over min arv?
  • Hvad er tvangsarv?
  • Kan jeg undgå tvangsarv?

Ring og få hurtigt svar: 3842 4452

Den første samtale er gratis

Tvangsarv


Hvad er tvangsarv?

Vil du gerne oprette et testamente, skal du være opmærksom på tvangsarvinger. Hvis du er gift eller har børn, vil du have tvangsarvinger.

Hvis du har tvangsarvinger, betyder det, at du ikke kan råde 100% over din arv. Tvangsarvinger er ifølge arveloven sikret en del af arven efter dig. Hvem der er tvangsarvinger og hvordan tvangsarven skal fordeles, kan du læse mere om nedenfor.

Tvangsarven udgør 1/4 af din formue. Hvis du vil oprette et testamente, skal du derfor være opmærksom på, at dine tvangsarvinger skal have mindst 25% af din formue. Praktisk kan du således alene råde over 75% af din formue.

Hvis du ikke har børn, og du heller ikke er gift, vil du ikke have nogen tvangsarvinger. I dette tilfælde kan du således råde over 100% af din arv i testamentet.

Hvem er tvangsarvinger?

Hvis du er gift, vil din ægtefælle være tvangsarving. Hvis du har børn, vil dine børn ligeledes være tvangsarvinger. Tvangsarvingerne er således din ægtefælle og dine børn. I tilfælde af at dine børn dør før dig, vil deres eventuelle børn træde i deres sted, og dermed få den tvangsarv som dit barn var berettiget til.

Hvis du bor sammen med din ægtefælles børn, men ikke er forælder til disse børn, vil de ikke være tvangsarvinger. Alene børn som du er forælder til, er tvangsarvinger.

Hvis du bor sammen med din partner, men I ikke er gift, vil din partner ikke være tvangsarving. I juridisk forstand vil din partner alene være at betragte som samlever. Dette gælder uanset om I har børn sammen eller ej. Selve ægteskabet er således det afgørende for, om din partner er tvangsarving eller ej.

Hvis du ønsker at din samlevende partner skal arve efter dig, skal du oprette et testamente. Du er velkommen til at kontakte Sagførerne for hjælp til udarbejdelse af testamente.

Hvor stor er tvangsarven?

Tvangsarvingerne er sikret en del af arven efter dig. Det gælder uanset om du har oprettet testamente eller ej. Man kan dermed sige, at tvangsarven er den del af arven, som på forhånd er testamenteret.

Tvangsarven udgør 25%. Det betyder at 25% af din formue tilfalder dine tvangsarvinger ved dødsfald. Hvis du har både ægtefælle og børn, skal de dele de 25%. Det betyder, at ægtefællen arver 12,5% og børnene arver 12,5%. Hvis der kun er et barn, arver dette barn alene 12,5%. Hvis der er flere børn, skal de dele de 12,5%. Hvis du f.eks. har to børn, vil de hver få halvdelen af de 12,5%. Hvis du har tre børn, vil de hver få en tredjedel af de 12,5% osv.

Hvis du har børn, men ingen ægtefælle, f.eks. fordi din ægtefælle er gået bort, vil tvangsarven tilfalde dine børn til deling. Omvendt vil tvangsarven tilfalde din ægtefælle alene, hvis du ikke har børn.

Arvereglerne er komplicerede og kan derfor være svære at forstå. Hvis du har spørgsmål til tvangsarven, eller gerne vil have hjælp til udarbejdelse af et testamente, er du velkommen til at kontakte Sagførerne.

Hvordan fordeles tvangsarven?

Der er mange forhold, der har betydning for, hvordan tvangsarven bliver fordelt.

De væsentligste forhold er:

  • Er du gift?
  • Har du børn?
  • Hvor mange børn har du?
  • Er der oprettet et testamente?

  Hos Sagførerne har vi stor erfaring med arveret, og du er derfor velkommen til at kontakte en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for vejledning om arv og testamenter.

Hvordan laver man et testamente?

Inden du opretter et testamente, er der en række overvejelser du bør gøre dig.

Hos Sagførerne anbefaler vi, at du overvejer følgende:

  • Hvem skal arve?
  • Hvad skal de pågældende personer arve?
  • Hvor meget skal de pågældende personer arve?
  • Skal arven være særeje?
  • Er der tvangsarvinger?

  Hos Sagførerne har vi stor erfaring med udarbejdelse af testamenter, og vi kan derfor sikre, at dit testamente opfylder dine ønsker på den bedste måde.

Er det nødvendigt at lave et testamente?

Uanset dine forhold, anbefaler vi hos Sagførerne, at du får oprettet et testamente. Et testamente sikrer, at dine interesser varetages på den bedste måde.

Hvis man ikke har oprettet et testamente, risikerer man, at arven fordeles på en anden måde, end man havde ønsket. Hvis du f.eks. ikke er gift, men alene er samlevende, risikerer du, at din partner ikke tildeles noget ved din død. Dette skyldes, at man som samlevende ikke er arvinger efter hinanden. Dette gælder uanset hvor længe I har boet sammen, og om I har børn. Hvis du gerne vil sikre din samlevende, kan det derfor være hensigtsmæssigt at få oprettet et testamente.

I mange andre tilfælde vil det også være fordelagtigt at oprette et testamente, da det er den eneste måde, hvorpå man sikrer, at man har indflydelse på arven. Et testamente er ligeledes ofte en god ide for arvinger, da de undgår konflikter, hvis arven på forhånd er fordelt.

Kan man undgå tvangsarv?

Det er som udgangspunkt ikke muligt at undgå tvangsarv. Hvis du har tvangsarvinger, vil disse have et retligt krav på tvangsarven. Det betyder også, at hvis du har gjort dine tvangsarvinger arveløse i et testamente, så vil denne del af testamentet blive erklæret ugyldigt. Du risikerer desuden at hele testamentet bortfalder. Af samme årsag er det vigtigt at tage højde for tvangsarv, hvis du skal oprette et testamente.

Såfremt du har forbrugt hele din formue, vil der dog ikke være nogen arv - og dermed heller ingen tvangsarv.

Selvom tvangsarv som udgangspunkt ikke kan undgås, er det muligt at begrænse tvangsarven. Ifølge arveloven kan tvangsarven begrænses til 1 mio. kr. Muligheden for at begrænse tvangsarven vil således først blive relevant, hvis du har en formue på mere end 4 mio. kr. Ligeledes kan man i testamentet skrive, at tvangsarvingerne skal arve mindst muligt. På den måde vil tvangsarven blive begrænset mest muligt.

Eksempler på fordelingen af tvangsarv

Nedenfor kan du se forskellige eksempler på fordelingen af tvangsarv. Eksemplerne har forskellige forudsætninger, og det skal desuden bemærkes, at eksemplerne ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

Hvis du har spørgsmål til fordelingen af din arv, anbefaler vi derfor at du kontakter en familieretsadvokat, som kan hjælpe dig til at forstå de komplicerede arveregler. Hos Sagførerne har vi stor erfaring med arv og testamenter, og vi kan derfor hjælpe dig, hvis du har behov for rådgivning vedrørende fordelingen af arv, eller til udarbejdelse af et testamente.

Første eksempel: Ægtefælle, men ingen børn

En person dør, og efterlader sig en ægtefælle, men ingen børn.

I dette eksempel vil ægtefællen få hele tvangsarven på 25%. Det skyldes, at der ikke er nogen børn at dele med. Hvis personen ikke har oprettet et testamente, vil ægtefællen få den øvrige arv, dvs. friarven på 75%.

Ægtefællen vil således få hele arven, dvs. 100%, hvoraf de 25% er tvangsarv.

Andet eksempel: Ægtefælle og to børn

En person dør, og efterlader sig en ægtefælle og to børn.

I dette eksempel vil ægtefællen få halvdelen af tvangsarven på 25%. Konkret vil ægtefællen dermed få 12,5% tvangsarv. De to børn vil dele den resterende del af tvangsarven på 12,5%. Dvs. at hvert barn får 6,25% tvangsarv.

Hvis personen ikke har oprettet et testamente, vil ægtefællen og børnene dele den øvrige del af arven på 75%. Ægtefællen vil få halvdelen, og børnene vil dele den anden halvdel.

Ægtefællen vil samlet set få 50% af arven, heraf 12,5% tvangsarv.

Børnene vil hver især få 25% af den samlede arv, heraf 6,25% tvangsarv.

Tredje eksempel: Ægtefælle og et barn

En person dør, og efterlader sig en ægtefælle og et barn.

I dette eksempel vil ægtefællen og barnet dele tvangsarven på 25%, således at ægtefællen får 12,5% og barnet får 12,5%. Hvis personen ikke har oprettet et testamente, vil ægtefællen og barnet dele den øvrige del af arven. I alt vil ægtefællen og barnet hver arve 50%, heraf 12,5% tvangsarv.

Hvis personen derimod har oprettet et testamente, og f.eks. testamenteret friarven til en forening, vil ægtefællen og barnet ikke arve yderligere.

Har den afdøde alene testamenteret over en del af friarven, vil den del der ikke er testamenteret over tilfalde ægtefællen og barnet lige.

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon